Sveto pismo Staroga zakona100Kb Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Knjižnica
Sign.: R-987, a
     Sveto pismo Starog' zakona : Sixta V. p. naredbom prividjeno i Klementa VIII. pape vlastjom izdano / Sada u jezik slavno-illyricski izgovora bosanskog' prinesheno [od Petra Katančića] tad ss. otacah i naucsiteljah tomacsenjem nakitjeno. - U Budimu : Slovima i troshkom Kraljev. mudroskupshtine macxarske, 1831. - 4 sv. ; 8° (22 cm).

Navedeno u: Kukuljević. - Jed. oblik imena prevoditelja: Petar Katančić. - Usporedo lat. izvornik i hrv. prijevod. - Nasl. na spor. nasl. str.: Biblia sacra veteris foederis. - Kazalo za Stari i Novi zavjet i Kazalo događaja koji se spominju u Starom i Novom zavjetu nalazi se u: Sveto pismo Novog zakona. Sv. 2 na sign. R-988. - Uvezano u marmorirane kartonske korice sa kožnatim hrptom i hrp. nasl. u zlatotisku. - Na nasl. str. žig: Iz knjižnice Iv. Tkalčića. R-987. - Na predlistu rukom: pro usu g. Lucae Vidaković a Gorice, 1869. g. u svakom sv.; na nasl. str. 3. sv. rkp. ekslibris: fr[atr]is Angeli Shunjić. R-987 a.


Dio:
 • Sv. 1 : Knjige: Poroda, Izhoda. Levitika, Brojah i Pozakonstva
 • Sv. 2 : Knjige: Josue, Sudacah, Ruthe, Kraljah, Propushtenih, i Esdre
 • Sv. 3 : Knjige: Tobie, Judithe, Esthere, Joba, Pisamah, Priricsjah, Pripovidaoca, Pjesan zacsinkah, Mudrosti, Cerkvenika
 • Sv. 4 : Prorocsanstva: Isaie, Jeremie, Baruka, Ezekiela, Daniela, Osea, Joela, Amosa, Abdie, Jone, Mikea, Nahuma, Habakuka, Sofonie, Aggea, Zakarie, Malakie. Knjige Makabeah

  UDK: 09(=163.42)"18/19"; 27-23; 27-242

  *
  Hrvatske rijetke knjige 19. i 20. st. * Biblija * Stari Zavjet
  * Biblija (1831.)
  Mjesto izdavanja: Mađarska , država * Budimpešta , grad

  1. Katančić, Matija Petar - - prevoditelj
  2. Tkalčić, Ivan Krstitelj - - prijašnji vlasnik
  3. Vidaković, Luka - - prijašnji vlasnik
  4. Šunjić, Anđelko - - prijašnji vlasnik
  5. Typographia Regiae Universitatis Hungaricae (Buda)