Sign.: 97.387
Prelog, Vladimir
     Radovi : 1942-1948 / V. Prelog. - [S.l] : [S.n.], [19 - - ]. - [16] str. strojopis, [487] str. s razl. pag. ; 23 cm.

Knjiga sadrži uvezane separate V. Preloga
.


UDK: 547; 54(01); 012

* Prelog, Vladimir
* Organska kemija * Kemija: bibliografije i katalozi * Individualne bibliografije

Inv. br.: 2009-02-20, 513810