Traženo po / Searched by: Zagreb
Pretraživanje
PočetakPočetak  StartStart      Traži
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (687 ) 687


Popis je skraćen zbog ograničenja veličine, potreban je određeniji upit

1. članak / article " Neumrlom skladatelju": O recepciji Mozartovih opera u Zagrebu u 19. stoljeću ...
Katalinić, Vjera. " Neumrlom skladatelju": O recepciji Mozartovih opera u Zagrebu u 19. stoljeću / Vjera Katalinić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 37(2006), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
2. članak / article 60. obljetnica utemeljenja i znanstvene djelatnosti Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1948.-2008.) ...
Gulin, Ante. 60. obljetnica utemeljenja i znanstvene djelatnosti Odsjeka za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (1948.-2008.) / Ante Gulin. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 26 (2008) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar
3. članak / article Akademik Milan Ratković ...
Vončina, Josip. Akademik Milan Ratković. // Milan Ratković : 1906.-1995. / uredio Josip Bratulić
4. članak / article Akceleracije rasta zagrebačke školske djece i omladine ...
Prebeg, Živka. Akceleracije rasta zagrebačke školske djece i omladine / Ž. Prebeg. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za medicinske znanosti. Knj. 15(1978) / urednik Nenad Grčević
5. članak / article Akutne zarazne bolesti na području grada Zagreba u razdoblju 1878.-1950. ...
Fatović-Ferenčić, Stella. Akutne zarazne bolesti na području grada Zagreba u razdoblju 1878.-1950. / Stella Fatović-Ferenčić. // Rasprave i građa za povijest znanosti. Razred za medicinske znanosti. Sv. 3(1992) / urednici Ivo Padovan, Biserka Belicza
6. članak / article Antička drama na zagrebačkim pozornicama ...
Majetić, Miljenko. Antička drama na zagrebačkim pozornicama / M. Majetić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost. Knj. 5(1962) / urednik Marijan Matković
7. članak / article Boja i oblik u scenskom prostoru : (Stopedeset godina scenografije u Zagrebu 1784-1941) ...
Konjović, Jovan. Boja i oblik u scenskom prostoru : (Stopedeset godina scenografije u Zagrebu 1784-1941) / J. Konjović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost. Knj. 5(1962) / urednik Marijan Matković
8. članak / article Citraštvo u Zagrebu od 1860-ih do 1918. godine: na temelju ostavštine Milana Stahuljaka, pohranjene u Arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda ...
Boltužić, Ana. Citraštvo u Zagrebu od 1860-ih do 1918. godine: na temelju ostavštine Milana Stahuljaka, pohranjene u Arhivu Hrvatskoga glazbenog zavoda / Ana Boltužić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 39(2008), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
9. članak / article Croatica Christiana Periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, god. XXVIII, br. 53; 54, Zagreb, 2004. ...
Majnarić, Ivan. Croatica Christiana Periodica, časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, god. XXVIII, br. 53; 54, Zagreb, 2004. / Ivan Majnarić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 23 (2005) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar
10. članak / article Das Musikleben der Stadt Zagreb im 19 Jahrhundert auf der Grundlage der Konzertprogramme aus dem Archiv des Kroatischen Musikinstituts ...
Miklaušić-Ćeran, Snježana. Das Musikleben der Stadt Zagreb im 19 Jahrhundert auf der Grundlage der Konzertprogramme aus dem Archiv des Kroatischen Musikinstituts / Snježana Miklaušić-Ćeran. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 29(1998), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
11. članak / article Definiranje relevantnih čimbenika utjecaja na redovitost tramvajskog prometa ...
Radačić, Željko. Definiranje relevantnih čimbenika utjecaja na redovitost tramvajskog prometa / Željko Radačić, Gordana Štefančić, Ivan Furlan. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
12. knjiga / book Dolina Drave [i] Zagreb : cestovno povezivanje Podravine sa Zagrebom : prometni koridor Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Botovo ...
Dolina Drave [i] Zagreb : cestovno povezivanje Podravine sa Zagrebom : prometni koridor Vrbovec-Križevci-Koprivnica-Botovo / [voditelj projekta Dragutin Feletar]. - Zagreb, 1991
13. članak / article Društveni i gospodarski aspekti razvoja željezničkog prometa u čvoru Zagreb ...
Klarić, Marijan. Društveni i gospodarski aspekti razvoja željezničkog prometa u čvoru Zagreb / Marijan Klarić, Davorin Kobak. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
14. članak / article Društveno-ekonomska, tehničko-građevinska i prometno-tehnološka (ne)opravdanost nekih ideja u prometnom sustavu Zagreba ...
Vurdelja, Joso. Društveno-ekonomska, tehničko-građevinska i prometno-tehnološka (ne)opravdanost nekih ideja u prometnom sustavu Zagreba / Joso Vurdelja, Zvonimir Pilih, Ante Vukušić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
15. članak / article Držić na zagrebačkim pozornicama : kronologija izvedaba od 1895. do 1959. ...
