Sign.: 84.941-R, a
Kukuljević Sakcinski, Ivan
     Bibliotheque sud-slave de Jean Kukuljević-Sakcinski a Agram. - [Zagreb] : [s.n.], 1867. (Agram : Imprimerie de Charles Albrecht). - 81 str. ; 8° (25 cm).

Izv. stv. nasl.: Jugoslavenska knjižnica Ivana Kukuljevića Sakcinskoga u Zagrebu
.


UDK: 027.1; 09(01); 09(=163.42)"18/19"

* Privatne knjižnice * Raritetna djela: bibliografije i katalozi * Hrvatske rijetke knjige 19. i 20. st.

1. Albrecht, Dragutin - - tiskar