Osmina redovnička99Kb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjižnica
Sign.: R-315
Nieberle, Aemilianus
     Osmina redovniçka zabave duhovne ... / najpri sastavgljena u djaçki jezik od jednoga redovnika Reda svetoga Otcza Francescka, a u nascki illiriçki prinescenna od O. F. Petra Knexevichia .... - U Mletczih : Po Scimunu Occhi Knixaru, 1766. - 396 str. ; m8° (16 cm).

1. izd. - Jed. oblik autorovog imena prevoditelja: Petar Knežević. - Uvezano u kartonske korice s platnenim hrptom. - Na nasl. str. zapis rukom: Libar mene don Martina Berama od Pogliza, godista 1786
.


UDK: 27-583; 09(=163.42)"17"

* Religiozna razmatranja * Hrvatske knjige 18. st.
Mjesto izdavanja: Italija , država * Venecija , grad

1. Knežević, Petar - - prevoditelj
2. Occhi, Simone