Tra×eno po / Searched by: a: Italija
Pretra×ivanje
PoŔetakPoŔetak  StartStart      Tra×i
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (1390 ) 1390


Popis je skraŠen zbog ograniŔenja veliŔine, potreban je odre­eniji upit

1. knjiga / book [ Biblia latina : cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guilelmi Britonis in omnes prologos St. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Vol. I.-IV.] ...
[ Biblia latina : cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guilelmi Britonis in omnes prologos St. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Vol. I.-IV.]. - [Uenetijs, VI. Id. sex. (8. VIII.) 1489.]
2. knjiga / book [ Biblia latina : cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guilelmi Britonis in omnes prologos St. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Vol. II.] ...
[ Biblia latina : cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guilelmi Britonis in omnes prologos St. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Vol. II.]. - [Imp[re]ssa venetijs, 1482.; 1483.]
3. knjiga / book [ Biblia latina : cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guilelmi Britonis in omnes prologos St. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Vol. II.] ...
[ Biblia latina : cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guilelmi Britonis in omnes prologos St. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering. Vol. II.]. - [Imp[re]ssa venetijs, 1482.; 1483.]
4. knjiga / book [ Codex Iustinianus] : cum glossa ...
[ Codex Iustinianus] : cum glossa. - [Romae, 13. III. 1478.]
5. knjiga / book [ Decretalium libb. V. : cum glossa ...
[ Decretalium libb. V. : cum glossa / Gregorii IX.]. - [Venetiis, IV. Id. Sept. (10. IX.) 1481.]
6. knjiga / book [ Decretum : cum apparatu Bartholomaei Brixiensis] ...
[ Decretum : cum apparatu Bartholomaei Brixiensis] / [Gratianus]. - [Venetiis, 25. I. 1483.]
7. knjiga / book [ Decretum : cum apparatu Bartholomaei Brixiensis] ...
[ Decretum : cum apparatu Bartholomaei Brixiensis] / [Gratianus]. - [Impressum Uenetijs, IX. Aug. 1487.]
8. knjiga / book [ Giarulla uressena zvityem od scest vichof svita ...
[ Giarulla uressena zvityem od scest vichof svita / sloxena u slovinschi giazich po Giorgiu Barachovichiu, Zadraninu]. - [3. izd.?]. - [Mleci, 1656.?]
9. knjiga / book [ Hva]le [duho]vne, kojese pivaju u vrime od svetoga poslanya illi missioni po slovinskih i dalmatinskih derxavah ...
[ Hva]le [duho]vne, kojese pivaju u vrime od svetoga poslanya illi missioni po slovinskih i dalmatinskih derxavah. - 2. put pritiskane. - U Bneczih, 1730
10. knjiga / book [ Kalendarium] ...
[ Kalendarium] / [Johannes Regiomontanus] ; [urednik Johannes Lucilius Santritter Helbronnensis]. - [Venetiis, 1482.]
11. knjiga / book [ Nacin od meditationi i molitvae koyase cinij pametyu nascom. ...
[ Nacin od meditationi i molitvae koyase cinij pametyu nascom. / Pokupglien u kratko po poctovanomu ošu Bartolomeu Kassichiu Bogdanicichiu redovniku bogoslovšu od reda Druxbae Iesussovae. Prilagayuse za tim nikoye drughe stvari devote]. - [V Rimv, 1613.]
12. knjiga / book [ Opera] ...
[ Opera] / [Publii Vergilii Maronis ; Servii Mauri honorati grammatici ... commentariorum liber]. - [Venetiis, 23. V. 1487.]
13. knjiga / book [ Pisctole i Evangelya priko suega godiscta ...
[ Pisctole i Evangelya priko suega godiscta / Po F. Ivanu Bandvlavichiv Skop. R. M. B.]. - [2. izd.]. - V Bnecieh, 1626
14. knjiga / book [ Pontificale Romanum] ...
[ Pontificale Romanum]. - [Impressus Rome, 20. XII. 1485.]
15. knjiga / book [ StumaŔenje slovinsko od pistula i evangelja ...] ...
[ StumaŔenje slovinsko od pistula i evangelja ...] / [Bernardin SpliŠanin]. - [2. izd. / priredio Benedikt ZborovŔiŠ]. - [Venecija, 1543.]
16. knjiga / book [ Super prohemio Decretalium [papae Gregorii IX.] et titulo De constitutionibus] ...
[ Super prohemio Decretalium [papae Gregorii IX.] et titulo De constitutionibus] / [Felinus Sandeus]. - [Impressa Papiae, 22. IX. 1494.]
17. knjiga / book [ Super titulo de rescriptis et nonnullis aliis] ...
[ Super titulo de rescriptis et nonnullis aliis] / [Felinus Sandeus]. - [Impressa uero Papiae, 4. IX. 1495.]
18. knjiga / book [ Xivot sfetoga Franceska Saveria od Druxbae Yesvssovae apostola od India ...
[ Xivot sfetoga Franceska Saveria od Druxbae Yesvssovae apostola od India / Bartolomeo Kassicch ; cijniga utiestiti, i datti na sfietlost priposctovani otac Mvtio Vitelleski]. - [V Rijmu, 1638.]
19. Almanacco etimologico-scientifico : per l'anno .. ...
Almanacco etimologico-scientifico : per l'anno ... - In Verona, 1818-[1825?]
20. knjiga / book Aritmetika ...
Aritmetika / u slavni jezik illiriški sastavgliena i na svitlost data, za korist targovacza i vladahocza kurchgnega istoga naroda po F. Mati Zorišichiu. - [1. izd.]. - U Jakinu, 1766
21. knjiga / book Azbukividnik slovinskij, i×e opŠennim naŔinom PsalteriŠ nazivaetse ...
Azbukividnik slovinskij, i×e opŠennim naŔinom PsalteriŠ nazivaetse / pismom b. Jerolima Stridonskago prenapravlen o. f. Rafailom LevakoviŠem HervaŠaninom ... - [2. izd.]. - U Rimu, 1693
22. knjiga / book Bessjede kaerstjanske : sa nedjeglnijeh i blasieh danaa od godiscta na koris puka pravovjernoga pastierom duhovnijem slovinzijeh daersciava, koijemse pristavgljaju sabave zaerkovgnakom podobne .. ...
Bessjede kaerstjanske : sa nedjeglnijeh i blasieh danaa od godiscta na koris puka pravovjernoga pastierom duhovnijem slovinzijeh daersciava, koijemse pristavgljaju sabave zaerkovgnakom podobne .. / na parvo Pricestjenje sloscena odjednoga redovnika posvetjena Boggu u Redu [i.e. đuro BaÜiŠ]. - U Mlezijeh, 1765
23. knjiga / book Bitje czarkovno : opomene onim kojisu od Boga zvani za dobro zagarlitiga i za u istomu dostojno xiviti. ...
Bitje czarkovno : opomene onim kojisu od Boga zvani za dobro zagarlitiga i za u istomu dostojno xiviti. / Kgnixicze iz talianskoga u slavni slovinski jezik prinesene i na svoja mista obilatije uzmnoxene od pripost. gosp. Ivana Jozipa Paulovichia Lušichia, Makaranina ... - U Mleczii, 1788
24. knjiga / book Blago nauka karstianskoga ...
Blago nauka karstianskoga / trud glasoviti latinski pry posctovanoga Nikole Turlota ...; prinesen iz diackooga, paak u franceski jezik, napokon u slovinski po Jednomu Redouniku iz Dalmazie ... - U Mlezzij, 1770
25. knjiga / book Blagosov od poglia i zakligniagnia zlii vrimena : u šettiri diila razdiglieni, veoma kripostni i moghuchi suprot svakoj xivini sckodglivoj i vlastima ajerskiim ...
Blagosov od poglia i zakligniagnia zlii vrimena : u šettiri diila razdiglieni, veoma kripostni i moghuchi suprot svakoj xivini sckodglivoj i vlastima ajerskiim / data na svitlost za sluxbu misnika slovinskiih po O. F. Josippu Banovczu ... - U Jakinu, 1767
26. knjiga / book Blondi Flauii Forliuiensis Historiarum ab inclinatione Romanorum Imperii liber primus ...
Blondi Flauii Forliuiensis Historiarum ab inclinatione Romanorum Imperii liber primus. - [Impressarum Venetiis, XVII. Kal. Aug. (16. VII.) 1483.]
27. knjiga / book Bogoglivbna razmiscglianya od slaunoga svetoga rozaria Isvcharsta i Divice Marie. ...
Bogoglivbna razmiscglianya od slaunoga svetoga rozaria Isvcharsta i Divice Marie. / Matiy Yerchovichia Hvaranin. - In Venetia, 1634
28. knjiga / book Bogoglivbna razmisgliania svarhv muke Issukarstoue i pet ran gnegouih ...
Bogoglivbna razmisgliania svarhv muke Issukarstoue i pet ran gnegouih / navcena i pripovidana od postouanmoga Otcia Fra Mikel Angela Bnecianina male Bratie ; haruaskim iazikom tumacena od iednoga nedostoinoga slughe Issukarstoua. - In Venetia, 1641
29. knjiga / book Bukvßr' ili naŔßlnoe uŔenie hotjßÜtym' uŔitisja knÝgam' pismeny slavÚnskimi ...
Bukvßr' ili naŔßlnoe uŔenie hotjßÜtym' uŔitisja knÝgam' pismeny slavÚnskimi. - V' Mlýtkßh', 1814
30. knjiga / book Burleus Super octo libros physicor[um] ...
Burleus Super octo libros physicor[um]. - [Uenetijs, IV Non. Dec. (2. XII.) 1491.]
31. knjiga / book Cestitosti s. Joseffa devet danaa prie gnegove sfetkovine : illi u inno dobba od godiscta na slavu gnegovu s' poklonom sfakdagniem, sabavom duhovnom ...
Cestitosti s. Joseffa devet danaa prie gnegove sfetkovine : illi u inno dobba od godiscta na slavu gnegovu s' poklonom sfakdagniem, sabavom duhovnom. - U Fjorenzi, i u Jakinu a sada u Mlettiem, 1723
32. knjiga / book ăetiri poszlidnya šlovika t. y. od szmarti, szuda, pakla i kralyesztua nebeszkoga. Szuakomu duhounomu, i telesznomu, sztrahom Bosym ziuvchemu, kruto potribna i koristna. ...
ăetiri poszlidnya šlovika t. y. od szmarti, szuda, pakla i kralyesztua nebeszkoga. Szuakomu duhounomu, i telesznomu, sztrahom Bosym ziuvchemu, kruto potribna i koristna. / Szloseno po O. F. Franciscv Glavinichv Istrianinu. Reda S. Francisca Male Bratye Obslusechih... - Pritiskano u Benetczih, 1628
33. knjiga / book Chiutienia bogoglivbna varhu sedam piesnij od pokore Davidove : s'vechie drusijeh tomacenia i rasmiscliana duhovnieh ...
