Sign.: ČA-101-063-01-02; PA-101-063-01-02; A-101-063-01-02; A1-101-063-01-02
Forenbacher, Sergej
     Klinička patologija probave i mijene tvari domaćih životinja / Sergej Forenbacher. Sv. I/2 : Klinička patologija probave i resorpcije. - 1983. - 734 str. : ilustr. s tablama

UDK: 619; 591.2; 591.13

* Veterinarska medicina * Bolesti životinja * Probavni sustav (Fiziologija životinja)

Inv. br.: 2009-02-19, 001859; 2014-05-27, 568162
Klinička patologija probave i mijene tvari domaćih životinja