Sign.: R-762
Zlatarić, Dominko
     Elektra tragedia : is vechie tugieh iesika u harvackij isloxene / po Dominkv Slatarichiv ... - [2. izd.]. - V' Bnetcih : Pri Markv Ginamv, [1621.]. - 40 listova ; 16° (12 cm).

Stihovi. - Podatak o god. izdavanja preuzet iz kolofona. - Kartonski uvez.


UDK: 821.163.42-2; 82.03=163.42; 09(=163.42)"16"

: XXII-24-8c
* Hrvatska dramska književnost * Književni prijevodi: na hrvatski jezik * Hrvatske knjige 17. st.
* Dubrovačka književnost
Mjesto izdavanja: Italija * Venecija , grad

1. Ginammi, Marco - - tiskar