Chiutienia bogoglivbna varhu sedam piesnij od pokore Davidove : s'vechie drusijeh tomacenia i rasmiscliana duhovnieh / slosceno po Barru' Betteri gradianinu dubrovackomu. - [U Mletiem], [1702]
34. knjiga / book Comoediae ...
Comoediae / [Publius Terentius Afer]. - [Impressae Romae, 10. V. 1491
35. knjiga / book Comoediae ...
Comoediae / [Publii Terentii Afri ; Aelii Donati Gra[m]matici ... comoedias examinata interpretatio ; [editor] Ioannes Britannicus]. - [Venetiis, V. Id. Nov. (9. XI.) 1487.]
36. knjiga / book De supplicio terebrationis ejusque varietate epistola ...
De supplicio terebrationis ejusque varietate epistola / Joannis Josephi Paulovichii Lucichii ... - Venetiis, 1794
37. knjiga / book Decem poenitentiales sermones seu Deset pokorni razgovoraa za svigegne grisnikaa i pomoch pastiraa puka slovinskoga ...
Decem poenitentiales sermones seu Deset pokorni razgovoraa za svigegne grisnikaa i pomoch pastiraa puka slovinskoga / sloxeni od pripostovanoga gospodina Ivana Jozipa Paulovichia Lušichia Makaranina ... - U Jakinu, 1785
38. knjiga / book Del commercio de' Romani dalla prima Guerra Punica a Costantino : dissertazione coronata dall' Academia Reale delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi il XIV. Novembre MDCCLXXXVI ...
Del commercio de' Romani dalla prima Guerra Punica a Costantino : dissertazione coronata dall' Academia Reale delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi il XIV. Novembre MDCCLXXXVI / di Francesco Mengotti ; traduzione dal francese. - Padova, 1787
39. knjiga / book Della gverra di Constantinopoli per la restitvtione de gl'imperatori Comneni fatta da' sig. Venetiani, et Francesi l'anno 1204. Libri sei ...
Della gverra di Constantinopoli per la restitvtione de gl'imperatori Comneni fatta da' sig. Venetiani, et Francesi l'anno 1204. Libri sei / di Paolo Rannvusio Venetiano. - In Venetia, 1604
40. knjiga / book Devotioni ...
Devotioni / po libriem duhouniem skupgliene i sa' pokripglienie duxiaa uzuiglenich v iesik dubrouacki sloxene po Ozu Fra Vitalu Andriaxeuichiu is Dubrounika ... - V Mletiem, 1664
41. knjiga / book Dictionarivm qvinqve nobilissimarvm Evropae lingvarvm, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae, & Vngaricae ...
Dictionarivm qvinqve nobilissimarvm Evropae lingvarvm, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae, & Vngaricae / [Fausti Verantij]. - [1. izd.]. - Venetiis, 1595
42. knjiga / book Dizionario italiano, latino, illyrico cui si permettono alcuni avvertimenti per iscrivere, e con facilita maggiore leggere le voci illyriche, scritte con caratteri italiani, ed anche una breve grammatica per apprendere con proprieta la lingua illirica. Con in fine l'indice Latino-Italicus ...
Dizionario italiano, latino, illyrico cui si permettono alcuni avvertimenti per iscrivere, e con facilita maggiore leggere le voci illyriche, scritte con caratteri italiani, ed anche una breve grammatica per apprendere con proprieta la lingua illirica. Con in fine l'indice Latino-Italicus / opera del P. Ardelio della Bella. Dedicata all' eccell. del sig. K. Carlo Pisani. - In Venezia, 1728
43. knjiga / book Doctrina Christiana institutioni adolescentium qui sacrosanctis poenitentiae et eucharistiae sacramentis ... accedunt, accommodata ...
Doctrina Christiana institutioni adolescentium qui sacrosanctis poenitentiae et eucharistiae sacramentis ... accedunt, accommodata / auctore Joanne Josepho Paulovichio Lucich. - [1. izd.]. - Venetiis, 1792
44. knjiga / book Drugi dio od molitava duvhovnieh ...
Drugi dio od molitava duvhovnieh / vcignjene v jezik dvbrovacki od gosp. Jera Rafa Gvceticia vlastelina dvbrovackoga. - In Napoli, 1639
45. knjiga / book Duhovna pivka : za uvixbati u kratko neumitne scto imadu virrovati, kakose ispovidati, sctalise bojati; s nadometnutjem jauka, kogachie osudjeni šiniti, i dilla skruscenja ...
Duhovna pivka : za uvixbati u kratko neumitne scto imadu virrovati, kakose ispovidati, sctalise bojati; s nadometnutjem jauka, kogachie osudjeni šiniti, i dilla skruscenja / sastavgliena od O. F. Petra Knexevichia iz Knina ... Prikazana i posvechiena Jerolimu Filippovichiu iz Rame .... - U Mletczii, 1759
46. knjiga / book Dvostruka ruckovet od trostrukih, kit ruzarou bilih, garglienih, i zutih, toiest Ottajstva vessella, bolexna i slauna prisvetoga ruzaria ...
Dvostruka ruckovet od trostrukih, kit ruzarou bilih, garglienih, i zutih, toiest Ottajstva vessella, bolexna i slauna prisvetoga ruzaria / dani na svitlost po D. Frani Parchychiu Sibencaninu. - In Venezia, 1709
47. knjiga / book Eneide Virgilia kgniga parva ...
Eneide Virgilia kgniga parva / novo u slouynski yexik istomašena i u piesmah sloxena po Ivannv Zanottv naušitegliu i pridstolne zadarske kanoniku... - V Bnetke, 1688
48. knjiga / book Georgii Sisgorei Sibenicensis Dalmatae Elegiarum et carminum liber primus [-tertius] ...
Georgii Sisgorei Sibenicensis Dalmatae Elegiarum et carminum liber primus [-tertius]. - [In Venetiis, 1477.]
49. knjiga / book Giarvla vressena zvityem od scest vichof svita ...
Giarvla vressena zvityem od scest vichof svita / sloxena v slovinschi giazich po Givrgiu Barachovicchiu Zadraninu. - [3. izd.?]. - U Bnecich, 1656
50. knjiga / book Glivbiza : pastirsko razgovaranye ...
Glivbiza : pastirsko razgovaranye / sloxeno po Marinv Gazarovichia. Stime nikoliko prigouarangi gliubenih, ke slosi za meusridke Murata gusara morskoga ... sa nikoliko ostalih pisan gliubenih placnih i veselih. - In Venetia, 1623
51. knjiga / book Grad Dvbrovnich vlastelom v trexgniv Dvbrovnik. Piesan gospodina Petra Canaveli vlastelina corcivlanscoga ; Piesan gospodina Bara Bettere graghianina dvbrovackoga ...
Grad Dvbrovnich vlastelom v trexgniv / Piesan gospodina Nicca Giva Bvnichia vlastelina dubrouachoga. Dvbrovnik. Piesan gospodina Petra Canaveli vlastelina corcivlanscoga ; Piesan gospodina Bara Bettere graghianina dvbrovackoga. - In Ancona, 1667
52. knjiga / book Himbenost pritankogh veleznanstva Nasradinova : u komu poznatse dobro moxe jedan seglianin opazan i hitro pametan koj poslih razlikih, inostranski dogagiaja, kojmuse dogodisce najposlih zarad gnigove izvarsne i bistre pameti, bih ušignien dvornik i vitnik kragliecski. Inaposlitku gniegov testamenat i drughe osude odnegha rešene ...
Himbenost pritankogh veleznanstva Nasradinova : u komu poznatse dobro moxe jedan seglianin opazan i hitro pametan koj poslih razlikih, inostranski dogagiaja, kojmuse dogodisce najposlih zarad gnigove izvarsne i bistre pameti, bih ušignien dvornik i vitnik kragliecski. Inaposlitku gniegov testamenat i drughe osude odnegha rešene / Izvagieno iz taglianskogh u arvaski jezik po Nicoli Palikuchi iz Prukgliana. - U Jakinu, 1771
53. knjiga / book Ispis od najzadgnie naredbe S. Bernardina od Siene ucignene u Padui na najzadgnemu pripovidagniu isuadjen iz cetuartoga dila gniegovih dilla ... ...
Ispis od najzadgnie naredbe S. Bernardina od Siene ucignene u Padui na najzadgnemu pripovidagniu isuadjen iz cetuartoga dila gniegovih dilla ... / istumacen iz talianskoga jezika u arvaski ... s'nikima nadostaujeni iz nauciteglia virno izuadjeni od mene Marca Pavissichia, gradjanina splitskoga. - U Mnecih, 1760
54. knjiga / book Ispravniich za erei ispovidniici, i za pochornih, prenesen s latinschoga iazicha v slovignschii ...
Ispravniich za erei ispovidniici, i za pochornih, prenesen s latinschoga iazicha v slovignschii = Breve direttorio, per sacerdoti confessori, e per penitenti, tradotto da lingua Latina nella Illirica / [otza Iuanna Polancha... ; tumacen s'latinschoga iazicha u slouiignschi po popu Scymunu Budineu Zadraninu]. - [1. izd.]. - [In Roma, 1582.]
55. knjiga / book Istumacenye symbola apostolskoga, to yest virrovanya privisokoga, i priposctovanoga gospodina gardinala Bellarmina ...
Istumacenye symbola apostolskoga, to yest virrovanya privisokoga, i priposctovanoga gospodina gardinala Bellarmina / prineseno u slovinski yazik po prisvitlomu gospodinu Petru Gaudencziu, alli Radovšichiu Splichianinu, biskupu rabskomu. - V Rimu, 1662
56. knjiga / book Istvmaccenye pisnih Davidovih : v spivanya slovinska sloxeno, s pridgovorom i s nadodanyem svarh svake pisni; i nayposlie Razgovor yedan meu Issukarstom na krixu i meu karstyaninom v pisni slovinske prinessen na vecchiu slavu Boxyu i na duhovnu korist virnih karstyanih ...
Istvmaccenye pisnih Davidovih : v spivanya slovinska sloxeno, s pridgovorom i s nadodanyem svarh svake pisni; i nayposlie Razgovor yedan meu Issukarstom na krixu i meu karstyaninom v pisni slovinske prinessen na vecchiu slavu Boxyu i na duhovnu korist virnih karstyanih / po popu Andrii Vitaglicchiu Viscianinu iz Comise. - V Bnecih, 1703
57. knjiga / book Istvmacenge obilnie navka karstyanskoga ...
