Sign.: I-3.097-R
     Znameniti i zaslužni Hrvati te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925-1925 : sa pregledom povijesti Hrvatske, Bosne i Istre, hrvatske književnosti i razvitka hrvatskog jezika, te hrv. vladara, hercega, banova i biskupa, kao uvodom : sa 9 zasebnih slika, te 421. slikom u tekstu. - U Zagrebu : Odbor za izdanje knjige "Zaslužni i znameniti Hrvati 925-1925", 1925. - CXXVI, 297 str. : ilustr., table ; 37 cm.

"Prigodom proslave 1000-godišnjice Hrvatskog Kraljevstva" - nasl. str. - Bibliografija.


UDK: 929(031); 09(=163.42)"18/19"

* Biografski leksikoni * Hrvatske rijetke knjige 19. i 20. st.
* Hrvatska