Sign.: A-101-141; ČA-101-141
Marković, Željko
     Ruđe Bošković / Željko Marković. - Zagreb : JAZU, 1968-1969. - 2 sv.. - (Posebno izdanje Odjela za matematičke, fizičke i tehničke nauke)

Dio:
  • Dio 1. - 1968
  • Dio 2. - 1969

    Pojedinačna izdanja