Istvmacenge obilnie navka karstyanskoga / sloxeno zapouidyu S. O. PP. Klementa VIII. od prisuitloga C. Roberta Bellarmina Kardinala S. R. C. ; Prineseno v yazik haruatski zapouidyu S. O. PP. Vrbana VIII. i suete skupschine prisuitle GG Kardinalou varhu razplodyenya, suete virre; Tumašenyen Iuanna Tomka Marnauichia .... - [2. izd.]. - U Bmnecih, 1699
58. knjiga / book Iz kazagnie saborah : všigneni toliko u garškoi, koliko u latinskoj zemgli, i koisu primgleni i odbašeni; od kolikesu potribe i tko imma oblast skupit sabor, korisno znati i kriposno besiditi ...
Iz kazagnie saborah : všigneni toliko u garškoi, koliko u latinskoj zemgli, i koisu primgleni i odbašeni; od kolikesu potribe i tko imma oblast skupit sabor, korisno znati i kriposno besiditi / po' Oczu P. F. Jozipu Banovczu pripov. - [1. izd.]. - U Jakinu, 1763
59. knjiga / book Jezgra jstomašegnia stvarii naj potribitii nascega spasegnia : s'kratkii upitagnii, i odgovaragnii, korisno ne samo karstjanom, dalli, i ispovidnikom, za upitagnia pokornikaa. ...
Jezgra jstomašegnia stvarii naj potribitii nascega spasegnia : s'kratkii upitagnii, i odgovaragnii, korisno ne samo karstjanom, dalli, i ispovidnikom, za upitagnia pokornikaa. / Data na svitlost po O. F. Frani Mattichiu iz ăavoglava, sctioczu, i pripo. Reda S. Frane Male Bratje Darxave Pris. Odkupiteglia u Dalmacij. - U Mlezci, 1762
60. knjiga / book Katekism rimski po naredbi s. Sabora Tridentinskoga k parokima ...
Katekism rimski po naredbi s. Sabora Tridentinskoga k parokima / dan na svjetlost po zapoviedi Pia V. pape privellicoga a istomacen i priobbrachien iz latinskoga u slavinskomu jeziku po D. Joseffu Matovichiu iz Dobrote darxave kotorske. - U Mlezieh, 1775
61. knjiga / book Kgniga pastirska prisvitloga i priposctovanoga gospodina gospodina Ivana Luke Garagnina arkibiskupa splitskoga m.m. postovanim xupnikom od grada, od zagradjih i od darxave ...
Kgniga pastirska prisvitloga i priposctovanoga gospodina gospodina Ivana Luke Garagnina arkibiskupa splitskoga m.m. postovanim xupnikom od grada, od zagradjih i od darxave. - U Mletczij, 1779
62. knjiga / book Kitta cvitya razlikova gosp. Ivana Ivaniscevichia vlast. brasckoga ...
Kitta cvitya razlikova gosp. Ivana Ivaniscevichia vlast. brasckoga. - [1. izd.]. - V Bnecih, 1642
63. knjiga / book Korabglicza pisma svetoga i svih vikovah svita dogagiajih poglavitih : u dva poglavja razdigliena. Jedno pošimglie od pošela svita do porogenja Issussova; A drugo od porogenja Issussova do godiscta 1760. ...
Korabglicza pisma svetoga i svih vikovah svita dogagiajih poglavitih : u dva poglavja razdigliena. Jedno pošimglie od pošela svita do porogenja Issussova; A drugo od porogenja Issussova do godiscta 1760. / Prinescena iz kgnigah latinskih, talianski i iz kronikah Pavla Vitezovichia u jezik bosanski po Fra Andrii Cacichiu iz Brista, ... Prikazana prisvitlomu gosp. gosp. knezu Jakovu Ivichievichiu iz Makarske ... - [1. izd.]. - U Mlecih, 1760
64. knjiga / book Kratka, dalli koristna vpitovanya i odgovori vbrani iz kgnygh priuzuyscenoga gospodina kardinala Toleda, za onnyh koy xelle naprydkouatise i prymati cryquenni redi; ...
Kratka, dalli koristna vpitovanya i odgovori vbrani iz kgnygh priuzuyscenoga gospodina kardinala Toleda, za onnyh koy xelle naprydkouatise i prymati cryquenni redi; / Iztomašena u sclouynki yexik po Ivannv Zanottv nauš: i kanoniku zadarskomu. - V Bnetke, 1688
65. knjiga / book Kratko izkazagne xivota, kripostii, i šudesaa slughe Boxjega prisvit. i pripost. gospodina gospodina Nikole Biancovichia biskupa makarskoga. ...
Kratko izkazagne xivota, kripostii, i šudesaa slughe Boxjega prisvit. i pripost. gospodina gospodina Nikole Biancovichia biskupa makarskoga. / Sakupglieno i izvageno iz nesumgnivi temegliaa, i svidošanstvaa istiniti od pripost. gosp. Ivana Jozipa naušiteglia Paulovichia Lušichia ... - U' Mlezi, 1798
66. knjiga / book Kratko iztomacegnie zapovidii regulee svetoga patriarke Francescka. ...
Kratko iztomacegnie zapovidii regulee svetoga patriarke Francescka. / Skupglieno i sloxeno za uvixbati u obsluxegniu istii zapovidii djake novicze, a navlastito bratju laike istoga Reeda Provinczie Prisvetoga Odkupiteglia u Dalmaczii. Po O. F. Petru Filippovichiu istee provincie ex-diffinituru. - U Mletczii, 1750
67. knjiga / book Kratko skupgliegne chiudoredne, illiti moral[n]e bogoslovicze svarhu sedam katolicanske czarkve sakramenatah ...
Kratko skupgliegne chiudoredne, illiti moral[n]e bogoslovicze svarhu sedam katolicanske czarkve sakramenatah / pomglivo sloxeno i skupglieno u slavnii illiriški jezik i nasvitlost dato za dobro obchieno od prisvitloga gospodina F. Marka Dobreticha, Reda S. Frances. od Obslux. biskupa eretrianskoga i vikara apostolskoga u Bosni. - U Ankoni, 1782
68. knjiga / book Kratkoe vvedenie v' istoriju proisho×denija slaveno-serbskago naroda, byvÜih' v' onom' vladatelov' carev', despotov' ili vladatel'nyh knjazev' serbskih', do vremena Georgija BrankoviŠa, poslednjago despota serbskago ...
Kratkoe vvedenie v' istoriju proisho×denija slaveno-serbskago naroda, byvÜih' v' onom' vladatelov' carev', despotov' ili vladatel'nyh knjazev' serbskih', do vremena Georgija BrankoviŠa, poslednjago despota serbskago / soŔineno i iz' raznyh avtorov' notam izjasneno Pavlom' Julincem' ... - [Mleci, 1765
69. knjiga / book Libarze od dievstva i dievickoga bitya v komse tomace sua kolika poglauita miesta staroga i nouoga sakona, koia od dieustua gouore i ono scto sueti naucitegli u mnosieh librieh pisciu ; Libarze velle duhovno i bogogliubno od molitve i contemplanya, sniekiem napomenam duhouniem, oniem ki xele duhouno xiuieti, uelle potrebno i korisno ...
Libarze od dievstva i dievickoga bitya v komse tomace sua kolika poglauita miesta staroga i nouoga sakona, koia od dieustua gouore i ono scto sueti naucitegli u mnosieh librieh pisciu ; Libarze velle duhovno i bogogliubno od molitve i contemplanya, sniekiem napomenam duhouniem, oniem ki xele duhouno xiuieti, uelle potrebno i korisno / [dum Basilio Gradich]. - [1. izd.]. - In Venetia, 1567
70. knjiga / book Liber legum ac statutorum civitatis et insule Curzule .. ...
Liber legum ac statutorum civitatis et insule Curzule ... - Venetiis, 1643
71. knjiga / book Liber secvndvs, qvarta pars: Porta caeli et vita aeterna ...
Liber secvndvs, qvarta pars: Porta caeli et vita aeterna = Kchnighe drughe, Dio šetvarti: Vrata nebeska, i xivot višchni. / Koye sloxi, i sastavi Otac Fra Ivan Anicio ... Prikazane priuzvisenom i prisvitlomu gospodinu Ivanu Nicoli Konti, rimskom kardinalu. - U Iakinv, 1678
72. knjiga / book Likarie priprostite ...
Likarie priprostite / u dva jezika razdigliene illyriški, italianski skupeliene i dane na svitlost po gospodinu knezu i vittezu Jurju Vladmirovichiu... - U Mleci, 1775
73. knjiga / book Lux Christiana et dulcedo animae : in duas partes divisa. Enodans incruentum sacrificium Missae ...
Lux Christiana et dulcedo animae : in duas partes divisa. Enodans incruentum sacrificium Missae = Svitlost karstianska i naslagenye duovno : u dva dilla razdichlena. Tomašech poscetlische od mise. / Koyu sloxi, sastavi i sabra Otac F. Ivan Anišio Dumanskoga biskup ... Prikazayu priuzvisenomu i prisvitlomu gospodinu Alderanu Cybo kardinalu rimskomu. - U Yakinu, 1679
74. knjiga / book Mamotrectus super Bibliam ...
Mamotrectus super Bibliam / [Johannes Marchesinus]. - [Venetiis, 1483.]
75. knjiga / book Mamotrectus super Bibliam ...
Mamotrectus super Bibliam / [Johannes Marchesinus]. - Venetiis, Non. Kal. Oct. [i.e. 23. IX.] 1479
76. knjiga / book Mandaliena pokorniza gospodina Giua Uvcichia Bunichia vlastelina dvbrouachoga ...
Mandaliena pokorniza gospodina Giua Uvcichia Bunichia vlastelina dvbrouachoga. - [4. izd.]. - In Venetia, 1705
77. knjiga / book Misli karstianske za suaki dan od miseza. ...
Misli karstianske za suaki dan od miseza. / Pisane parvi put u franceski yezik od Ocza Bours Druxbe Isusove. ; A sada prinesene i istumacene u slovinski yezik po knezu Iuannu Petru Marchi vlastelinu splitskomu. Prikazane stariscinam, kanonikom i popovom suima Splitske Crikve Metropolitane i Parvostolne od Dalmatie i suee zemglie Harvatske. - In Venetia, 1704
78. knjiga / book Mukka Gospodina nascega Issukarsta i plaš matere gnegove ...
Mukka Gospodina nascega Issukarsta i plaš matere gnegove / sloxen od O. F. Petra Knexevichia iy Knina .... - [1. izd.]. - U Mleczi, 1753
79. knjiga / book Našin za dobro vmriti, ...
Našin za dobro vmriti, / po[scto]uanoga otcza Iva[n]a Iesv Maria, Druxbe Karmelitanske Bosohodechih ... ; [Istumašen u dalmatinski y]azik po prisuitlomu [i priposctouanomu g]ospodinu [Petrv Gavd]encziv, [to yest Radoušichi]u Splichianinu [i. e. Petar RadovŔiŠ], [biskupu] rabskomu. - [V] Romv, 1709
80. knjiga / book Našin za dobro vmriti. ...
