Proslavglienje s. Dujma27Kb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjižnica
Sign.: R-130
Dražić, Ivan
     Proslavglienje s. Dujma, parvoga archibiskupa solinskoga braniteglja Splieta grada i svoieh darsciavaa sve Harvaske semglje poglavize / Prikasano piesnim slovinskima po Ivannu Drasichju popu Spliechjaninu. Pris. i priposit. g. Stippanu Cosmi archibiskupu splieskomu priklono poklogneno. - [1. izd.]. - U Bnezih : pritiskano po Antonu Bartoli, 1706. - 56 str. ; m8° (16 cm).

Jed. oblik autorovog imena: Ivan Dražić. - Pjesme. - Str. 3-5: Posveta na lat. jeziku: Illustrissime, ac Reverendissime Archipraesul / Ioannes Drasich. - Sig.: A8, D4, B8-C8. - Str. 49-56 uvezane iza str. 16. - Na str. 56 rkp. ekslibris: Ovo je Libar mene Petra Balichi[...]? iz Dugopoglia, u Splitu 1827
.


UDK: 27-36; 27-726.2; 27-562; 09(=163.42)"17"

* Domnius, sanctus
* Svetkovine * Sveci * Biskupi * Hrvatske knjige 18. st.
Mjesto izdavanja: Italija , država * Venecija , grad

1. Cosmi, Stjepan - - osoba kojoj je knjiga posvećena
2. Bartoli, Antonio