Traženo po / Searched by: Hrvatska
Pretraživanje
PočetakPočetak  StartStart      Traži
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (2754 ) 2754


Popis je skraćen zbog ograničenja veličine, potreban je određeniji upit

1. članak / article Analiza stanja i kretanja morbila u SR Hrvatskoj s prijedlogom mjera za njihovu što bržu eliminaciju ...
Borčić, Berislav. Analiza stanja i kretanja morbila u SR Hrvatskoj s prijedlogom mjera za njihovu što bržu eliminaciju / B. Borčić, B. Aleraj. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 22(1988) / urednik Nenad Grčević
2. članak / article Atherosclerosis determinants in 10-11 year old children in four areas of Croatia (Yugoslavia) ...
Buzina, Ratko. Atherosclerosis determinants in 10-11 year old children in four areas of Croatia (Yugoslavia) / R. Buzina, S. Plavec, A. Stavljenić-Rukavina, K. Subotičanec, M. Donadini, V. Juhović-Markus, M. Primorac, A. Trumbić-Dreiseidel, M. Rumboldt, D. Vujčić, M. Vujčić, S. Pesenti, M. Karanović, J. Juričić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 25(1991) / urednik Nenad Grčević
3. članak / article Avifauna in Pannonian and Mediterranean tick-borne encephalitis foci ...
Rucner, Dragutin. Avifauna in Pannonian and Mediterranean tick-borne encephalitis foci / D. Rucner. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 13(1976) / urednik Eugen Topolnik
4. članak / article Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 ...
Vukotinović, Ljudevit. Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 15(1871)
5. članak / article Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 ...
Vukotinović, Ljudevit. Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 19(1872)
6. članak / article Clinical characteristics of tick-borne encephalitis in Croatia ...
Rulnjević, Juraj. Clinical characteristics of tick-borne encephalitis in Croatia / J. Rulnjević, S. Zorinc, Z. Košić, Lj. Majerus, J. Fališevac. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 13(1976) / urednik Eugen Topolnik
7. članak / article Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ...
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 1(1867)
8. članak / article Dalmacija na raskršću 1848. god. ...
Novak, Grga. Dalmacija na raskršću 1848. god. / G. Novak. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filozofijske, historijske, pravne, društvene i ekonomske nauke. Knj. 1(1948) / urednik Grga Novak
9. članak / article Demografski izvidi u Hrvatskoj ...
Vrbanić, Fran. Demografski izvidi u Hrvatskoj / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 32(1891)
10. članak / article Deseto potresno izvješće za godinu 1892. ...
Kišpatić, Mijo. Deseto potresno izvješće za godinu 1892. / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 18(1894)
11. članak / article Determatofitoze u životinja na području Hrvatske s osvrtom na njihovo značenje kao izvore infekcija za čovjeka ...
Hajsig, Mladen. Determatofitoze u životinja na području Hrvatske s osvrtom na njihovo značenje kao izvore infekcija za čovjeka / M. Hajsig. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 14(1977) / urednik Nenad Grčević
12. članak / article Dodatak raspravi "Ribe dubrovačke" u "Radu" knj. 155 ...
Kosić, Baldo. Dodatak raspravi "Ribe dubrovačke" u "Radu" knj. 155 / B. Kosić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 35(1904)
13. članak / article Državnopravni odnos Hrvata prema istočnom carstvu ...
Dabinović, Antun. Državnopravni odnos Hrvata prema istočnom carstvu / Antun Dabinović. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razreda historičko-filologičkoga i filozofičko-juridičkoga. Knj. 122(1941)
14. članak / article Dvanajsto potresno izvješće : za godinu 1894. ...
Kišpatić, Mijo. Dvanajsto potresno izvješće : za godinu 1894. / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 22(1896)
15. članak / article Ecological vegetational characteristics of TBE foci in Croatia ...
Bertović, Stjepan. Ecological vegetational characteristics of TBE foci in Croatia / S. Bertović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 13(1976) / urednik Eugen Topolnik
16. članak / article Fauna hrvatskih pećina (spilja). I. ...