Našin za dobro vmriti. / Posctouanoga otcza Ivana Iesv Maria, Druxbe Karmelitanske Bosohodechih ... ; Istumašen u dalmatinski yazik po prisuitlomu i priposctouanomu gospodinu Petrv Gavdencziv, to yest Radoušichiu Splichianinu [i. e. Petar RadovŔiŠ], biskupu rabskomu. - [2. izd.]. - V Romv, 1657
81. knjiga / book Naredbe od zbora darxave splitske ...
Naredbe od zbora darxave splitske / dane na svitlo od prisuit. i prip. gna gna Stipana Cosmi arkibiskvpa splitskoga inako Solinskoga, poglauice Dalmatie i sue harvuatske zemglie. V' gnegouemu paruomu skuppu ušignenu u Splitu u criqui metropolitanskoy u dneue 9.10. II miseca marca 1688. ; Kogesu bile prinesene u slouinski giazik od Mikule Biankouichia vicaria Splitskoga i apostolskoga, obranoga biskupa od Makarske. - In Venetia, 1699
82. knjiga / book Nasladjenje duhovno koi ×eli dobro ×iviti, po tom toga dobro umriti; ovdi uŠi se naŔin pomoŠi bolesnike umiriti, takodjer utiÜiti i ponukovati osudjene na smart od pravde. Edan karstjanin kako ima se izpoviditi i svoju duÜu po razlogu iskuÜati i pristupiti k ispvidniku, ioÜŠe mnoge molitve i salme i ostale stvari veoma potribite ednome pravome Karstianinu govoriti i znati, ...
Nasladjenje duhovno koi ×eli dobro ×iviti, po tom toga dobro umriti; ovdi uŠi se naŔin pomoŠi bolesnike umiriti, takodjer utiÜiti i ponukovati osudjene na smart od pravde. Edan karstjanin kako ima se izpoviditi i svoju duÜu po razlogu iskuÜati i pristupiti k ispvidniku, ioÜŠe mnoge molitve i salme i ostale stvari veoma potribite ednome pravome Karstianinu govoriti i znati, / sastavljene i istomaŔene [po Pavlu PosiloviŠu]. - [2. izd.]. - U Mletcih, 1682
83. knjiga / book Nauk duhovnii sa scivieti i umrieti u millosti i priateglstvu Bosciemu. I slusciga zielovitto. ...
Nauk duhovnii sa scivieti i umrieti u millosti i priateglstvu Bosciemu. I slusciga zielovitto. / Isvaghien is suetieh skuppa, otaza i nauciteglia zarkounich po Ozzu Ivannu Gondinu od Druscbe Iesussove u iesik spagnvoskij ; A sada istonovize istomacen v dubrovackij sa vecchiu slavu Boxiu. - V Loretu, 1637
84. knjiga / book Nauk karstjanski : s novim našinom u kratko iztomašen za lasno uvistitti neumitne, a navlasctito dizzu u stvaarih potribnih za spasitise. ...
Nauk karstjanski : s novim našinom u kratko iztomašen za lasno uvistitti neumitne, a navlasctito dizzu u stvaarih potribnih za spasitise. / Sloxen po priposctovanomu gospodinu D. Hierolimu Bonacicchju iz Braša .... - U Mlecih, 1743
85. knjiga / book Nauk karstjanski : s novim našinom u kratko iztomašen za lasno uvistitti neumitne, a navlasctito dizzu u stvaarih potribnih za spasitise ...
Nauk karstjanski : s novim našinom u kratko iztomašen za lasno uvistitti neumitne, a navlasctito dizzu u stvaarih potribnih za spasitise / sloxen po prisvitlomu i priposctovanomu gospodinu D. Hierolimu Bonacicchju pri archipoppu od Braša, sada biskupu sibenskomu. - Pritiskanje drugho. - U Mlecih, 1761
86. knjiga / book Nauk kerstjanski : bistriem nacinom istomacen, sa lasno uvjexbati neumietne, a navlasctito djezzu u stvarima potrebniema sa spassitise ... ...
Nauk kerstjanski : bistriem nacinom istomacen, sa lasno uvjexbati neumietne, a navlasctito djezzu u stvarima potrebniema sa spassitise ... / sloxen i uredjen ... od D. Ivanna A. Nenadichja ... - U Mlezieh, 1768
87. knjiga / book Nauk kerstjanski potriban svakomu kerstjaninu ...
Nauk kerstjanski potriban svakomu kerstjaninu / u kratko sloxen po jednomu oczu druxbe Isusove. - U Bneczih, 1730
88. knjiga / book Nauk za piisati dobro latinskiema slovima rieci yezika slovinskoga koyiemse Dubrovcani, i sva Dalmatia kakko vlasctitiem svoyiem yezikom sluzcij. ...
Nauk za piisati dobro latinskiema slovima rieci yezika slovinskoga koyiemse Dubrovcani, i sva Dalmatia kakko vlasctitiem svoyiem yezikom sluzcij. / Po M. P. Ozu F. Raymundu Giamagniku Dubrovcaninu od Reda S. Dominica. - In Venetia, 1639
89. knjiga / book Navk karstyanski ...
Navk karstyanski / sloxen po naredyenyu svetoga otca pape Clementa Osmoga po prisuitlomu gospodinu Robertu Bellarminiu Kardinalu ; [preveo Ivan Tomko MrnaviŠ]. - In Venetia, 1702
90. knjiga / book Nediglnik dvostruk O. F. Filipa iz Occhjevjae [i. e. Filip LastriŠ], Reda Magnae Bratjae S. O. F. Obsluxitegljah, Provincie Bosanske davno Minist. Provinc, to jest po dva Govoregnja za svaku nediglju priko godine lasna, kratka i ravna samo za lasnochju pastirah naselaškie puka prijeprostitoga i nenaušnoga, uregena i data na svitlost ...
Nediglnik dvostruk O. F. Filipa iz Occhjevjae [i. e. Filip LastriŠ], Reda Magnae Bratjae S. O. F. Obsluxitegljah, Provincie Bosanske davno Minist. Provinc, to jest po dva Govoregnja za svaku nediglju priko godine lasna, kratka i ravna samo za lasnochju pastirah naselaškie puka prijeprostitoga i nenaušnoga, uregena i data na svitlost. - U Mletczij, 1766
91. knjiga / book Nel solenne ingresso ...Paolo Clemente Miossich, vescovo di Spalato e di Macarsca : discorso ...
Nel solenne ingresso ...Paolo Clemente Miossich, vescovo di Spalato e di Macarsca : discorso / di Nicolo Nobile de Ivellio. - Venezia, 1830
92. knjiga / book Od' uzame O. F. Filipa iz Occhievjae [i. e. Filipa LastriŠa] Reda Magne Bratje S. O. F. Obsluxitaegljah Provincie Bosanske davno Minis. Provinc. Prikazano PP. kapelanom i missionarom bossanskim. Razdigleno u šetiri dijla ... ...
Od' uzame O. F. Filipa iz Occhievjae [i. e. Filipa LastriŠa] Reda Magne Bratje S. O. F. Obsluxitaegljah Provincie Bosanske davno Minis. Provinc. Prikazano PP. kapelanom i missionarom bossanskim. Razdigleno u šetiri dijla .... - Pritisnuto u Mleczi, 1765
93. knjiga / book Oda na vospominßnie vtorßgo Hristˇva priÜÚstvija, po obrazu pýsny L'va premudrago carja greŔeskago, ellinski stihami po alfavitu slo×ennaja ...
Oda na vospominßnie vtorßgo Hristˇva priÜÚstvija, po obrazu pýsny L'va premudrago carja greŔeskago, ellinski stihami po alfavitu slo×ennaja / a na slavÚnski g'dinom Perfeniem'episkopom privedennaja, stihami ×e slavÚnskimi Zahariem Orfelinom ... ustroennaja. - [Mleci, 1763
94. knjiga / book Officium b. Joannis Ursini episcopi, et confessoris Traguriensis .. ...
Officium b. Joannis Ursini episcopi, et confessoris Traguriensis ... - Venetiis, 1740
95. knjiga / book Offyci[ze] Blascenae Dievizae Mariae, sadrusceno saedno s' Offycyzem od imena Boscijega, od Duha Suetoga i kryscia, s' mnosijem drusijem bogomislijem molituami ...
Offyci[ze] Blascenae Dievizae Mariae, sadrusceno saedno s' Offycyzem od imena Boscijega, od Duha Suetoga i kryscia, s' mnosijem drusijem bogomislijem molituami / istomaceno u iesik slouynsky po Ozu Lecturu Fra Ignaziu Aquylini Dubroucaninu od Reda od Pripouvidalaza. - [1. izd.]. - V. Mlezijem, 1689
96. knjiga / book Ofišiy B. Marie D. ...
Ofišiy B. Marie D. / Pia V. pouelinyem dan skoro na duor, a Matiem Alberti vlastelinom splitskim, i vcitegliem, iz latinskoga sada u slouinski yazik virno prinesen. S' testirom i s' milosckyom. - [1. izd.]. - V Bnecih, 1617
97. knjiga / book Opere complete medico-pratiche ed anatomiche di Giorgio Baglivi : coll'aggiunta di quattro opuscoli del Santorino ...
Opere complete medico-pratiche ed anatomiche di Giorgio Baglivi : coll'aggiunta di quattro opuscoli del Santorino / tradotte per la prima volta in italiano e commentate da Raimondo Pellegrini. - Firenze, 1842
98. knjiga / book Opus de natura coelestium spirituum quos angelos vocamus ...
Opus de natura coelestium spirituum quos angelos vocamus / Georgii Benigni Salviati ; ed. Ubertinus Risalitus. - Florentiae, XIII. Kalendas Augusti (20. VII.) 1499
99. knjiga / book Oronta is Cipra. ...
Oronta is Cipra. / Spievanie slosceno i prineseno is italiana u iesik slovinski po Baru' Betteri gradianinu dubrovackomu. - [Venetia], 1699
100. knjiga / book Osmanschica ...
Osmanschica / Sloga Ivanna Tomka Marnavicha. - V Rimv, 1631
101. knjiga / book Osmina dillovagna duhovnoga u kojojse razgovara dusca redovnicka z' bogom ...
Osmina dillovagna duhovnoga u kojojse razgovara dusca redovnicka z' bogom / sastavgliena iz razliciti kgniga u slavni jezik illiricki, i na svitlost data po F. Mati Zoricichiu prikazana s'vellikom krotcinom, i posvechiena Majci, i odvitnici sviju karsctjana Divici Marij od sedam xalosti. - U Jakinu, 1765
102. knjiga / book Osmina redovniška zabave duhovne ... ...