Batušić, Slavko. Držić na zagrebačkim pozornicama : kronologija izvedaba od 1895. do 1959. / S. Batušić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost. Knj. 5(1962) / urednik Marijan Matković
16. članak / article Dvadeset godina Histriona ...
Vitez, Zlatko. Dvadeset godina Histriona / Zlatko Vitez. // Suvremena hrvatska dramska književnost od 1968.-1971. / Krležini dani u Osijeku, 1995 ; priredili Branko Hećimović i Boris Senker. Knj. 2
17. članak / article Dvije antipodne slike Amerike u Zagrebu u sezoni 2003./2004. ...
Nikčević, Sanja. Dvije antipodne slike Amerike u Zagrebu u sezoni 2003./2004. / Sanja Nikčević. // Zavičajno i europsko u hrvatskoj drami i kazalištu / Krležini dani u Osijeku, 2004. ; priredio Branko Hećimović
18. članak / article Ekološki aspekti optimizacije prometa na raskrižjima u gradu Zagrebu ...
Golubić, Jasna. Ekološki aspekti optimizacije prometa na raskrižjima u gradu Zagrebu / Jasna Golubić, Velimir Kolar. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
19. članak / article Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom ...
Vukotinović, Ljudevit. Fauna leptirah u okolišu Zagrebačkom / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 48(1879)
20. članak / article Francuski umjetnici na zagrebačkoj pozornici od 1891. do 1940. godine ...
Batušić, Ivana. Francuski umjetnici na zagrebačkoj pozornici od 1891. do 1940. godine / I. Batušić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filologiju. Knj. 6(1953) : literarno historijska / urednikMilovan Gavazzi
21. članak / article Geografski informacijski sustav metropole Zagreb (ZGIS) ...
Lipovšćak, Bojan. Geografski informacijski sustav metropole Zagreb (ZGIS) / Bojan Lipovšćak, Vlatko Maček. // Bilten Savjeta za daljinska istraživanja i fotointerpretaciju. Br. 11(1991) / glavni i odgovorni urednik Bojan Lipovšćak
22. članak / article Geotehnička osnova sjeverne obilaznice grada Zagreba i Tunela Medvednica ...
Ortolan, Želimir. Geotehnička osnova sjeverne obilaznice grada Zagreba i Tunela Medvednica / Želimir Ortolan, Eduard Prelogović, Ognjen Mileusnić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
23. članak / article Glazba kao oblik popularne fikcije: Aspekti vokalno-instrumentalne popularne glazbe u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova ...
Lučić, Krunoslav. Glazba kao oblik popularne fikcije: Aspekti vokalno-instrumentalne popularne glazbe u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova / Krunoslav Lučić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 38(2007), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
24. članak / article Godišnji i dnevni period oblačnosti u Zagrebu ...
Goldberg, Josip. Godišnji i dnevni period oblačnosti u Zagrebu / J. Goldberg. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 74(1931)
25. članak / article Gradska željeznica Zagreb - Samobor - Bregana ...
Stipetić, Antun. Gradska željeznica Zagreb - Samobor - Bregana / Antun Stipetić, Petra Nosal. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
26. članak / article Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkog kolegija u Zagrebu (1606-1772) ...
Fancev, Franjo. Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkog kolegija u Zagrebu (1606-1772) / Franjo Fancev. // Starine. Knj. 37(1934) / uredio Ferdo Šišić
27. članak / article Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkog kolegija u Zagrebu (1606-1772) ...
Fancev, Franjo. Građa za povijest školskog i književnog rada isusovačkog kolegija u Zagrebu (1606-1772) / Franjo Fancev. // Starine. Knj. 38(1937) / uredio Ferdo Šišić
28. članak / article Građevinski i ekonomski čimbenici procjene opravdanosti podzemno-nadzemnog tračničkog sustava grada Zagreba ...
Kolić, Davorin. Građevinski i ekonomski čimbenici procjene opravdanosti podzemno-nadzemnog tračničkog sustava grada Zagreba / Davorin Kolić, Laslo Gulyas, Mohammad Irshad. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
29. članak / article Gravitacijska zona dnevnih migracija kao čimbenik razvoja prigradskog prometa Zagreba ...
Feletar, Dragutin. Gravitacijska zona dnevnih migracija kao čimbenik razvoja prigradskog prometa Zagreba / Dragutin Feletar, Adolf Malić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
30. članak / article Gregl, Zoran et al.: Zagrebačke ulice, Zagreb, 1994. ...
Brozović-Rončević, Dunja. Gregl, Zoran et al.: Zagrebačke ulice, Zagreb, 1994. / Dunja Brozović-Rončević. // Folia onomastica Croatica. Knj. 5 (1996) / glavni i odgovorni urednik Petar Šimunović
31. članak / article Groblja u zagrebačkom prostoru ...
Kollenz, Miroslav. Groblja u zagrebačkom prostoru / M. Kollenz. // Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990. : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Josip Božičević
32. knjiga / book Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije ...
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije / [autor fotografija Damir Fabijanić ; glavni urednik Slobodan Kaštela ; urednica Gordana Poletto Ružić]. - Zagreb, 2007
33. knjiga / book Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije ...