Langhoffer, August. Fauna hrvatskih pećina (spilja). I. = (Fauna cavernarum Croatiae. I.) / A. Langhoffer. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 52(1912)
17. članak / article Godišnja svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 6. prosinca 1884. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Godišnja svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 6. prosinca 1884. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 9(1884)
18. članak / article Građa za poznavanje hrvatske faune hidroidpolipâ ...
Babić, Krunoslav. Građa za poznavanje hrvatske faune hidroidpolipâ / K. Babić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 25(1898)
19. članak / article Hijenske pećine u doba pleistocena na području Hrvatske ...
Malez, Mirko. Hijenske pećine u doba pleistocena na području Hrvatske / M. Malez. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 17(1975) / urednik Teodor Varićak
20. članak / article Izvještaj tajnika dra P. Matkovića o radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1880. ...
Matković, Petar. Izvještaj tajnika dra P. Matkovića o radu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1880.. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 54(1880)
21. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1867-1868]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 2(1868)
22. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 3(1868)
23. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 5(1868)
24. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 14(1871)
25. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 13(1870)
26. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 12(1870)
27. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 8(1869)
28. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1868]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 6(1869)
29. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1869] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1869]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 9(1869)
30. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 15(1871)
31. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871-1872] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871-1872]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 19(1872)
32. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 20(1872)
33. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 17(1871)
34. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 21(1872)
35. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 23(1873)
36. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1873] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1873]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 26(1874)
37. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 27(1874)
38. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 28(1874)
39. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 29(1874)
40. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 30(1875)
41. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 32(1875)
42. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 33(1875)
43. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 34(1876)
44. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 35(1876)
45. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 36(1876)
46. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 38(1877)
47. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 39(1877)
48. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 40(1877)
49. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 42(1878)
50. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 44(1878)
51. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 47(1879)
52. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 48(1879)
53. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1878]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 49(1879)
54. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 51(1880)
55. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 53(1880)
56. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 54(1880)
57. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 55(1881)
58. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1880]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 58(1881)
59. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1881] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1881]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [1](1882)
60. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1881] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1881]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [2](1882)
61. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1882] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1882]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [3](1882)
62. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1882] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1882]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [4](1883)
63. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1882] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1882]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 5(1883)
64. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1883] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1883]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 6(1883)
65. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1883.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1883.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 7(1884)
66. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1884.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1884.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 8(1884)
67. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1884.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1884.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 9(1884)
68. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1884.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1884.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 10(1885)
69. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1885.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1885.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 11(1885)
70. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1885.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1885.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 12(1885)
71. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1885.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1885.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 14(1886)
72. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1886.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1886.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 15(1886)
73. članak / article Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1886.] ...
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1886.]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 18(1887)
74. članak / article Jedanaesto potresno izvješće za godinu 1893. ...
Kišpatić, Mijo. Jedanaesto potresno izvješće za godinu 1893. / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 18(1894)
75. članak / article Jedno stoljeće u razvoju broja žiteljstva Hrvatske i Slavonije ...
Vrbanić, Fran. Jedno stoljeće u razvoju broja žiteljstva Hrvatske i Slavonije / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 52(1899)
76. članak / article Jedno svjedočanstvo o hrvatskim gradovima iz godine 1486. ...
Pivčević, Edo. Jedno svjedočanstvo o hrvatskim gradovima iz godine 1486. / Edo Pivčević. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za suvremenu književnost. Knj. 22(1988) / urednik Ivo Frangeš
77. članak / article Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1874 ...
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1874. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 26(1874)
78. članak / article Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 ...
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 30(1875)
79. članak / article Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 ...
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 34(1876)
80. članak / article Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom 1883. ...
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom 1883.. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [4](1883)
81. članak / article Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom godine 1885 ...
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom godine 1885. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 10(1885)
82. članak / article Jugo-zapadna visočina u oro- i hidrografijskom pogledu ...
Hirc, Dragutin. Jugo-zapadna visočina u oro- i hidrografijskom pogledu / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 27(1889)
83. serijska publikacija / serial Knj. 25(1991) ...
Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 25(1991) / urednik Nenad Grčević. - (Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 453)
84. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 30(1875)
85. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 31(1875)
86. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 33(1875)
87. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 35(1876)
88. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 36(1876)
89. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 38(1877)
90. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 39(1877)
91. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 40(1877)
92. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 42(1878)
93. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 43(1878)
94. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 46(1879)
95. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 48(1879)
96. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 50(1879)
97. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 51(1880)
98. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 54(1880)
99. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 55(1881)
100. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 56(1881)
101. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 57(1881)
102. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 58(1881)
103. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 59(1881)
104. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [1](1882)
105. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [3](1882)
106. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 5(1883)
107. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 6(1883)
108. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 7(1884)
109. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 10(1885)
110. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 11(1885)
111. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 12(1885)
112. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 13(1886)
113. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 14(1886)
114. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 15(1886)
115. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 16(1887)
116. članak / article Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila ...
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 18(1887)
117. članak / article Kriminalitet žiteljstva u Hrvatskoj i Slavoniji ...
Vrbanić, Fran. Kriminalitet žiteljstva u Hrvatskoj i Slavoniji / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 15(1886)
118. članak / article Kriminalitet žiteljstva u Hrvatskoj i Slavoniji : (ostatak) ...
Vrbanić, Fran. Kriminalitet žiteljstva u Hrvatskoj i Slavoniji : (ostatak) / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 16(1887)
119. članak / article Lavoslav Ružička : stara domovina i kemija u Hrvatskoj 1919.-1988 ...
Balenović, Krešimir. Lavoslav Ružička : stara domovina i kemija u Hrvatskoj 1919.-1988 / K. Balenović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Kemijske znanosti. Sv. 7(1989) : Lavoslav Ružička :1887-1987 = Leopold Ružička centennial :1887-1987 / urednik Krešimir Balenović
120. članak / article Methodus dispositionis Conchyliorum extramarinorum in Regione palaearctica viventium, familias, genera, subgenera et stirpes sistens ...
Westerlund, Carl Agardh. Methodus dispositionis Conchyliorum extramarinorum in Regione palaearctica viventium, familias, genera, subgenera et stirpes sistens / Carl Agardh Westerlund. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 32(1902)
121. članak / article Mihail Petrović Pogodin, počastni član Jugoslavenske akademije znanosti i u umjetnosti : nekrolog ...
Rački, Franjo. Mihail Petrović Pogodin, počastni član Jugoslavenske akademije znanosti i u umjetnosti : nekrolog / F. Rački. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 38(1877)
122. članak / article Mladje eruptivno kamenje u sjevero-zapadnom dielu Hrvatske ...
Kišpatić, Mijo. Mladje eruptivno kamenje u sjevero-zapadnom dielu Hrvatske / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 45(1909)
123. članak / article Nacrt hrvatske historiografije od 1835 do 1885 godine ...
Rački, Franjo. Nacrt hrvatske historiografije od 1835 do 1885 godine / F. Rački. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 80(1885). U proslavu pedesetogodišnjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885
124. članak / article Najnoviji prilozi na floru hrvatsku ...
Vukotinović, Ljudevit. Najnoviji prilozi na floru hrvatsku / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 57(1881)
125. članak / article Napredak mineralogije i geologije u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od god. 1835 do god. 1885. ...
Pilar, Gjuro. Napredak mineralogije i geologije u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji od god. 1835 do god. 1885. / Đ. Pilar. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 80(1885). U proslavu pedesetogodišnjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885
126. članak / article Nastajanje i razvoj novog bračnog prava na oslobođenom dijelu Hrvatske za prošlog rata ...
Čulinović, Ferdo. Nastajanje i razvoj novog bračnog prava na oslobođenom dijelu Hrvatske za prošlog rata / F. Čulinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za društvene nauke. Knj. 11(1962) / urednik Grga Novak
127. članak / article Nastavak bosanske serpentinske zone u Hrvatskoj ...
Kišpatić, Mijo. Nastavak bosanske serpentinske zone u Hrvatskoj / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 27(1899)
128. članak / article Naš napredak u prirodnih znanostih za minulih 50 godinah ...
Šulek, Bogoslav. Naš napredak u prirodnih znanostih za minulih 50 godinah / B. Šulek. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 80(1885). U proslavu pedesetogodišnjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885
129. članak / article Notitia de praecipuis officiis regnorum Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae : (Kritičke skice iz XVIII. stoljeća o hrvatskoj upravi.) ...