Osmina redovniška zabave duhovne ... / najpri sastavgljena u djaški jezik od jednoga redovnika Reda svetoga Otcza Francescka, a u nascki illiriški prinescenna od O. F. Petra Knexevichia .... - U Mletczih, 1766
103. knjiga / book Osservazioni di Giovanni Lovrich sopra diversi pezzi del Viaggio in Dalmazia del signor abate Alberto Fortis : coll' aggiunta della vita di Socivizca a sua eccellenza E. Maffio Albrizzi, gravissimo senatore Veneto ...
Osservazioni di Giovanni Lovrich sopra diversi pezzi del Viaggio in Dalmazia del signor abate Alberto Fortis : coll' aggiunta della vita di Socivizca a sua eccellenza E. Maffio Albrizzi, gravissimo senatore Veneto. - [1. izd.]. - In Venetia, 1776
104. knjiga / book Ossip pravedni to yest Skazanye kako sinoui Iakoba patriarke prodasce Ossipa bratta svoga Izmaelichianom ...
Ossip pravedni to yest Skazanye kako sinoui Iakoba patriarke prodasce Ossipa bratta svoga Izmaelichianom / sloxen u cetiri piuanya po popu Petrv Vvletichiv Kastellaninu. - In Venetia, 1706
105. knjiga / book Ossip pravedni to yest skazanye kako sinovi Jakoba patriarke prodasce Ossipa bratta svoga Izmaelichianom ...
Ossip pravedni to yest skazanye kako sinovi Jakoba patriarke prodasce Ossipa bratta svoga Izmaelichianom / sloxen u cetiri pivanya po popu Petru Vuletichiu ... - [Mleci, prije 1706.]
106. knjiga / book Ostan Boxye gliubavi illi Vsbudyenye, i gliubeznivo potišanye k' gliubavi Boxyoy, u slovinske pisni sastavglieno; za kim nasliduye nadodanye, u komu se uzdarxe razlike pisne duhovne, u razlik našin skupgliene; na vecchiu slavu Boxyu i na duhovnu korist virnih dusca ...
Ostan Boxye gliubavi illi Vsbudyenye, i gliubeznivo potišanye k' gliubavi Boxyoy, u slovinske pisni sastavglieno; za kim nasliduye nadodanye, u komu se uzdarxe razlike pisne duhovne, u razlik našin skupgliene; na vecchiu slavu Boxyu i na duhovnu korist virnih dusca / po popu Andrii Vitaglicchiu Viscianinu iz Comise. - V Bnecih, 1749
107. knjiga / book Ove Pohvale jesu savarscene, sloscene od mene otza fra Vincenza Maria Gozze Dubrovcianina Reda od pripoviedalaza na slavu Jesusa Iuskarsta, i na cias Bogo-Rodize Marie Prisfetoga Rosaria ...
Ove Pohvale jesu savarscene, sloscene od mene otza fra Vincenza Maria Gozze Dubrovcianina Reda od pripoviedalaza na slavu Jesusa Iuskarsta, i na cias Bogo-Rodize Marie Prisfetoga Rosaria. - U Napuli, 1756
108. knjiga / book Perivoy od dievstva, illi Xivoti od dievica ...
Perivoy od dievstva, illi Xivoti od dievica / slovinskiem iezikkom iz talianskoga napiisan po poct. Ocv Bartolomev Cassichiv od Reda Druxbae Iesussovae. - In Venetia, 1628
109. knjiga / book Piesni raslike Dinka Ragnine, vlastelina dubrovackoga : u koih on kaxe sve sctose sgodimu stvoriti kros gliubav, stoiech u gradu latinskom, od Zangle ...
Piesni raslike Dinka Ragnine, vlastelina dubrovackoga : u koih on kaxe sve sctose sgodimu stvoriti kros gliubav, stoiech u gradu latinskom, od Zangle. - [1. izd.]. - [In Fiorenza, 1563.]
110. knjiga / book Pisctole i Evangelya priko suega godiscta : novo istomacena po razlogv missala Dvora rimskoga .. ...
Pisctole i Evangelya priko suega godiscta : novo istomacena po razlogv missala Dvora rimskoga .. / Po F. Ivanu Bandvlavichiv Skop. R. M. B. - [4. izd.]. - V Bnecieh, 1665
111. knjiga / book Pisctole i Evangelya priko suega godiscta : novo istomacena po razlogv missala Dvora rimskoga .. ...
Pisctole i Evangelya priko suega godiscta : novo istomacena po razlogv missala Dvora rimskoga .. / Po F. Ivanu Bandvlavichiv Skop. R. M. B. - [3. izd.]. - V Bnetciih, 1640
112. knjiga / book Pisctole i Evangelya priko suega godiscta : novo istomacena po razlogv missala Dvora rimskoga .. ...
Pisctole i Evangelya priko suega godiscta : novo istomacena po razlogv missala Dvora rimskoga .. / Po F. Ivanu Bandvlavichiv Skop. R. M. B. - [6. izd.]. - V Bnecich, 1699
113. knjiga / book Pisctole i Evangelja priko svegga godiscta : na novi našin istomašena po razlogu missala Dvora rimskoga ... u slovinski jezik istomamašena i virno prinesenna. S priloxkom razliki blagosova ... i kalendara Pape Gargura XIII. s brojniczom blagdana pomišni ...
Pisctole i Evangelja priko svegga godiscta : na novi našin istomašena po razlogu missala Dvora rimskoga ... u slovinski jezik istomamašena i virno prinesenna. S priloxkom razliki blagosova ... i kalendara Pape Gargura XIII. s brojniczom blagdana pomišni / [Petar Kne×eviŠ]. - U Mletczih, 1773
114. knjiga / book Pisctole i Evanghielya priko suega godiscta : novo istomacena po raslogv missala Duora rimskoga .. ...
Pisctole i Evanghielya priko suega godiscta : novo istomacena po raslogv missala Duora rimskoga .. / Po F. Ivanu Bandvlavichiv Skop. R. M. B. - [8. izd.]. - V Bnezih, 1739
115. knjiga / book Pisma od pakla : navlastito od paklenoga oggna, tamnosti, i višnosti, koju iz svetoga Pisma staroga i novaga zakona, takoger iz sveti otacza i naušiteglia ...
Pisma od pakla : navlastito od paklenoga oggna, tamnosti, i višnosti, koju iz svetoga Pisma staroga i novaga zakona, takoger iz sveti otacza i naušiteglia / izvede i harvatski jezik pivagne otacz F. Lovro Gliubusckoga reda S.O. Francesck, darxave Bosne Argentine ... u pet poglavj razdigliena. - U Mneci, 1727
116. knjiga / book Pisme duhovne ...
Pisme duhovne / izvagene iz kniga Oca Fra Tomasa Babichia i za vechiu lakost stioša, pivaoša prinesene u ove kgnixice po istomu. - U Mleczi, 1736
117. knjiga / book Pisme duhovne razlike ...
Pisme duhovne razlike / sastavgljene od O. F. Petra Knexevichia iz Knina, Reda S. O. Francescka od Obsluxenja, a Provincie Prisvetoga Odkupiteglja u Dalmacii. Za vecchju slavu Boxju i Majke gnegove, a za duhovni razgovor dusca boggogljubni. Istoj Majczi od millostih, koje slavna prilika šastno od sve Dalmacie i Bosne pod Signem s velikim svetosctovjem sctujese, posvetchiene. - U Mletczih, 1765
118. knjiga / book Pistvle i Evanyelya po sfe godischie harvatschim yazichom stumacena ...
Pistvle i Evanyelya po sfe godischie harvatschim yazichom stumacena / [Bernardin SpliŠanin]. - Novo pristampana i spomgnom priuiyena, po nacinu nouoga Missala nareyena po sfetoy materi Crichui / [priredio Marko AndrioliŠ]. - Prodayuse v Bnetcih pri sfetomu Xulianu v chgnigara chi darxi zlamen od Macche, 1586
119. knjiga / book Pogargegne izpraznosti od sviyeta : v trii diela razdiegleno ...
Pogargegne izpraznosti od sviyeta : v trii diela razdiegleno = De contemptu vanitatvm mvndi : libri tres illiryco idiomate / Sloxeno i izuageno u Iezik Slouinsky Bosansky iz suetoga Pisma i Razlikye izkuscanie Naucitegla i Pisaca po fra Mihaylu Radnichiv Bacaninv ... - [1. izd.]. - Romae, 1683
120. knjiga / book Pokripglenie umiruchi, za dobro i sveto pochi umilosti Boxioi sovoga svita ...
Pokripglenie umiruchi, za dobro i sveto pochi umilosti Boxioi sovoga svita / iztomašeno, i skupgleno pria po Don Luczi Terzichiu. Koie da boglie, i upraunie izgovara u haruaski iezik; popravi i pristampa po ozcu P. Fra Bernardinu Paulovichiu iz Dubrovaške Darssave ... Dedicato a sua eccellenza Simon Contarini .... - U Mleczi, 1747
121. knjiga / book Pokripglenie umiruchi, za dobro i sveto pochi umilosti Boxioi [sovoga] svita ...
Pokripglenie umiruchi, za dobro i sveto pochi umilosti Boxioi [sovoga] svita / iztomašeno, i skupgleno pria po Don Luczi Terzichiu. Koie da boglie, i upraunie izgovara u haruaski iezik; popravi i pristampa po ozcu P. Fra Bernardinu Paulovichiu iz Dubrovaške Darssave. - U Mleczi, 1800
122. knjiga / book Pokripglienye umiruchi za dobro i sveto pochi u millosti Boxiyoi s'ovoga sviita. ...
Pokripglienye umiruchi za dobro i sveto pochi u millosti Boxiyoi s'ovoga sviita. / Istumaceno skupglyeno i nadostavglyeno po D. Luci Terzichiu popu od Skupscchine S. Filippa Neria Bisccaninu Provincie Poglicke, spilitske darxave u komuse uzdarxe mnoghe molitve, pisne blagoslovi zakletve, i ost. - In Venetia
123. knjiga / book Pravi nacin sa prositti milosti u Gospodina Boga po dostoianstuu slaunoga i suetoga Antvna od Padve ...
Pravi nacin sa prositti milosti u Gospodina Boga po dostoianstuu slaunoga i suetoga Antvna od Padve / slouinskomu narodu odkriuen po Ozu Fra Vitalu Andriaxeuichiu is Dubrounika ... - V Mletiem, 1664
124. knjiga / book Pravi nacin za dovesti dusce virni na xivot višgni. ...
Pravi nacin za dovesti dusce virni na xivot višgni. / Koi sloxi i dade na svitlost za vechiu slavu i posctegnie Gospodina Boga, Blaxene Divicze Marie zašete brez griha i spasegnie svij duscah karschiana pravovirni Otacz F. Stipan Badrich iz Darnisca ... - U Mleczi, 1746
125. knjiga / book Predike od svetkovina Doscasctja Issukarstova ...
