Sign.: R-988, a
     Sveto pismo Novog' zakona : Sixta V. p. naredbom prividjeno, i Klementa VIII. pape vlastjom izdano / Sada u jezik slavno-illyricski izgovora bosanskog' prinesheno [od Petra Katančića] tad ss. otacah i naucsiteljah tomacsenjem nakitjeno. - U Budimu : Slovima i troshkom Kraljev. mudroskupshtine macxarske, 1831. - 2 sv. ; 8° (22 cm).

Navedeno u: Kukuljević. - Jed. oblik autorovog imena: Petar Katančić. - Usporedo lat. izvornik i hrv. prijevod. - Nasl. na spor. nasl. str.: Biblia sacra novi foederis. - Kazalo za Stari i Novi zavjet i Kazalo događaja koji se spominju u Starom i Novom zavjetu nalazi se 2. sv. - Uvezano u marmorirane kartonske korice sa kožnatim hrptom i hrp. nasl. u zlatotisku. - Na nasl. str. žig: Iz knjižnice Iv. Tkalčića. R-988. - Na predlistu rukom: pro usu g. Lucae Vidaković a Gorice, 1869. g. R-988 a.


Dio:
 • Sv. 1 : Sveta Evangjelja i Dilla aposhtolah. - 1831
 • Sv. 2 : Listi ss. Pavla, Jakoba, Petra, Ivana, Jude; i Objavljenje

  UDK: 09(=163.42)"18/19"; 27-246

  *
  Hrvatske rijetke knjige 19. i 20. st. * Novi Zavjet
  Mjesto izdavanja: Mađarska , država * Budimpešta , grad

  1. Katančić, Matija Petar - - prevoditelj
  2. Tkalčić, Ivan Krstitelj - - prijašnji vlasnik
  3. Vidaković, Luka - - prijašnji vlasnik
  4. Typographia Regiae Universitatis Hungaricae (Buda)