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije / [autor fotografija Damir Fabijanić ; glavni urednik Slobodan Kaštela ; urednica Gordana Poletto Ružić]. - Zagreb, 2007
34. knjiga / book Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941.-1945. : izbor građe iz arhiva Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ...
Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941.-1945. : izbor građe iz arhiva Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti / priredio Tomislav Sabljak ; suradnice Ivana Sabljak i Ozana Iveković. - Zagreb, 2009
35. knjiga / book I. : [Rasprave, studije, članci i ulomci iz cjelovitih djela] ...
Bašćanska ploča / glavni i odgovorni urednici Andre Mohorovičić i Petar Strčić. I. : [Rasprave, studije, članci i ulomci iz cjelovitih djela]. - 1988
36. knjiga / book II. : Enciklopedijski članci, napisi iz zbirki izvora, priručnika, kataloga, leksikona i vodiča ...
Bašćanska ploča / glavni i odgovorni urednici Andre Mohorovičić i Petar Strčić. II. : Enciklopedijski članci, napisi iz zbirki izvora, priručnika, kataloga, leksikona i vodiča
37. članak / article Iluminacija i notacija zagrebačkih liturgijskih rukopisa ...
Kniewald, Dragutin. Iluminacija i notacija zagrebačkih liturgijskih rukopisa / Dragutin Kniewald. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Umjetničkoga razreda. Knj. 6 (1944)
38. članak / article Implementacija sustava praćenja i analiza buke u Zračnoj luci Zagreb ...
Štimac, Igor. Implementacija sustava praćenja i analiza buke u Zračnoj luci Zagreb / Igor Štimac, Andrija Vidović, Damir Vince. // Ekološki problemi prometnog razvoja : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 24. veljače 2011. u Zagrebu / [urednik Sanja Steiner]
39. članak / article Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur ...
Ljubić, Šime. Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur / S. Ljubić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 34(1876)
40. članak / article Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : [nastavak] ...
Ljubić, Šime. Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : [nastavak] / S. Ljubić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 35(1876)
41. članak / article Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : [nastavak] ...
Ljubić, Šime. Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : [nastavak] / S. Ljubić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 36(1876)
42. članak / article Izgradnja autoceste Rijeka - Zagreb ...
Lamer, Stjepan. Izgradnja autoceste Rijeka - Zagreb / S. Lamer. // Savjetovanje Značenje riječkog pravca kao veze Jadrana s unutrašnjošću Jugoslavije i Evrope, Opatija, listopad, 20, 21. i 22. 1983. : zbornik radova / [redaktor Vladimir Matković]
43. članak / article Izgradnja metroa u Zagrebu ...
Štefančić, Gordana. Izgradnja metroa u Zagrebu / Gordana Štefančić, Marko Pušić, Milan Stanković. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
44. članak / article Izložbe u Narodnoj Republici Hrvatskoj održane 1952. godine : Likovna kronika ...
Izložbe u Narodnoj Republici Hrvatskoj održane 1952. godine : Likovna kronika. // Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. God. 1(1953), Br. 1-2 / [odgovorni urednik Lavoslav Horvat]
45. članak / article Iztraživanje vode zagrebačkoga gradskoga vodovoda ...
Janeček, Gustav. Iztraživanje vode zagrebačkoga gradskoga vodovoda / G. Janeček. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 1(1882)
46. članak / article Josip Barbarić, Miljenko Holzleitner: Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.). Jastrebarsko : Naklada Slap, 2000. ...
Knežić, Dubravko. Josip Barbarić, Miljenko Holzleitner: Pisma fra Luke Ibrišimovića zagrebačkim biskupima (1672.-1697.). Jastrebarsko : Naklada Slap, 2000. / Dubravko Knežić. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Sv. 43(2001) / glavni i odgovorni urednik Franjo Šanjek
47. članak / article Josip Juraj Strossmayer i Zagrebačko sveučilište ...
Jerolimov, Vjekoslav. Josip Juraj Strossmayer i Zagrebačko sveučilište / Vjekoslav Jerolimov. // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer, Zagreb, 19. svibnja 2005. [i] Đakovo, 20. svibnja 2005. : povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti / [urednik Franjo Šanjek]
48. članak / article Josip Torbar i zagrebački potres 9. studenog 1880. ...
Skoko, Dragutin. Josip Torbar i zagrebački potres 9. studenog 1880.. // Josip Torbar : 1824.-1900. / urednici Milan Meštrov, Sibe Mardešić
49. članak / article Kazališne veze Zadra i Zagreba krajem XIX. i početkom XX. stoljeća ...
Maštrović, Tihomil. Kazališne veze Zadra i Zagreba krajem XIX. i početkom XX. stoljeća / Tihomil Maštrović. // Radovi Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru. Sv. 26(1979) / [urednici Vjekoslav Maštrović, Mate Suić, Ivo Vinski]
50. članak / article Kazalište i grad : (prilog slici zagrebačkoga kazališta na Markovu trgu) ...