Predike od svetkovina Doscasctja Issukarstova / sloxene i na svitlost date po Otczu Fra Josippu Banovczu ... Prikazane prisvitlome i priposctovanome gospodinu gospodinu Ivannu Garainu dostojnome biskupu od Rabba. - U Mleczi, 1759
126. knjiga / book Pribogogliubne molitve zgovarayuchie pervo, i po dospitku misse iz Missala rimskoga, i drughih kgnigh izvedene, za lasnost suakoga redovnika. S' dvornostyami yiste misse na sverhi ...
Pribogogliubne molitve zgovarayuchie pervo, i po dospitku misse iz Missala rimskoga, i drughih kgnigh izvedene, za lasnost suakoga redovnika. S' dvornostyami yiste misse na sverhi / iz diaškoga u slovinskj stomašene po D. Jvanu Kraglichu od otoka Vejskoga, a kastella Dubasnišše, samovladalczu brattovchin P. R. K. i pripovidaošu. Posvechene i prikazane ... Lovru Vencati arkidjaku vejskomu. - U' Bnecih, 1734
127. knjiga / book Pripisagnie pošetka kragliestva bosanskoga : slidegnie i dospitak na uzetiu turskomu do danas kada su doscli u Bosnu i u sve darxave illiriške redovnici S. Frane ... ...
Pripisagnie pošetka kragliestva bosanskoga : slidegnie i dospitak na uzetiu turskomu do danas kada su doscli u Bosnu i u sve darxave illiriške redovnici S. Frane ... / smnogimhim drughim lipim uspomenam sloxen u kratko sasvom pomgliom i gliubavju za opchienu korist poslidgni po gospodinu Noriniju Starogragianinu Neretvanskomu [i. e. Luki VladmiroviŠu]. - U Mleci, 1775
128. knjiga / book Pripovidagniah na svetkovine korizmene i druge predike od zlochiah u sadagnia vrimena obišaini ...
Pripovidagniah na svetkovine korizmene i druge predike od zlochiah u sadagnia vrimena obišaini / skupgliene iz vechie kgniha latinski i sloxene u dišni harvaski jezik, ... po Otczu Fra Jozippu Banovczu pripovidaoczu, Reda S. O. Franceska Male Bratie, Provinczie Prisvetoga Odkupiteglia u Dalmaczy ... - U Mleczi, 1747
129. knjiga / book Pripovidagnie nauka karstjanskoga ...
Pripovidagnie nauka karstjanskoga / Sloxeno i u razlikaa govoregnja razdiglieno po O. F. Jerolimu Filippovichiu iz Ramee ... - U Mletczii, 1750-1765
130. knjiga / book Pripraugle[gne] k s misi, pribogogliubne molitve koje imaju misniczih pria i poslie s. misse govoriti prinesene iz latinskoga u harvaski jezik za lasnost i potribu misnikah Harvachianah ...
Pripraugle[gne] k s misi, pribogogliubne molitve koje imaju misniczih pria i poslie s. misse govoriti prinesene iz latinskoga u harvaski jezik za lasnost i potribu misnikah Harvachianah. - [2. izd.?]. - U Mleczi, 1747
131. knjiga / book Priprauglegnie za dostoino rechi suetu missu i posli iste Boggu zahuaglegne ...
Priprauglegnie za dostoino rechi suetu missu i posli iste Boggu zahuaglegne / i zuagieno iz missala rimskoga i skupgleno, iz tomašeno iz mnoghi ostaly devoti kniga i u' haruaski jezik pomgliuo i virno privedeno po Ozcu Fra Bernardinu Paulovichiu iz Dubrounika Reda Svetoga O. Franceska ... - U Mleczi, 1747
132. knjiga / book Prisvete obitoli skazaguie, i probugiegnie bogogliubstva, pram Issussu, Marij, i S. Jozippu ...
Prisvete obitoli skazaguie, i probugiegnie bogogliubstva, pram Issussu, Marij, i S. Jozippu / izvageno iz razlišiti kgnixiczaa latinskii, prinesceno i sloxeno u harvaski jezih po Otczu Fra Jozippu Banovczu ... Prikazano i posvechieno otczu posctovanomu F. Antunu Marij Semitekulu ... - U Mleczi, 1759
133. knjiga / book Prisvetoga i opchienoga Tridentinskoga sabora od šlanaa virre i czarkovne isprave Naredbe sabrane i u šetiri dila razdigliene ...
Prisvetoga i opchienoga Tridentinskoga sabora od šlanaa virre i czarkovne isprave Naredbe sabrane i u šetiri dila razdigliene = Sacrosancti et oecumenici Tridentini concilii de fidei articulis et ecclesiastica reformatione Decreta / in compendium redacta, in quatuor partes distributa, atque ab Jo. Josepho presbytero Paulovich Lucich ... in Illyricum versa et ad suae nationis cleri utilitatem primum edita. - Venetiis, 1790
134. knjiga / book Proslavglienje s. Dujma, parvoga archibiskupa solinskoga braniteglja Splieta grada i svoieh darsciavaa sve Harvaske semglje poglavize ...
Proslavglienje s. Dujma, parvoga archibiskupa solinskoga braniteglja Splieta grada i svoieh darsciavaa sve Harvaske semglje poglavize / Prikasano piesnim slovinskima po Ivannu Drasichju popu Spliechjaninu. Pris. i priposit. g. Stippanu Cosmi archibiskupu splieskomu priklono poklogneno. - [1. izd.]. - U Bnezih, 1706
135. knjiga / book Put krixa illi ×alosno putovanje Gospodina nascega Isukarsta od kuchie Pilatove do Kalvarie : Sve za gliubav i korist nassega spasenja ...
Put krixa illi ×alosno putovanje Gospodina nascega Isukarsta od kuchie Pilatove do Kalvarie : Sve za gliubav i korist nassega spasenja / Napokon ponovglien i popravan po M. P. O. F. A. G. Reda S. O. F. prov. i diff. gen. - U Bneczih, 1774
136. knjiga / book Puut nebeski ukazan csoviku od Boga po svetoj czarqui. Tojest Navk karstjanski ...
Puut nebeski ukazan csoviku od Boga po svetoj czarqui. Tojest Navk karstjanski / u'kratko obilato, i razborito istomacsen u jezik bosanski po D. Ivanu Garlicsichiu ... Prikazan prisvitlomu i priposctovanomu gnu. gnu. Giurgiu Patacsichiu biskupu bosanskomu. - Venetiis, 1707
137. knjiga / book Pvt od raia nailascgni dusciam bogogliubniem isramglien ...
Pvt od raia nailascgni dusciam bogogliubniem isramglien / po Ozu Fra Vitalv Andriasi is Dubrounika, Reda Suetoga Francesca od Male Bratie. - In Venetia, 1686
138. knjiga / book Quaestiones Antonij andree super duodecim libros methaphysice ...
Quaestiones Antonij andree super duodecim libros methaphysice. - [Venetiis, VI. Id. Aug. (8. VIII.) 1491.]
139. knjiga / book Rasgovor pastirski varhu porodjegna Gospodinova jedne djevojcize Dubrovkigne ...
Rasgovor pastirski varhu porodjegna Gospodinova jedne djevojcize Dubrovkigne / [Aniza Boscovich]. - [1. izd.]. - U Mlezieh, 1758
140. knjiga / book Razgovor ugodni naroda slovinskoga : u komuse ukazuje pošetak i svarha kragli slovinski, koji puno vikova vladasce svim slovinskim darxavam, srazlišitim pismam od kraglia, bana i slovinski vitezova ...
Razgovor ugodni naroda slovinskoga : u komuse ukazuje pošetak i svarha kragli slovinski, koji puno vikova vladasce svim slovinskim darxavam, srazlišitim pismam od kraglia, bana i slovinski vitezova / izvagen iz razlišiti kgniga i sloxen u jezik slovinski po Fra Andrii Cacichiu iz Briista ... sada iznova pristampan od istoga ... Prikazana prisvitlomu gosp. gosp. knezu Luci Ivannovichiu iz Dobrote od Bukke kotorske. - [2. izd.]. - U Mleczi, 1759
141. knjiga / book Razgovori duhovni pastira s' otara u svetkovine doscastia Gospodinova i korizme ...
Razgovori duhovni pastira s' otara u svetkovine doscastia Gospodinova i korizme / u kratko sloxeni i na svitlost dati, za lascgniu sluxbu pastirah seglianski po O. F. Josippu Banovczu ... Prikazani i posvechieni priposctovanom gospodinu knezu D. Josippu Kosirichiu ... - U Jakinu, 1763
142. knjiga / book Razgovori i pripovidagna oza Ardelia Della Bella Fiorentina Druscbe Isvsove ...
Razgovori i pripovidagna oza Ardelia Della Bella Fiorentina Druscbe Isvsove / data na svitlost od pripostovanoga D. Mattia Ciulichia kanunika spliske zarkve ... - [1. izd.]. - U Mletci, [1805?]
143. knjiga / book Ritval rimski ...
Ritval rimski / istomaccen slovinski po Bartolomeu Kassichiu popu bogoslovšu od Druxbae Yesusovae penitenširu apostolskomu. - [1. izd.]. - V Riimv, 1640
144. knjiga / book Rosario s'drvxbom prislaunog imena Iesvsa Spassiteglia nascega ...
Rosario s'drvxbom prislaunog imena Iesvsa Spassiteglia nascega / Sloxeno po nedostoinomu slvsi boxiemv, poctouanomv pripouiedaozv Ozzv Fra Arkangelv Gvcetichiv Dvbroucianinv od Reda Fratara Predikatvra. - [1. izd.]. - V Rimu, [1597.]
145. knjiga / book Rukolisti duhovni : u kojemse sadarsgju boggogljubna djella sa dobrose ispovidjet i pricestit, isvarsni nacin sa cinit korisno put kriscia i ostala plodna vjecbagna svakoj dusci pravovjernoj potrebnita, ... ...
Rukolisti duhovni : u kojemse sadarsgju boggogljubna djella sa dobrose ispovidjet i pricestit, isvarsni nacin sa cinit korisno put kriscia i ostala plodna vjecbagna svakoj dusci pravovjernoj potrebnita, ... / po F. Ludoviku Radichju Reda S. Francescka sctiozu iubilatu, ec. - U Livornu, 1776
146. knjiga / book Saerze prisveto Jesussovo rasgledano, sagljubjeno, cjastjeno, nasljedovano rasmiscgljagnima, sctegnima, krepostima, sluscbom, pjesnima ...
Saerze prisveto Jesussovo rasgledano, sagljubjeno, cjastjeno, nasljedovano rasmiscgljagnima, sctegnima, krepostima, sluscbom, pjesnima / [Ivan Marija MatijaÜeviŠ]. - U Bnezieh, 1783
147. knjiga / book Saggio d'idee sul diritto sociale ...
