Sign.: ČA-081-037; PA-081-037; A-081-037; A1-081-037
     Stjepan Šulek : 1914-1986 / uredio Ivan Supičić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, 1987. - 29 str., [1] list sa slikom S. Šuleka ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima ; sv. 37)

UDK: 061.12(497.5); 061.12-05; 78.071.1

* Šulek, Stjepan
* Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb)
* Akademije * Akademici * Skladatelji
* Hrvatska

1. Supičić, Ivan


Inv. br.: 2009-02-19, 001599; 2010-10-05, 526324
Spomenica preminulim akademicima Niža razina