Sign.: R-579
Zlatarić, Dominko
     Elektra tragedia ; Glivbmir, pripovies pastirska i Glivbav, i smart Pirama, i Tisbe. Is vechie tugieh iesika u Harvackij isloxene. K' tomusu pristavgliene niekolike Piesni u smart od raslizieh / po Dominkv Slatarichiv. - [1. izd.]. - V' Bnezieh : Po Aldv, 1597. - [6], 1-36, [4], 37-102 [i.e. 100], [2] lista : ilustr., drvorezi, inicijali ; v8° (24 cm).

Stihovi. - Str. [3-9]: Prisvietlomu ... Giurgiu knesu Srinskomu ... / D. Slatarich. - List K2-K3: Mnogo vsuiscenomv, ... Mihv Matvfichiv / D. Slatarich. - List 84-85: Mnogo vsuiscenoi ... Fiori Zvzorich, Pescioni / D. Slatarich. - Nasl. str. u drvorezu, tiskarski znak u sredini, a nasl. u okviru. - Inicijali u drvorezu. - Na zadnjoj str. drvorez sa slikom A. Manuzia. - List 102v-[2r]: Libri di stampa d'Aldo nella libraria di Venetia 1597. - Navedeno u: Kukuljević. Bibliografia 2139. - Izvoran pergamenski uvez, dobro očuvano; list 59 pogrešno numeriran kao 95, iza lista 76 nastavlja se list 79 (nema listova 77 i 78). - Sig.: *6, A-Z8, Aa-Bb8, Cc6. - Na unutarnjoj str. prednjih korica i istrgnutom predlistu dugački rukopisni zapis o porijeklu primjerka; Lukša Gučetić (Gozza) poklanja narodnoj jugoslavenskoj knjižnici u Zagrebu, u narodni dom ...1849.


UDK: 821.163.42-1; ; 82.03=163.42; 09(=163.42)"15"

: XXII-24/8c
* Hrvatsko pjesništvo * Hrvatska dramska književnost * Književni prijevodi: na hrvatski jezik * Hrvatske knjige 16. st.
* Dubrovačka književnost
Mjesto izdavanja: Italija * Venecija , grad

1. Manuzio, Aldo, ml. - - tiskar
2. Zrinski, Juraj - - osoba kojoj je knjiga posvećena
3. Matufić, Miho - - osoba kojoj je knjiga posvećena
4. Zuzorić, Cvijeta - - osoba kojoj je knjiga posvećena
5. Gučetić, Lukša - - prijašnji vlasnik