Maurović, Milivoj. Notitia de praecipuis officiis regnorum Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae : (Kritičke skice iz XVIII. stoljeća o hrvatskoj upravi.) / M. Maurović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 96[97!](1920)
130. članak / article Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : [književna obznana] ...
Vukotinović, Ljudevit. Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : [književna obznana] / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 34(1876)
131. članak / article Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : Addenda ad Floram Croaticam ...
Vukotinović, Ljudevit. Nove biline i razjasnjenja o njekojih dvojbenih : Addenda ad Floram Croaticam / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 39(1877)
132. članak / article Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku. = Novae formae quercum croaticarum et alia addenda ad floram Croaticam ...
Vukotinović, Ljudevit. Novi oblici hrvatskih hrastovah te ini dodatci na floru hrvatsku. = Novae formae quercum croaticarum et alia addenda ad floram Croaticam / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 51(1880)
133. članak / article O fosilnih Cetaceih Hrvatske i Kranjske ...
Gorjanović-Kramberger, Dragutin. O fosilnih Cetaceih Hrvatske i Kranjske = (De fossilibus Cetaceis Croatiae et Carneoliae.) / D. Gorjanović-Kramberger. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 15(1892)
134. članak / article O napredku arkeologičke znanosti u našoj hrvatskoj zemlji ...
Ljubić, Šime. O napredku arkeologičke znanosti u našoj hrvatskoj zemlji / S. Ljubić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 80(1885). U proslavu pedesetogodišnjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885
135. članak / article O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune ...
Schlosser Klekovski, Josip Kalasancije. O plovčarih (vodenjarih; Hydrocanthari) hrv. slav. dalm. Faune / J. Schlosser Klekovski. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 42(1878)
136. članak / article O stanju više nastave u Hrvatskoj prije, a osobito za Pavlinah ...
Tkalčić, Ivan Krstitelj. O stanju više nastave u Hrvatskoj prije, a osobito za Pavlinah / I. Tkalčić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 23(1888)
137. članak / article O teži u Hrvatskoj i Slavoniji ...
Gavazzi, Artur. O teži u Hrvatskoj i Slavoniji / A. Gavazzi. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 54(1913)
138. članak / article O teži u Hrvatskoj i Slavoniji : drugi dio ...
Gavazzi, Artur. O teži u Hrvatskoj i Slavoniji : drugi dio / A. Gavazzi. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 59(1915)
139. članak / article Od najava i prologa do impromptua u francuskom i hrvatskom kazalištu ...
Batušić, Ivana. Od najava i prologa do impromptua u francuskom i hrvatskom kazalištu / I. Batušić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost. Knj. 5(1962) / urednik Marijan Matković
140. članak / article Osnovne crte paleolitika i mezolitika u Hrvatskoj ...
Malez, Mirko. Osnovne crte paleolitika i mezolitika u Hrvatskoj / M. Malez. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 18(1979) / urednik Mirko Malez
141. članak / article Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre : (Araneae Dalmatiae. Croatiae, Slavoniae et Istrae, partim editae, partim usque ad a. 1900 ineditae.) ...
Damin, Narcis. Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre : (Araneae Dalmatiae. Croatiae, Slavoniae et Istrae, partim editae, partim usque ad a. 1900 ineditae.) / N. Damin. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 29(1900)
142. članak / article Petnajsto potresno izvješće: za god. 1897. ...
Kišpatić, Mijo. Petnajsto potresno izvješće: za god. 1897. / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 25(1898)
143. članak / article Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih ...
Vukotinović, Ljudevit. Pleme sucvjetakah (Compositae) : u Hrvatskoj dosad našastih / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 58(1881)
144. članak / article Pontsko-jadranska razvodnica i jadransko područje u Hrvatskoj ...
Šenoa, Milan. Pontsko-jadranska razvodnica i jadransko područje u Hrvatskoj / M. Šenoa. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 29(1900)
145. članak / article Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ...
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 1(1867)
146. članak / article Potresi u Hrvatskoj ...
Kišpatić, Mijo. Potresi u Hrvatskoj / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 13(1891)
147. članak / article Potresi u Hrvatskoj ...