Batušić, Nikola. Kazalište i grad : (prilog slici zagrebačkoga kazališta na Markovu trgu) / Nikola Batušić. // Hrvatska dramska književnost kazalište u svjetlu estetskih i povijesnih mjerila / Krležini dani u Osijeku, 2003. ; priredio Branko Hećimović
51. članak / article Klima grada Zagreba ...
Mohorovičić, Andrija. Klima grada Zagreba / A. Mohorovičić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 23(1897)
52. serijska publikacija / serial Knj. 2(1989) ...
Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj / glavni urednik Dušan Čalić. Knj. 2(1989)
53. knjiga / book Knj. 9 : Bitumen i asfalt : zbornik radova IV. jugoslavenskog simpozija o bitumenu i asfaltu Dubrovnik, 7-9. 5. 1990. ...
Radovi Znanstvenog savjeta za naftu : Serija C. Sekcija za preradu i primjenu nafte. Knj. 9 = Bitumen and asphalt mixture : proceedings of 4th Yugoslav simposium on bitumen and asphalt mixture, Dubrovnik, 7-9.5. 1990. : Bitumen i asfalt : zbornik radova IV. jugoslavenskog simpozija o bitumenu i asfaltu Dubrovnik, 7-9. 5. 1990. / urednik Darko Maljković. - Zagreb, 1990
54. članak / article Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu: kratak pregled razvoja (1948.-2008.) ...
Zvonar, Ivica. Knjižnica Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu: kratak pregled razvoja (1948.-2008.) / Ivica Zvonar. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 26 (2008) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar
55. članak / article Komemoracija održana 11. rujna 2003. na Kliničko-bolničkom centru Zagreb : [govor] ...
Labar, Boris. Komemoracija održana 11. rujna 2003. na Kliničko-bolničkom centru Zagreb : [govor]. // Ljubomir Čečuk : 1920.-2002. / uredio Dragan Dekaris
56. članak / article Koncepcija razvoja biciklističkog prometa u gradu Zagrebu ...
Šimunović, Ljupko. Koncepcija razvoja biciklističkog prometa u gradu Zagrebu / Ljupko Šimunović, Marko Slavulj, Mario Ćosić. // Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 11. travnja 2012. u Zagrebu / [urednici Sanja Steiner, Josip Božičević, Mihaela Bukljaš Skočibušić]
57. članak / article Koncept i programske smjernice razvoja zagrebačkog inteligentnog prometnog sustava ZIPS ...
Bošnjak, Ivan. Koncept i programske smjernice razvoja zagrebačkog inteligentnog prometnog sustava ZIPS / Ivan Bošnjak. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
58. članak / article Koncept razvitka prometnog sustava metropolitanskog područja Zagreba ...
Dadić, Ivan. Koncept razvitka prometnog sustava metropolitanskog područja Zagreba / Ivan Dadić, Josip Sapunar, Damir Božičević. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
59. članak / article Koncert pijanista i izumitelja klavijature Pala Janka u Zagrebu godine 1887. ...
Miklaušić-Ćeran, Snježana. Koncert pijanista i izumitelja klavijature Pala Janka u Zagrebu godine 1887. / Snježana Miklaušić-Ćeran. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 25(1994), br. 1/2 / glavni i odgovorni urednik Stanislav Tuksar
60. članak / article Kongerijske okamine okolice zagrebačke sa stratigrafskoga gledišta ...
Kiseljak, Ivan. Kongerijske okamine okolice zagrebačke sa stratigrafskoga gledišta / I. Kiseljak. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 10(1889)
61. članak / article Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji ...
Šitin, Tonči. Kongres javnih radnika u Zagrebu 1922. i njegovi odjeci u Dalmaciji. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Sv. 44(2002) / glavni i odgovorni urednik Franjo Šanjek
62. članak / article Lebdeći Zagreb Express ...
Dujmović, Nenad. Lebdeći Zagreb Express / Nenad Dujmović, Stjepan Lakušić, Ante Marušić, Vesna Mikić, Tomislav Mlinarić, Velimir Neidhardt, Jure Radić, Božo Šimunović. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
63. članak / article Luka Bekić: Zaštitna arheologija u okolici Varaždina. Arheološka istraživanja na auto-cesti Zagreb - Goričan i njezinim prilaznim cestama, s prilozima Darka Komše i Zorka Markovića, Zagreb, 2006. : [prikaz] ...
Perinić Muratović, Ljubica. Luka Bekić: Zaštitna arheologija u okolici Varaždina. Arheološka istraživanja na auto-cesti Zagreb - Goričan i njezinim prilaznim cestama, s prilozima Darka Komše i Zorka Markovića, Zagreb, 2006. : [prikaz] / Ljubica Perinić Muratović. // Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae. Knj. 15(2007) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
64. članak / article Macromycetes of the vicinity of Zagreb III. - Aphyllophorales ...
Tortić, Milica. Macromycetes of the vicinity of Zagreb III. - Aphyllophorales / M.Tortić. // Acta biologica. Vol. 22(2001) / glavni urednik Zvonimir Devidé
65. članak / article Mediteranski elementi u zagrebačkoj flori ...
