Kratko izkazagne Xivota, Kripostii, i Çudesaa slughe Boxjega prisvit. i pripost. gospodina gospodina Nikole Biancovichia biskupa makarskoga161Kb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjižnica
Sign.: R-192; R-1011, a privez
Pavlović-Lučić, Ivan Josip
     Kratko izkazagne xivota, kripostii, i çudesaa slughe Boxjega prisvit. i pripost. gospodina gospodina Nikole Biancovichia biskupa makarskoga. / Sakupglieno i izvageno iz nesumgnivi temegliaa, i svidoçanstvaa istiniti od pripost. gosp. Ivana Jozipa nauçiteglia Paulovichia Luçichia ... - U' Mlezi : Po Sebastianu Coleti, 1798. - XL str. ; 4° (28 cm).

1. izd. - Jed. oblik autorovog imena: Ivan Josip Pavlović-Lučić. - Na str. nasuprot nasl. bakrorez sa likom Nikole Biankovića. - Uvezano u kartonske korice
.


Privezano uz:
 • Decem poenitentiales sermones seu Deset pokorni razgovoraa za svigegne grisnikaa i pomoch pastiraa puka slovinskoga / sloxeni od pripostovanoga gospodina Ivana Jozipa Paulovichia Luçichia Makaranina ... - U Jakinu, 1785.

  UDK: 27-726.2; 27-583; 09(=163.42)"17"

  *
  Bijanković, Nikola
  * Biskupi * Religiozna razmatranja * Hrvatske knjige 18. st.
  * Mađarska
  Mjesto izdavanja: Italija , država * Venecija , grad

  1. Coleti, Sebastiano - - tiskar