Kišpatić, Mijo. Potresi u Hrvatskoj / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 14(1892)
148. članak / article Potresi u Hrvatskoj ...
Kišpatić, Mijo. Potresi u Hrvatskoj / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 19(1895)
149. članak / article Pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ...
Pravila Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 1(1867)
150. članak / article Pravila za akademičku galeriju ...
Pravila za akademičku galeriju. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 5(1883)
151. članak / article Pravila za knjižnicu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ...
Pravila za knjižnicu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [3](1882)
152. članak / article Prethodnici dra Josipa Kalasancija Schlossera i Ljudevita Vukotinovića : prilog k istoriji botaničkih istraživanja Hrvatske i Slavonije prije Schlossera i Vukotinovića ...
Forenbacher, Aurel. Prethodnici dra Josipa Kalasancija Schlossera i Ljudevita Vukotinovića : prilog k istoriji botaničkih istraživanja Hrvatske i Slavonije prije Schlossera i Vukotinovića / A. Forenbacher. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 37(1905)
153. članak / article Prilog poznavanju faune slatkovodnih korepnjaka Hrvatske ...
Šoštarić, Dragutin. Prilog poznavanju faune slatkovodnih korepnjaka Hrvatske / D. Šoštarić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 9(1888)
154. članak / article Prilog poznavanju flore Kalničke gore ...
Viličić-Kovačević, Maja. Prilog poznavanju flore Kalničke gore / M. Viličić-Kovačević. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 17(1975) / urednik Teodor Varićak
155. članak / article Prilog poznavanju rasprostranjenosti stepske zviždare u gornjem pleistocenu Hrvatske ...
Malez, Mirko. Prilog poznavanju rasprostranjenosti stepske zviždare u gornjem pleistocenu Hrvatske / M. Malez. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 18(1979) / urednik Mirko Malez
156. članak / article Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske ...
Langhoffer, August. Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske / A. Langhoffer. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 28(1899)
157. članak / article Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske : kornjaši Hrvatske ...
Langhoffer, August. Prilozi entomološkoj fauni Hrvatske : kornjaši Hrvatske / A. Langhoffer. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 28(1899)
158. članak / article Prilozi gospodarskomu razvoju hrv.-slav. Krajine u 19. vijeku ...
Vrbanić, Fran. Prilozi gospodarskomu razvoju hrv.-slav. Krajine u 19. vijeku / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 54(1900)
159. članak / article Prilozi paleontologiji hrvatskoj ili kopnene i slatkovodne terciarne izkopine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije ...
Brusina, Spiridion. Prilozi paleontologiji hrvatskoj ili kopnene i slatkovodne terciarne izkopine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije / S. Brusina. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 28(1874)
160. članak / article Prilozi za poviest humanisma i renaissance u Dubrovniku, Dalmaciji i Hrvatskoj ...
Rački, Franjo. Prilozi za poviest humanisma i renaissance u Dubrovniku, Dalmaciji i Hrvatskoj / F. Rački. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 10(1885)
161. članak / article Prinesci malakologijji hrvatskoj ...
Brusina, Spiridion. Prinesci malakologijji hrvatskoj / S. Brusina. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 1(1867)
162. članak / article Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske ...
Vukotinović, Ljudevit. Prinesci za geognosiu i botaniku Hrvatske / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 44(1878)
163. članak / article Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj ...
Kukuljević Sakcinski, Ivan. Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj / I. Kukuljević Sakcinski. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 14(1886)
164. članak / article Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj : (ostatak) ...
Kukuljević Sakcinski, Ivan. Priorat vranski sa vitezi templari i hospitalci sv. Ivana u Hrvatskoj : (ostatak) / I. Kukuljević Sakcinski. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 15(1886)
165. članak / article Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] ...
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 1(1867)
166. članak / article Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja ...
Strossmayer, Josip Juraj. Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja / J. J. Strossmayer. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 1(1867)
167. članak / article Rad hrvatskog zakonarstva na polju uprave : od god. 1861. do najnovijeg vremena ...
Vrbanić, Fran. Rad hrvatskog zakonarstva na polju uprave : od god. 1861. do najnovijeg vremena / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 30(1890)
168. članak / article Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave od god. 1861. do najnovijega vremena ...