Forenbacher, Aurel. Mediteranski elementi u zagrebačkoj flori / A. Forenbacher. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 49(1911)
66. članak / article Milan Ratković : 1906.-1995. ...
Švelec, Franjo. Milan Ratković : 1906.-1995.. // Milan Ratković : 1906.-1995. / uredio Josip Bratulić
67. članak / article Modeli financiranja prometa na podzemno-nadzemnom tračničkom sustavu ...
Marenjak, Saša. Modeli financiranja prometa na podzemno-nadzemnom tračničkom sustavu / Saša Marenjak, Vladimir Skendrović, Laslo Gulyasz. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
68. članak / article Modeliranje prijevozne potražnje planerskim standardima u funkciji održivog razvitka grada Zagreba ...
Brčić, Davor. Modeliranje prijevozne potražnje planerskim standardima u funkciji održivog razvitka grada Zagreba / Davor Brčić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
69. članak / article Mogućnosti povećanja propusne moći središta grada Zagreba ...
Kos, Goran. Mogućnosti povećanja propusne moći središta grada Zagreba / Goran Kos, Predrag Brlek, Marko Ševrović, Marko Šoštarić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
70. članak / article Mogućnosti smanjenja štetnog utjecaja individualnog prometa u središtu grada Zagreba ...
Kolar, Velimir. Mogućnosti smanjenja štetnog utjecaja individualnog prometa u središtu grada Zagreba / Velimir Kolar, Martina Kosić. // Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 11. travnja 2012. u Zagrebu / [urednici Sanja Steiner, Josip Božičević, Mihaela Bukljaš Skočibušić]
71. članak / article Načela izbora prometnog modela za upravljanje cestovnim prometom u gradu Zagrebu ...
Lanović, Zdenko. Načela izbora prometnog modela za upravljanje cestovnim prometom u gradu Zagrebu / Zdenko Lanović, Mario Anžek. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
72. članak / article Narodne pripovijetke : (iz okoline zagrebačke) ...
Bučar, Franjo. Narodne pripovijetke : (iz okoline zagrebačke) / F. Bučar. // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 23. (1918) / urednik D. Boranić
73. članak / article Narodni dom u Zagrebu ...
Ravlić, Jakša. Narodni dom u Zagrebu / J. Ravlić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filologiju. Knj. 16(1971) / urednik Josip Torbarina
74. članak / article Neke kvartarološke i arheološke implikacije fluktuacije vodostaja Save u Zagrebu ...
Šegota, Tomislav. Neke kvartarološke i arheološke implikacije fluktuacije vodostaja Save u Zagrebu / T. Šegota. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za prirodne znanosti. Knj. 21(1986) / [urednik Mirko Malez]
75. članak / article Neki aspekti recepcije glazbeno-scenskog opusa Richarda Straussa u Hrvatskoj (I. dio: Salome i Der Rosenkavalier) ...
Barbieri, Marija. Neki aspekti recepcije glazbeno-scenskog opusa Richarda Straussa u Hrvatskoj (I. dio: Salome i Der Rosenkavalier) / Marija Barbieri. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 34(2003), br. 1-2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
76. članak / article Njemačka prezimena u Zagrebu i okolici i načini njihova prilagođavanja hrvatskom jezičnom sustavu ...
Ščukanec, Aleksandra. Njemačka prezimena u Zagrebu i okolici i načini njihova prilagođavanja hrvatskom jezičnom sustavu / Aleksandra Ščukanec. // Folia onomastica Croatica. Knj. 18 (2009) / glavna i odgovorna urednica Dunja Brozović Rončević
77. članak / article O primjeni statističkih metoda u analitičkoj kemiji ...
Iveković, Hrvoje. O primjeni statističkih metoda u analitičkoj kemiji / H. Iveković i F. Mikič. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za matematičke, fizičke i tehničke nauke. Knj. 1(1948) / urednik Josip Lončar
78. članak / article O staroj zagrebačkoj trgovini : (svršetak) ...
Tkalčić, Ivan Krstitelj. O staroj zagrebačkoj trgovini : (svršetak) / I. Tkalčić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Razredi filologičko-historički i filosofičko-juridički. Knj. 72(1909)
79. članak / article O utjecaju barometričkih minima i maksima na meteorologičke elemente u Zagrebu ...
Drapczynski, Vladoje. O utjecaju barometričkih minima i maksima na meteorologičke elemente u Zagrebu / V. Drapczyński. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 43(1908)
80. članak / article Od ciklotrona do radiofarmaceutika: nuklearna medicinska fizika u Zagrebu 1950.-1980. ...
Šlaus, Ivo. Od ciklotrona do radiofarmaceutika: nuklearna medicinska fizika u Zagrebu 1950.-1980. / Ivo Šlaus. // Mjesta dodira: fizika i medicina : kroz život i djelo prof. dr. sc. Bože Metzgera / [urednici Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić]
81. članak / article Odraz njemačkog repertoara zagrebačkog kazališta na žanrove hrvatske dramatike početkom 20. stoljeća ...
