Maštrović, Vjekoslav
      Završna faza uvođenja narodnog jezika u dalmatinsko sudstvo i slučaj dra Jurja Ferrija / Vjekoslav Maštrović.

Summary: The final phase of the introduction of the national language into the Dalmatian legal administration and the case of dr Juraj Ferri.


UDK: 811.163.42'24; 347.97/.99

* Ferri, Juraj
* Hrvatski jezik: uporaba * Sudstvo
* Dalmacija

U: Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru = Acta Instituti Academiae jugoslavicae scientiarium er artium in Zadar. Sv. 10(1963) / uredili Grga Novak i Vjekoslav Maštrović. - str. 67-87.
Sv. 10(1963)