Kostrenčić, Marko
      Hugo Werk / M. Kostrenčić

* Werk, Hugo
* Akademici

U: Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godinu 1928/29. Sv. 42. - str. 78.
Za godinu 1928/29. Sv. 42