Saggio d'idee sul diritto sociale / di Sebastiano Sbisa. - Trieste, 1813
148. knjiga / book Saggio diviso in due parti sopra le controversie letterarie della Dalmazia, e di alcuni pezzi dell' Opera intitolata : riflesioni economico-politiche ...
Saggio diviso in due parti sopra le controversie letterarie della Dalmazia, e di alcuni pezzi dell' Opera intitolata : riflesioni economico-politiche / del signor Pietro Nutrizio. - In Venezia, 1778
149. knjiga / book Sanctorii Sanctorii Justinopolitani De medicina statica libri octo Accedunt Georgii Baglivi philosophi, et medici Canones de medicina solidorum : ad rectum Statices usu[m] ...
Sanctorii Sanctorii Justinopolitani De medicina statica libri octo. Accedunt Georgii Baglivi philosophi, et medici Canones de medicina solidorum : ad rectum Statices usu[m]. - Romae, 1704
150. knjiga / book Schazovanye od cudnovate ratti chaye bila pod Maltom, a za gnom nasliduye rat od Clissa ...
Schazovanye od cudnovate ratti chaye bila pod Maltom, a za gnom nasliduye rat od Clissa / dana na svitlo po Givanu Zadraninu. - [3. izd.]. - U Bnecich, 1724
151. knjiga / book Scivot gospodina Jesusa Christa naroda cjoviecjanskoga spasiteglja po Mateu, Marku, Luzi, i Ivannu svetiem vanghjelistam i inniem davnim svetiem otzima, savaerscen scivotom Blascene Dievize Marie gnegove mattere ...
Scivot gospodina Jesusa Christa naroda cjoviecjanskoga spasiteglja po Mateu, Marku, Luzi, i Ivannu svetiem vanghjelistam i inniem davnim svetiem otzima, savaerscen scivotom Blascene Dievize Marie gnegove mattere / [Stjepo RusiŠ]. - U Mnezik, 1764
152. knjiga / book Scjambek sattarissan s' boxjom desnizom : sa slavno junasctvo i dobitchje Marka i Josa knesah i vitesah bracchje Ivannovichja i gnihove druxbe u Luuku-Smaj od Atene na 19. mjesseza travna... godiscta 1756. ...
Scjambek sattarissan s' boxjom desnizom : sa slavno junasctvo i dobitchje Marka i Josa knesah i vitesah bracchje Ivannovichja i gnihove druxbe u Luuku-Smaj od Atene na 19. mjesseza travna... godiscta 1756. / spjevagne sloxeno po D. Ivannu Ant. Nennadichju is Perasta ... - U Mlezima, 1757
153. knjiga / book Sermones ad heremitas ...
Sermones ad heremitas / [Augustinus Aurelius]. - Mutinae, 25. IV. 1477
154. knjiga / book Sermones fratris Roberti ...
Sermones fratris Roberti. - [Venetiis, 15. III. 1490.]
155. knjiga / book Skazanye : kako Gospodin Bog vazdagie providio svoim virnim slugam i sada ga molimo da pomoxe v ove sadane potribe karstianske; okolisenie i vzetyi grada Bvdina od oruxgia svitloga cesara Leopolda pod zapovid. Karla, duke od Lorene i Massiliana Emanuela, duke od Bavere ... ...
Skazanye : kako Gospodin Bog vazdagie providio svoim virnim slugam i sada ga molimo da pomoxe v ove sadane potribe karstianske; okolisenie i vzetyi grada Bvdina od oruxgia svitloga cesara Leopolda pod zapovid. Karla, duke od Lorene i Massiliana Emanuela, duke od Bavere ... / sloxeno v verseti pomeni vogvodi Yiuri Radoevich Gizdelinv, na mog razgovor i priatelgii šcinih. - V Padvi, 1686
156. knjiga / book Skazanye : kako Gospodin Bog vazdagie providio svoim virnim slugam i sada ga molimo da pomoxe v ove sadane potribe karstianske; okolisenie i vzetyi grada Bvdina od oruxgia svitloga cesara Leopolda pod zapovid. Karla, duke od Lorene i Massiliana Emanuela, duke od Bavere ... ...
Skazanye : kako Gospodin Bog vazdagie providio svoim virnim slugam i sada ga molimo da pomoxe v ove sadane potribe karstianske; okolisenie i vzetyi grada Bvdina od oruxgia svitloga cesara Leopolda pod zapovid. Karla, duke od Lorene i Massiliana Emanuela, duke od Bavere ... / sloxeno v verseti pomeni vogvodi Yiuri Radoevich Gizdelinv, na mog razgovor i priatelgii šcinih. - In Venezia, 1734
157. knjiga / book Slava xenscha i protivni odgovor Giachova Armolvsichia Scibencanina Cvitv sestomv ...
Slava xenscha i protivni odgovor Giachova Armolvsichia Scibencanina Cvitv sestomv. - V Padui, 1643
158. knjiga / book Slavodobitje karstjansko : pridobitje i jakost karstjanska uzdarxise u kriposti s. krixa i u moguchstvu snaxnu prave molitve ...
Slavodobitje karstjansko : pridobitje i jakost karstjanska uzdarxise u kriposti s. krixa i u moguchstvu snaxnu prave molitve / Izasclo na svitlost po O. P. F. Luci Vladmirovichiu ... - U Mleczi, 1765
159. knjiga / book Specimen bibliographicum de Dalmatia et Agro Labeatium ...
Specimen bibliographicum de Dalmatia et Agro Labeatium / auctore Josepho Valentinelli. - Venetiis, 1842
160. knjiga / book Speculum sacerdotale ...
Speculum sacerdotale = Ogledalo misniško. / Koye sloxi F. Ivan Anišio, Sihn Dumanskoga biskup ... Beatissimo patri Innocentio XI svmmo pontifici Vniversalis Ecclesiae vicario Christi dicatum. - U Yakinu, 1681
161. knjiga / book Statuta communitatis Lesinae ...
Statuta communitatis Lesinae. - Venetiis, 1643
162. knjiga / book Storia della peste che regno' in Dalmazia negli anni 1783-1784 ...
Storia della peste che regno' in Dalmazia negli anni 1783-1784 / del dottore Giulio Bajamonti, socio di Varie Accademie. - In Venezia, 1786
163. knjiga / book Suse sina rasmetnoga gospodina Giva Frana Gundulichia vlastelina dubrouackoga ...
Suse sina rasmetnoga gospodina Giva Frana Gundulichia vlastelina dubrouackoga. - [4. izd.]. - In Venetia, 1703
164. knjiga / book Suse sina rasmetnoga gospodina Giva Frana Gundulichia vlastelina dubrovackoga ...
Suse sina rasmetnoga gospodina Giva Frana Gundulichia vlastelina dubrovackoga. - V Bnecieh, [1650?]
165. knjiga / book Svetgnjak O. F. Filipa iz Occhjevjae [i. e. Filip LastriŠ], Reda Magnae Bratjae S. O. F. Obsluxitegljah, Provincie Bosanske davno Minist. Provinc, to jest Govoregnja od svetie, kako i na dneve svetkovinah gh!bglivie, koise shtuju uzdarxagnem od poslovah sluxavski priko sve godine: kratka i ravna, kakonoti za lasnochju pastirah naselaškie puka prijeprostitoga spravglena i data na svitlost ...
Svetgnjak O. F. Filipa iz Occhjevjae [i. e. Filip LastriŠ], Reda Magnae Bratjae S. O. F. Obsluxitegljah, Provincie Bosanske davno Minist. Provinc, to jest Govoregnja od svetie, kako i na dneve svetkovinah gh!bglivie, koise shtuju uzdarxagnem od poslovah sluxavski priko sve godine: kratka i ravna, kakonoti za lasnochju pastirah naselaškie puka prijeprostitoga spravglena i data na svitlost. - U Mletczij, 1766
166. knjiga / book Szvitloszt dvsse verne gdi seszt sztvari k'zvelichenyv šlouišansskomu uzdersesse, prez kih nyedan k'Bogu ssverssenim nemoresse obratiti nacinom ni licze viditi nyegovo. ...
Szvitloszt dvsse verne gdi seszt sztvari k'zvelichenyv šlouišansskomu uzdersesse, prez kih nyedan k'Bogu ssverssenim nemoresse obratiti nacinom ni licze viditi nyegovo. / Szabrano i szloseno po O. F. Franciscv Glavinichv Istrianinu, Reda S. Francisca Male Bratye Obslusechih ... - [1. izd.]. - In Venetia, 1632
167. knjiga / book Testimonium Bilabium seu Sermones panegyrico-dogmatico-morales pro solemnitatibus Domini Sabaoth : (nec non & alii nonnulli, ut indiculus argumentorum infra positus monstrat:) latine, & illyrice elaborati, ab honorem et gloriam, atque in obsequium s.s. nominis ... Jesus ...
Testimonium Bilabium seu Sermones panegyrico-dogmatico-morales pro solemnitatibus Domini Sabaoth : (nec non & alii nonnulli, ut indiculus argumentorum infra positus monstrat:) latine, & illyrice elaborati, ab honorem et gloriam, atque in obsequium s.s. nominis ... Jesus / a patre Philippo ab Occhievja Ord. Min. Reg. Obs. Seraph. P. S. Francisci ... - Venetiis, 1755
168. knjiga / book Theologia moralis seu Manuductor Illyricus ad cognitionem Sacri Ordinis ...
Theologia moralis seu Manuductor Illyricus ad cognitionem Sacri Ordinis / directus ab Antonio Kadcich ... Episcopo Traguriensi ... = alias Boggoslovje dilloredno olliti Rukovod slovinski na poznagne Svetoga Reda / upravglien od Antona Kadcichia .... - [1. izd.]. - Bononiae, 1729
169. knjiga / book Tirena ...
Tirena / comedia Marina Darxichia. - [3 izd.]. - In Venetia, 1630
170. knjiga / book Tomme od Kempisa kanonika regvlara od reda S. Agvstina. Piismo od nasledovanya Gospodinna Nasscega Yesussa Duscevno i Prizamierno. ...
Tomme od Kempisa kanonika regvlara od reda S. Agvstina. Piismo od nasledovanya Gospodinna Nasscega Yesussa Duscevno i Prizamierno. / Slovinskiga upiisa Bartolomeo Kassicch Dalmatin pop bogoslovaš od Druxbae Yesussovae. V ceter diele razdieglieno. - V Rimu, 1641
171. knjiga / book Ubojstvo dusce razloxite : zlochia griha smartnoga uzima xivot dusce od kogachie bit skazagnie bistua, varsta i razdiglegnia gniegova. Korisno znati, nesamo pokornikom, dalli i ispovidnikom. Prikazano, i posvechieno M. P. Gonu Don Nikoli Buršulu vridnom pastiru od Filip Jakova i vikaru izvagnskomu zadarske darxave ...
