Sign.: R-659
     Spovid i spoznanie prave krsztianszke vere, ka ye prezmosnomu czessaru Karolu Petomu, rymsskoga orssaga ploditelyu, u szprauisschu va Augussti zrutsena u godisschu Issukerssta 1530. / Szada naiprvo iz latinszkoga i nimsskoga yazika ua Hruaczki: po Antonu Dalmatinu i Sztipanu Isstrianu isstlmatsena ... - V' Tvbingi : [s.n.], 1564. - 97 listova : inicijali u drvorezu ; m8° (16 cm).

Kat. opis napravljen prema umetnutoj fotokopiji nasl. lista. - Opis primj. u: Bučar, F. i F. Fancev: Bibliografija hrv. protestantske književnossti za reformacije (Starine, knj. 39/1938). - Restaurirano i uvezano u novi kožni uvez. - Nepotpun primj., nedostaje nasl. list, listovi: 1-8, 15, 19-21, 25, 30, 35, 39-40, 47, 90 i 92-97; listovi i tekst oštećeni od crva. - Sig.: A8-M8, N2. - Na marginama dosta rkp. bilješki.


UDK: 1:2; 2-1; 27-543.7; 821.163.42-97; 09(=163.42)"15"

: XX-B/7; : XXII-24-8/b
* Karlo V.
* Filozofija religije * Teologija * Ispovijed * Hrvatske knjige 16. st.
* Protestantska reformacija * Protestantske knjige * Protestantizam * Rimsko carstvo
Mjesto izdavanja: Njemačka , država * Tuebingen , grad

1. Anton Dalmatin - - prevoditelj
2. Konzul Istranin, Stjepan - - prevoditelj