Car, Milka. Odraz njemačkog repertoara zagrebačkog kazališta na žanrove hrvatske dramatike početkom 20. stoljeća / Milka Car. // Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu / Krležini dani u Osijeku, 2002. ; priredio Branko Hećimović
82. članak / article Opera u Zagrebu od 1890. do 1920. u orisu glazbene kritike na njemačkom jeziku ...
Vuković, Jelena. Opera u Zagrebu od 1890. do 1920. u orisu glazbene kritike na njemačkom jeziku / Jelena Vuković. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 31(2000), br. 1/2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
83. članak / article Opis ružah okoline zagrebačke : Rosae in vicinia Zagrabiensi et quaedam in Croatia maritima crescentes ...
Vukotinović, Ljudevit. Opis ružah okoline zagrebačke : Rosae in vicinia Zagrabiensi et quaedam in Croatia maritima crescentes / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 4(1884)
84. članak / article Opis ružah okoline zagrebačke : dio drugi ...
Vukotinović, Ljudevit. Opis ružah okoline zagrebačke : dio drugi / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 8(1887)
85. članak / article Oprimjerenje redateljske poetike Bojana Stupice u Zagrebu ...
Hećimović, Branko. Oprimjerenje redateljske poetike Bojana Stupice u Zagrebu / Branko Hećimović. // Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu / Krležini dani u Osijeku, 2002. ; priredio Branko Hećimović
86. članak / article Osnovni parametri koji determiniraju djelotvornost funkcioniranja željeznice u sustavu javnog prijevoza grada Zagreba ...
Matoš, Stipan. Osnovni parametri koji determiniraju djelotvornost funkcioniranja željeznice u sustavu javnog prijevoza grada Zagreba / S. Matoš, D. Krasić. // Znanstvenostručno savjetovanje Javni gradski i prigradski promet : (razvoj i tehnološko povezivanje), Zagreb, listopada 1992 : zbornik radova / urednik Ivo Marković
87. članak / article Osvrt na razvitak cestovnoga prometnog sustava zagrebačkog područja ...
Županović, Dino. Osvrt na razvitak cestovnoga prometnog sustava zagrebačkog područja / Dino Županović. // Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 11. travnja 2012. u Zagrebu / [urednici Sanja Steiner, Josip Božičević, Mihaela Bukljaš Skočibušić]
88. članak / article Park-šume grada Zagreba i ostale šume užega gradskog područja ...
Nitsche, Branka. Park-šume grada Zagreba i ostale šume užega gradskog područja / B. Nitsche. // Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990. : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Josip Božičević
89. članak / article Paštrovski spisak Dušanova zakonodavstva prema zagrebačkom rukopisu ...
Mošin, Vladimir. Paštrovski spisak Dušanova zakonodavstva prema zagrebačkom rukopisu / Vladimir Mošin. // Starine. Knj. 43(1951) / urednik Grga Novak
90. članak / article Perspektiva unapređenja željezničko-riječnog puta: Riječka luka - Zagreb - Sava - Dunav ...
Marković, Ivan. Perspektiva unapređenja željezničko-riječnog puta: Riječka luka - Zagreb - Sava - Dunav / I. Marković. // Savjetovanje Značenje riječkog pravca kao veze Jadrana s unutrašnjošću Jugoslavije i Evrope, Opatija, listopad, 20, 21. i 22. 1983. : zbornik radova / [redaktor Vladimir Matković]
91. članak / article Perspektive razvoja hitne medicinske pomoći u gradu Zagrebu ...
Mlinarić, Ivo. Perspektive razvoja hitne medicinske pomoći u gradu Zagrebu / Ivo Mlinarić, Zvonimir Šostar, Eduard Missoni, Ivana Galinović, Ana Božičević. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
92. članak / article Phyrnska autocesta Šentilj-Zagreb : s aspekta povezivanja Podunavlja i Jadrana ...
Čalić, Dušan. Phyrnska autocesta Šentilj-Zagreb : s aspekta povezivanja Podunavlja i Jadrana / Dušan Čalić, Mate Jurišić. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku = Annals of the Institute for Scientific and Art Research Work in Osijek. Knj. 8 (1992) / glavni i odgovorni urednik Dušan Čalić
93. članak / article Pismo zagrebačkoga biskupa i hrvatskoga bana Josipa Draškovića kardinalu Karlu Lorenskomu iz Beča 21. marta 1569 ...
Jelavić, Vladimir. Pismo zagrebačkoga biskupa i hrvatskoga bana Josipa Draškovića kardinalu Karlu Lorenskomu iz Beča 21. marta 1569 / Vladimir Jelavić. // Starine. Knj. 34(1913)
94. članak / article Plan izgradnje ravničarske pruge Zagreb-Rijeka sa baznim tunelom ispod planine Risnjak ...
Desselbrunner, Davorin. Plan izgradnje ravničarske pruge Zagreb-Rijeka sa baznim tunelom ispod planine Risnjak / D. Desselbrunner. // Savjetovanje Značenje riječkog pravca kao veze Jadrana s unutrašnjošću Jugoslavije i Evrope, Opatija, listopad, 20, 21. i 22. 1983. : zbornik radova / [redaktor Vladimir Matković]
95. članak / article Poduzete mjere vodozaštite i program praćenja onečišćenja u koridoru auto-ceste oko Zagreba ...