Ubojstvo dusce razloxite : zlochia griha smartnoga uzima xivot dusce od kogachie bit skazagnie bistua, varsta i razdiglegnia gniegova. Korisno znati, nesamo pokornikom, dalli i ispovidnikom. Prikazano, i posvechieno M. P. Gonu Don Nikoli Buršulu vridnom pastiru od Filip Jakova i vikaru izvagnskomu zadarske darxave / [Josip Banovac]. - U Jakinu, 1763
172. knjiga / book Ukazagnie istine megiu czarkvom istošnom i zapadgniom ...
Ukazagnie istine megiu czarkvom istošnom i zapadgniom / koje sloxi, napravi i dade na svitlost ... Otacz F. Stipan Badrich iz Darnisca, sctiocz i pripovidaocz, Reda Obsluxiteglia S. O. Franczescka, biskupata Scibeniškogh, Provinczie Prisvetogh Odkupiteglia od Dalmaczie. - U Mleczi, 1745
173. knjiga / book Usdasi Mandaljene pokornize u spilli od Marsiglje. ...
Usdasi Mandaljene pokornize u spilli od Marsiglje. / Spjevani po D. Ignaziu Gjorgi opatu melitenskomu. K'cemuse josc Raslike pjesni duhovne, i djelloispravne, sloscene od istoga, prilagaju. Additur in fine liber primus ejusdem Magdalidos ab eodem autore heroico carmine Latine redditus. - [1. izd.]. - In Venezia, 1728
174. knjiga / book Utocsiscte Blaxenoj Divici Marii : ugodno i prietno a nami velle koristno i potribito na posctenye Gospe Almascke, Majke od Utocsiscta nazvane. ...
Utocsiscte Blaxenoj Divici Marii : ugodno i prietno a nami velle koristno i potribito na posctenye Gospe Almascke, Majke od Utocsiscta nazvane. / Po Antunu Kanislichu, Druxbe Isusove misniku ukazano i istoj Gospi Almasckoj prikazano. - [1. izd.]. - U Mnecih, 1759
175. knjiga / book V parvu nedigliu priscastya Gospodinova Euangelye po Luci. pogl. 21. ...
V parvu nedigliu priscastya Gospodinova Euangelye po Luci. pogl. 21. / v diacci yezich slozeno, i po slovu istomaceno, po M. P. Otcu Fra Ivannu Royardu male bratye S. Franciska ; a sadda novo, po Ivannu Zanottu illi Tanzlingheru naucitegliu, i Pridstolne Zadarske kanoniku u slouynski yezik istomaceno. Odluceno pripostovanomu Otcu Fra Ivannu Sessegli Tretyega Reda S. Franciska, Istrie, i Dalmatie provincialu. - V Bnetkte, 1690
176. knjiga / book Vila Slovincha Givrgia Barachovicchia Zadranina v šettare varsti petya sloxena ša yest v pismi schvpne, u osmo redche u zušno poyche i u polvredche ...
Vila Slovincha Givrgia Barachovicchia Zadranina v šettare varsti petya sloxena ša yest v pismi schvpne, u osmo redche u zušno poyche i u polvredche. - [1. izd.]. - In Venetia, 1614
177. knjiga / book Vila Slovinka Givrgia Barakovicchia Zadranina v cettare varsti petya sloxena ša yest v pismi skupne, u osmo redke, u zušno poyke i u polvredke ...
Vila Slovinka Givrgia Barakovicchia Zadranina v cettare varsti petya sloxena ša yest v pismi skupne, u osmo redke, u zušno poyke i u polvredke. - [3. izd.]. - Venetia, 1682
178. knjiga / book Volumen statutorum legum et reformationum civitatis Sibenici : cum tabula rubricarum ...
Volumen statutorum legum et reformationum civitatis Sibenici : cum tabula rubricarum. - Venetiis, 1608
179. knjiga / book Xivot gospodina nascega Isvkarsta ...
Xivot gospodina nascega Isvkarsta = Vita del signor nostro Giesv Christo. / Vpysaga Bartolomeo Kassicch Paxanin pop bogoslovac od Reda Druxbae Yesussovae. - [1. izd.]. - In Roma, 1638
180. knjiga / book Xivot od Olive hchiere Iuliana Cessara ...
Xivot od Olive hchiere Iuliana Cessara. - V Bnecich, 1702
181. knjiga / book Xivot od Olive hchiere Iuliana Cessara ...
Xivot od Olive hchiere Iuliana Cessara. - V Bnecich, 1722
182. knjiga / book Xivot S. Giosafata obrachien od Barlaama : syednim verscem nadostavglien radi xena bitti osudyen ...
Xivot S. Giosafata obrachien od Barlaama : syednim verscem nadostavglien radi xena bitti osudyen / pisane parvi put a talianski yezik a sada prinesene i istumacene u slovinski yezik po Petru Macukattu, pucaninu splitskomu. - In Venetia, 1708
183. knjiga / book Xivot S. Jurja mucenika ...
Xivot S. Jurja mucenika / prinesen iz latinskoga u slovinski jezik po otczu fra Frani Radmanu. Prikazan na cast, i na korist duhovnu bratje Slovigniana. - U Mletczi, 1769
184. knjiga / book Xivot sfetoga Ignašia ...
Xivot sfetoga Ignašia / [Bartol KaÜiŠ]. - V Rimu, 1624
185. knjiga / book Xivotti šetiriu svetacza šuddotvoriteglja Francesca od Ascixa, Antuna od Padve, Didaka i Pasckala ...
Xivotti šetiriu svetacza šuddotvoriteglja Francesca od Ascixa, Antuna od Padve, Didaka i Pasckala / u kratko sastavglieni od O. F. Petra Knexevichia iz Knina .... - U Mletczii, 1759
186. knjiga / book Xivvot nikoliko izabraniih divviicz ...
Xivvot nikoliko izabraniih divviicz / po Faustu VVrancsichyu Bizkupu Csanadzkomu, Vichniku Czeszarovu iztumacseen. - [1. izd.]. - Romae, 1606
187. knjiga / book Zakon czarkovni ...
Zakon czarkovni / sloxen i upravglien za naušenie i prosvitgljenie redovnikov harvaskoga naroda od Angela Dalla Costa, ... - [1. izd.]. - U Mneczi, 1778
188. knjiga / book Zarcalo dvhovno od pocetka i sfarhe xivota coviecanskoga : razdieglieno, i razreyeno u petnaes razgovora, a u stoo, i pedeset dubbia, alliti sumgna poglavitieh. Vcignenieh meyu mesctrom, i gnegoviem vcenijkom. ...
Zarcalo dvhovno od pocetka i sfarhe xivota coviecanskoga : razdieglieno, i razreyeno u petnaes razgovora, a u stoo, i pedeset dubbia, alliti sumgna poglavitieh. Vcignenieh meyu mesctrom, i gnegoviem vcenijkom. / Istomaceno iz yezikka italianskoga u dubrovacki po D. Mauru Orbinu Dubrovcaninu Opattu od S. Marie od Backe, od Reda Sfetoga Benedikta. - [2. izd.]. - In Venetia, [1621]
189. knjiga / book Zarcalo dvhovno od pocetka i sfarhe xiuota couiecanskoga : razdieglieno i razreyeno u petnaes razgovora, a u stoo, i pedeset dubbia, alliti sumgna poglauitieh. Ucignenieh meyu mesctrom, i gnegouiem vcenijkom. ...
Zarcalo dvhovno od pocetka i sfarhe xiuota couiecanskoga : razdieglieno i razreyeno u petnaes razgovora, a u stoo, i pedeset dubbia, alliti sumgna poglauitieh. Ucignenieh meyu mesctrom, i gnegouiem vcenijkom. / Istomaceno iz yezikka italianskoga u dubrouacki po D. Mauru Orbinu Dubrovcaninu Oppattu od S. Marie od Backe, od Reda Sfetoga Benedikta. Dedicato all'illustrissimo, et reverendissimo monsignor Nicolo Biancovich vescouo di Macarsca. - [3. izd.]. - V Bnecih, 1703
190. knjiga / book Zarcalo navkka karstyanskoga : od ispouiesti i od pricestenya. Korisno za onezieh koyi xude, illisu darxani ispoviditise dobro od sfieh sfoyieh grieha: i za onieh, koyise cesto ispovidayu i pricestivayu ...
Zarcalo navkka karstyanskoga : od ispouiesti i od pricestenya. Korisno za onezieh koyi xude, illisu darxani ispoviditise dobro od sfieh sfoyieh grieha: i za onieh, koyise cesto ispovidayu i pricestivayu / sloxeno po poct. ošv Bartolomev Kassichiv bogoslovšu od Reda Druxbae Yesvssovae. - V Rymv, 1631
191. knjiga / book Zarcalo od ispoviesti : (za onich koise cesto ispoviedayu) i mnoghae drughae stuari ...
Zarcalo od ispoviesti : (za onich koise cesto ispoviedayu) i mnoghae drughae stuari / tumacenae i sloxenae po P. Otcu Alessandru Komulovichia, popu od Druxbae Isussove. - [Venetia], [1606?]
192. knjiga / book Zarcalo od ispoviesti : (za onich, koise cesto ispoviedayu) i mnoghae drughae stuari ...
Zarcalo od ispoviesti : (za onich, koise cesto ispoviedayu) i mnoghae drughae stuari / tumacenae i sloxenae po p. otcu Alessandru Komulovichia popu od Druxbae Isvssove. Nadodanaye Pisan martuaska sloxena po yednomu redovniku visckomu = Specchio di confessione ( per coloro, i quali spesso si confessano) e molte altre cose, tradotte, e composte dal R. P. Alessandro Cumuleo, sacerdote della Compagnia di Giesv. - In Venetia, 1704
193. knjiga / book Zarczalo razlišiti dogagiai olti prilika za duscie pravovirni uputiti putem od spassegna. ...
Zarczalo razlišiti dogagiai olti prilika za duscie pravovirni uputiti putem od spassegna. / Skupgliene i prinesene iz razlišiti kniga u slavni jezik illiriški i na svitlost date po F. Mati Zorišichiu stioczu boggoslovczu ... - U Mleci, 1780
194. knjiga / book Zwiet od kriposti prikoristan diecizi, i suakomu viernomu karstianinu, koiga usbudde sctitti cesto ...
Zwiet od kriposti prikoristan diecizi, i suakomu viernomu karstianinu, koiga usbudde sctitti cesto / prinessnu slovinska sloua, i iesik is italianskoga po pris. i pripostovanomu gospod. fra Paulu Posilovichiu ; a opeta priponesen i pripisan kakose viddi,... po Kristu Maxarovichiu ... poklognen prisuietl. i priposctou. gosp. Marinu Dragu biskupu korciulanskomu. - V Bneci, 1712

Ostatak rezultata zanemaren
PoŔetakPoŔetak  StartStart      Tra×i