Nauk za pisati dobro latinskim slovima riječi jezika slovinskog29Kb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjižnica
Sign.: R-68
Džamanjić, Rajmund
     Nauk za piisati dobro latinskiema slovima rieci yezika slovinskoga koyiemse Dubrovcani, i sva Dalmatia kakko vlasctitiem svoyiem yezikom sluzcij. / Po M. P. Ozu F. Raymundu Giamagniku Dubrovcaninu od Reda S. Dominica. - In Venetia : Appresso Marco Ginammi, 1639. - [32] lista ; 16° (14 cm).

1. izd. - Jed. oblik autorovog imena: Rajmund Džamanjić. - Listovi /2-3/: Mnogo poctovanom i svake casti dostoinomu Ozu Boggoslovzu...F. Yozephu Maria Bonaldi, Zadraninu od reda S. Dominica / F. Raymundo Giamagnich. - Uvezano u kartonske korice. - Sig.: A-B 8, C 16. - Rukom dodana numeracija listova
.


UDK: 811.163.42'0; 09(=163.42)"16"

* Povijest hrvatskoga jezika * Hrvatske knjige 17. st.
Mjesto izdavanja: Italija , država * Venecija , grad

1. Ginammi, Marco