Legac, Ivan; Božanski, Edmund. Poduzete mjere vodozaštite i program praćenja onečišćenja u koridoru auto-ceste oko Zagreba / I. Legac, E. Božanski. // Simpozij o ekološkim problemima suvremenog prometa, Zagreb, 18-20. studenoga 1986. : zbornik radova / [organizator] Fakultet prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu ; glavni i odgovorni urednik Franko Rotim
96. članak / article Položaj pravca Zagreb-Rijeka u prometnom sustavu Evrope ...
Zobundžija, Ladislav. Položaj pravca Zagreb-Rijeka u prometnom sustavu Evrope / L. Zobundžija. // Savjetovanje Značenje riječkog pravca kao veze Jadrana s unutrašnjošću Jugoslavije i Evrope, Opatija, listopad, 20, 21. i 22. 1983. : zbornik radova / [redaktor Vladimir Matković]
97. članak / article Poslovi pomoći na cesti i prometni tokovi grada Zagreba ...
Viduka, Krešimir. Poslovi pomoći na cesti i prometni tokovi grada Zagreba / Krešimir Viduka, Vinko Jenić, Borna Abramović, Marijana Petrović. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
98. članak / article Potrošačke sklonosti na zagrebačkom tržištu kulena : [sažetak] ...
Kovačić, Damir; Prebježić, Sonja; Matun, Mladen; Markovina, Jerko. Potrošačke sklonosti na zagrebačkom tržištu kulena : [sažetak]. // Prilagodba Europskoj zajednici, hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva : zbornik radova = Adapting Croatian agriculture, forestry and fisheries to the European Union : proceedings / Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar 5. do 8. lipnja 2002 ; [glavni i odgovorni urednik Ante Kolega ; prijevod Margareta Volarić]
99. članak / article Povijesni prilozi, god. 23, br. 27, Zagreb, 2004. ...
Katušić, Maja. Povijesni prilozi, god. 23, br. 27, Zagreb, 2004. / Maja Katušić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 23 (2005) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar
100. članak / article Povijest obitelji Zrinski. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu, 8.-9. studenog 2004., ur. Zoran Ladić i Đuro Vidmarović, Matica hrvatska, Zagreb 2007. : [prikaz] ...
Budeč, Goran. Povijest obitelji Zrinski. Zbornik radova sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Zagrebu, 8.-9. studenog 2004., ur. Zoran Ladić i Đuro Vidmarović, Matica hrvatska, Zagreb 2007. : [prikaz] / Goran Budeč. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 25 (2007) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar
101. knjiga / book Povijest zagrebačke trgovine ...
Povijest zagrebačke trgovine / Zlatko Herkov ; [urednik Vladimir Stipetić]. - Zagreb; Samobor, 1987. - (Građa za gospodarsku povijest Hrvatske ; knj. 21)
102. članak / article Prednosti željezničkog prometa u urbanim prostorima ...
Stipetić, Antun. Prednosti željezničkog prometa u urbanim prostorima / Antun Stipetić, Tomo Crnarić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
103. članak / article Preferencije potrošača jabuka na zagrebačkom tržištu : [sažetak] ...
Radman, Marija; Kolega, Ante; Kolarić, Maja. Preferencije potrošača jabuka na zagrebačkom tržištu : [sažetak]. // Prilagodba Europskoj zajednici, hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ribarstva : zbornik radova = Adapting Croatian agriculture, forestry and fisheries to the European Union : proceedings / Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar 5. do 8. lipnja 2002 ; [glavni i odgovorni urednik Ante Kolega ; prijevod Margareta Volarić]
104. članak / article Preobražaj u razvoju prometnog sustava grada Zagreba ...
Matoš, Stipan. Preobražaj u razvoju prometnog sustava grada Zagreba / Stipan Matoš. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
105. članak / article Priče o zmijama : (zagrebačka okolina) ...
Bučar, Franjo. Priče o zmijama : (zagrebačka okolina) / F. Bučar. // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 20. (1915) / urednik D. Boranić
106. članak / article Prieporod biskupije zagrebačke u XIII. vieku ...
Tkalčić, Ivan Krstitelj. Prieporod biskupije zagrebačke u XIII. vieku / I. Tkalčić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 41(1877)
107. knjiga / book Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem ...
Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama = Agriculture and forestry adaptibility to climate change : proceedings, Zagreb 19. i 20. 05 1998. : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem / [glavni i odgovorni urednik Milan Maceljski]. - Zagreb, 1998
108. članak / article Prilog poznavanju djela objavljenih u zagrebačkoj tiskari Pavla Rittera Vitezovića ...
Marković, Mirko. Prilog poznavanju djela objavljenih u zagrebačkoj tiskari Pavla Rittera Vitezovića / Mirko Marković. // Starine. Knj. 60 (1987) / glavni i odgovorni urednik Vladimir Bayer
109. članak / article Prilog utemeljenju modela financijske analize ulaganja u prometnice ...
