Sign.: 96.728, sv. 1
Evetović, Matija
     Ivan Antunović. 1 : Život i rad biskupa Ivana Antunovića narodnog preporoditelja / Matija Evetović, Lazar Ivan Krmpotić. - 2. prošireno izd. - 2002. - 422 str.

Sadrži i: Život i rad biskupa Ivana Antunovića / Ivan Tolj ; Sto godina poslije / Lazar Ivan Krmpotić. - Bibliografija o I. Antunoviću / Ante Sekulić: str. 327-330
.


UDK: 821.163.42(439); 821.163.42-05; 27-726.2

* Antunović, Ivan
* Hrvatska književnost (Mađarska) * Hrvatski književnici * Biskupi
* Mađarska

1. Krmpotić, Lazar Ivan
2. Tolj, Ivan


Inv. br.: 2009-02-20, 512732
Ivan Antunović