Vrbanić, Fran. Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave od god. 1861. do najnovijega vremena / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 24(1889)
169. članak / article Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave : od god. 1861. do najnovijega vremena ...
Vrbanić, Fran. Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave : od god. 1861. do najnovijega vremena / F. Vrbanić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 37(1893)
170. članak / article Rast i razvoj djece i omladine na području SR Hrvatske : ispitivanje utjecaja genetskih i ekoloških faktora na neke fizičke karakteristike rasta ...
Buzina, Ratko. Rast i razvoj djece i omladine na području SR Hrvatske : ispitivanje utjecaja genetskih i ekoloških faktora na neke fizičke karakteristike rasta / R. Buzina. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 14(1977) / urednik Nenad Grčević
171. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 34(1903)
172. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 35(1904)
173. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 36(1904)
174. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 37(1905)
175. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 40(1906)
176. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 43(1908)
177. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae.) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 47(1910)
178. članak / article Revizija hrvatske flore ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore = (Revisio florae croaticae.) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 51(1912)
179. članak / article Revizija hrvatske flore. ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore. = (Revisio florae croaticae.) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 46(1909)
180. članak / article Revizija hrvatske flore. ...
Hirc, Dragutin. Revizija hrvatske flore. = (Revisio florae croaticae.) / D. Hirc. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 48(1910)
181. članak / article Rijeke u Hrvatskoj ...
Gavazzi, Artur. Rijeke u Hrvatskoj / A. Gavazzi. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 35(1904)
182. članak / article Rijeke u Hrvatskoj ...
Gavazzi, Artur. Rijeke u Hrvatskoj / A. Gavazzi. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 37(1905)
183. članak / article Rude u Hrvatskoj ...
Kišpatić, Mijo. Rude u Hrvatskoj / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 30(1901)
184. članak / article Sedamnajsto potresno izvješće: za godinu 1899. uz dodatak za godinu 1898. ...
Kišpatić, Mijo. Sedamnajsto potresno izvješće: za godinu 1899. uz dodatak za godinu 1898. / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 28(1899)
185. članak / article Serological study of clinical cases of tick-borne encephalitis in Croatia ...
Galinović-Weisglass, Marija. Serological study of clinical cases of tick-borne encephalitis in Croatia / M. Galinović-Weisglass and J. Vesenjak-Hirjan. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 13(1976) / urednik Eugen Topolnik
186. članak / article Some physico-chemical and biological properties of tick-borne encephalitis virus strains isolated in Croatia ...
Brudnjak, Zvonimir. Some physico-chemical and biological properties of tick-borne encephalitis virus strains isolated in Croatia / Z. Brudnjak. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 13(1976) / urednik Eugen Topolnik
187. članak / article Stara hrvatska županija podgorska : (Comitatus Podgorya) ...
Laszowski, Emilij. Stara hrvatska županija podgorska : (Comitatus Podgorya) / E. Laszowski. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 51(1899)
188. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akdemije znanosti i umjetnosti 29. listopada 1868. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Izvod iz rasprave dr. J. Subotića dramatičkoj umjetnosti i svjetsko-historijskom životu naroda). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 5(1868)
189. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 28. listopada 1869. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. V. Jagić: Trubaduri i najstariji hrvatski lirici). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 9(1869)
190. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 9. studenoga 1871. : [1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 9. studenoga 1871. : [1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 17(1871)
191. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 21(1872)
192. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : (1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : (1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 25(1873)
193. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1875. : (1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj tajnika) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1875. : (1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj tajnika). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 33(1875)
194. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 26. studenoga 1877. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 26. studenoga 1877. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 41(1877)
195. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1878. : [1. Besjeda predsjedika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1878. : [1. Besjeda predsjedika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 45(1878)
196. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1879. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1879. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 50(1879)
197. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1881. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1881. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 59(1881)
198. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 7. prosinca 1882. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 7. prosinca 1882. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. [3](1882)
199. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije. : [1. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga. - 2. Besjeda pokrovitelja J. J. Strossmayera] ...
