Sign.: 84.538-Rn
Vuletić-Vukasović, Vid
     Bilješke o kulturi južnijeh Slavena, osobito Srbalja / priopćio Vid Vuletić-Vukasović. - Dubrovnik : Nakladom Srpske Dubrovačke Štamparije A. Pasarića, 1897. - 240, [2] lista s tablama ; 16 cm.

Iz starog kataloga. - P. o.: "Dubrovnik". - Na nasl. str. žig: Vid Vuletić-Vukasović
.


UDK: 09(=163.42)"18/19"

* Hrvatske rijetke knjige 19. i 20. st.

1. Vuletić-Vukasović, Vid - - prijašnji vlasnik