Lučić, Josip
      Prilike na Lastovu početkom 1808. : (izvještaj lastovskog kneza Vlaha Marina Kaboge) / Josip Lučić.

Summary: The island of Lastovo at the begining of 1808 : (a report by duke Vlaho Marin Kaboga).


* Kaboga, Vlaho Marin
* Lastovo (otok)

U: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Sv. 30 (1992). - str. 117-125.
Sv. 30 (1992)