Rački, Franjo. Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 9. studenoga 1884. prigodom otvorenja Strossmayerove galerije. : [1. Besjeda predsjednika dra. Fr. Račkoga. - 2. Besjeda pokrovitelja J. J. Strossmayera]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 9(1884)
200. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 19. prosinca 1885. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika] ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 19. prosinca 1885. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika]. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 12(1885)
201. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1886. : (1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Poruka pokrovitelja J. J. Strossmayera) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1886. : (1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Poruka pokrovitelja J. J. Strossmayera). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 15(1886)
202. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 7. prosinca 1887. : (1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Vrbanić, Fran: Stanbene prilike u naših gradova) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 7. prosinca 1887. : (1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Vrbanić, Fran: Stanbene prilike u naših gradova). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 18(1887)
203. članak / article Symbolae ad "Caryophylleas" et "Melanthaceas" florae Croaticae ...
Borbas, Vince. Symbolae ad "Caryophylleas" et "Melanthaceas" florae Croaticae / V. Borbás. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 36(1876)
204. članak / article Šesnaesto potresno izvješće: za godinu 1898 ...
Kišpatić, Mijo. Šesnaesto potresno izvješće: za godinu 1898 / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 26(1898)
205. članak / article The prevalence and distribution of periodontal and other oral diseases in Croatia ...
Aurer-Koželj, Jelena; Srđak-Jorgić, Ksenija; Ivić, Marija; Vouk, Mladen A.. The prevalence and distribution of periodontal and other oral diseases in Croatia / J. Aurer-Koželj, K. Srđak-Jorgić, M. Ivić, M. A. Vouk. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 23(1988) / urednik Nenad Grčević
206. članak / article Tick-borne encephalitis in Croatia ...
Vesenjak-Hirjan, Jelka. Tick-borne encephalitis in Croatia / J. Vesenjak-Hirjan. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 13(1976) / urednik Eugen Topolnik
207. članak / article Trinajsto potresno izvješće: za godinu 1895. ...
Kišpatić, Mijo. Trinajsto potresno izvješće: za godinu 1895. / M. Kišpatić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 22(1896)
208. članak / article Two plant viruses isolated from soil in Croatia ...
Miličić, Davor. Two plant viruses isolated from soil in Croatia / D. Miličić, Z. Štefanac and N. Ljubešić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 17(1975) / urednik Teodor Varićak
209. članak / article Ustavno pravo Hrvatske narodne države ...
Lanović, Mihajlo. Ustavno pravo Hrvatske narodne države / M. Lanović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 119(1938)
210. članak / article Ustavno pravo Hrvatske narodne države : (svršetak) ...
Lanović, Mihajlo. Ustavno pravo Hrvatske narodne države : (svršetak) / M. Lanović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 120(1939)
211. članak / article Uzroci velikoga broja eozinofilne leukocitoze u Hrvatskoj ...
Thaller, Lujo. Uzroci velikoga broja eozinofilne leukocitoze u Hrvatskoj / L. Thaller. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 61(1916)
212. članak / article Vegetacijske studije o hrvatskim planinama : 2. Zadruge na planinskim stijenama i točilima ...
Horvat, Ivo. Vegetacijske studije o hrvatskim planinama : 2. Zadruge na planinskim stijenama i točilima / I. Horvat. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 74(1931)
213. članak / article Zaklada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti koncem god. 1883. ...
Zaklada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti koncem god. 1883.. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 9(1884)
214. članak / article Zoologija i Hrvati ...
Brusina, Spiridion. Zoologija i Hrvati / S. Brusina. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 80(1885). U proslavu pedesetogodišnjice prieporoda hrvatske knjige god. 1885
215. članak / article Zrinjsko-dvorska neogenterciarna kotlina : prilog geologiji Hrvatske ...
Ćurčić, Stevo M.. Zrinjsko-dvorska neogenterciarna kotlina : prilog geologiji Hrvatske / S. Čurčić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 26(1898)
216. članak / article Žiteljstvo kraljevina Hrvatske i Slavonije po zvanju i zanimanju ...
Zoričić, Milovan. Žiteljstvo kraljevina Hrvatske i Slavonije po zvanju i zanimanju / M. Zoričić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 44(1896)

Ostatak rezultata zanemaren
PočetakPočetak  StartStart      Traži