Pretraživanje kataloga PRETRAŽIVANJE KATALOGA
 
Elektronički je katalog pretraživ po:
  • imenima pojedinaca autora, urednika i drugih suradnika
  • imenima korporativnih autora, nakladnika i tiskara
  • riječima iz naslova publikacija i članaka
  • predmetnim odrednicama
  • međunarodnim identifikacijskim oznakama (ISSN, ISBN)
Može se pretraživati uzimajući u obzir sve ili pojedine vrste građe, što se po potrebi odabire.

Način pretraživanja:

  • po početku (točan poredak riječi)
  • po bilo kojoj riječi (bez obzira na poredak)
  • točno (točan poredak riječi, bilo gdje)

Knjižnica Jadranskog zavoda
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti