Sign.: R-969
Bernardin Splićanin
     Pistvle i Evanyelya po sfe godischie harvatschim yazichom stumacena / [Bernardin Splićanin]. - Novo pristampana i spomgnom priuiyena, po nacinu nouoga Missala nareyena po sfetoy materi Crichui / [priredio Marko Andriolić]. - Prodayuse v Bnetcih pri sfetomu Xulianu v chgnigara chi darxi zlamen od Macche, 1586. - [6], 115 listova : ilustr., minijature u drvorezima ; v8° (24 cm).

3. izd. - 1. izd.: Venecija, 1495. - Tekst tiskan dvostupčano crno i crveno got. slovima. - Podatak o autoru i priređivaču iz: HBL, sv. 1, str. 703-705. - Djelo poznato pod stv. nasl.: Lekcionar Bernardina Splićanina. - 2. izd. iz 1543. god. na sign. R-92. - Kazalo: list [2-3]. - Restaurirano 2017. god. u MK knjigovežnici; uloženo u zaštitnu kutiju. - Izvorni smeđi kožni uvez, hrbat presvučen u crnu kožu. - Nepotpun primj., nedostaje sve iza lista 112. - Na nasl. str. bakrorez sa grbom tiskara i motom: Dissimilium in fida sotietas. - Na preliminarnoj str. rkp. ekslibrisi bivših vlasnika od god. 1683. do 1709, a na zadnjem praznom listu rkp. ekslibris: Questo libro e di me Illia Charstulovich? di Spalato ... di Magio 1714 ... Cita di Cataro
.


UDK: 27-282; 27-246; 27-248.3; 27-247; 821.163.42-97; 27-789.32; 09(=163.42)"15"

* Liturgijske knjige * Novi Zavjet * Apostolske poslanice * Evanđelja * Hrvatska religijska književnost * Franjevci * Hrvatske knjige 16. st.
* Lekcionari
Mjesto izdavanja: Italija , država * Venecija , grad

1. Andriolić, Marko - - urednik