Orsag, Silvije. Prilog utemeljenju modela financijske analize ulaganja u prometnice / Silvije Orsag, Lidija Dedi. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
110. članak / article Prilozi za biografiju Georga (Jurja) Karla Wisnera von Morgensterna, uoči 150. obljetnice smrti ...
Bezić, Nada. Prilozi za biografiju Georga (Jurja) Karla Wisnera von Morgensterna, uoči 150. obljetnice smrti / Nada Bezić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 35(2004), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
111. članak / article Priprema za snimanje karte buke grada Zagreba ...
Henich, Darinka. Priprema za snimanje karte buke grada Zagreba / D. Henich. // Simpozij o ekološkim problemima suvremenog prometa, Zagreb, 18-20. studenoga 1986. : zbornik radova / [organizator] Fakultet prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu ; glavni i odgovorni urednik Franko Rotim
112. članak / article Problematika razvoja Zračne luke Zagreb ...
Pavlin, Stanislav. Problematika razvoja Zračne luke Zagreb / Stanislav Pavlin, Igor Dimnik, Marko Rapan. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
113. članak / article Problemi autobusnog povezivanja Zagreba i Zagorja ...
Presečki, Antun. Problemi autobusnog povezivanja Zagreba i Zagorja / Antun Presečki, Saša Šolman. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
114. članak / article Promet kao izvor onečišćenja zraka ...
Fugaš, Mirka. Promet kao izvor onečišćenja zraka / M. Fugaš, J. Hršak. // Simpozij Ekologija i medicina u prometu, Zagreb, 29. studenog 2001 : zbornik radova / [urednik Igor Jelčić]
115. članak / article Prometna i urbanistička polazišta u programiranju podzemno-nadzemnog tračničkog sustava grada Zagreba ...
Legac, Ivan. Prometna i urbanistička polazišta u programiranju podzemno-nadzemnog tračničkog sustava grada Zagreba / Ivan Legac, Davor Krasić, Stjepan Kelčec-Suhovec. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
116. knjiga / book Prometna problematika grada Zagreba : zbornik ...
Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]. - Zagreb, 2006
117. članak / article Prometna problematika Zagreba - strategijska problematika razvoja Zagreba i Hrvatske ...
Dakić, Slavko. Prometna problematika Zagreba - strategijska problematika razvoja Zagreba i Hrvatske / Slavko Dakić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
118. članak / article Pruga (Zagreb) - Podsused - Samobor - Bregana kao važan čimbenik gradskog i prigradskog prometa na širem području grada Zagreba ...
Amanović, Spase. Pruga (Zagreb) - Podsused - Samobor - Bregana kao važan čimbenik gradskog i prigradskog prometa na širem području grada Zagreba / Spase Amanović, Eugen Varga, Danijela Barić, Miroslav Puljiz. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
119. članak / article Razvoj gradskog i prigradskog željezničkog prometa u zagrebačkoj regiji ...
Mlinarić, Tomislav. Razvoj gradskog i prigradskog željezničkog prometa u zagrebačkoj regiji / T. Mlinarić, N. Đaković, I. Dadić, B. Bogović, A. Stipetić. // Znanstvenostručno savjetovanje Javni gradski i prigradski promet : (razvoj i tehnološko povezivanje), Zagreb, listopada 1992 : zbornik radova / urednik Ivo Marković
120. članak / article Razvoj muzičke kulture u Zagrebu od XI do konca XVII stoljeća ...
Hudovsky, Zoran. Razvoj muzičke kulture u Zagrebu od XI do konca XVII stoljeća / Z. Hudovsky. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za muzičku umjetnost. Knj. 2(1969) / urednik Josip Andreis
121. članak / article Redefiniranje željezničkog čvora Zagreb ...
Kreč, Srećko. Redefiniranje željezničkog čvora Zagreb / Srećko Kreč, Josip Božičević, Spase Amanović. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
122. članak / article Regulatorna osnova istočnih područja Zagreba ...
Franković, Eugen. Regulatorna osnova istočnih područja Zagreba / E. Franković. // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 49. (1983) / [urednik Mirko Marković]
123. članak / article Riječi na ispraćaju u Zagrebu 14. kolovoza 2002. ...
Prpić, Ivan. Riječi na ispraćaju u Zagrebu 14. kolovoza 2002.. // Ljubomir Čečuk : 1920.-2002. / uredio Dragan Dekaris
124. knjiga / book Rijeka Sava : zaštita i korištenje voda : zbornik radova sa savjetovanja održanog 10-12. studenog 1987. u Zagrebu ...
Rijeka Sava : zaštita i korištenje voda : zbornik radova sa savjetovanja održanog 10-12. studenog 1987. u Zagrebu / urednik Milan Maštrov. - Zagreb, 1989
125. članak / article Rotatorije zagrebačke okolice ...
Trgovčević, Luka. Rotatorije zagrebačke okolice / L. Trgovčević. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 22(1896)
126. članak / article Rudolf Habeduš Katedralis u kazalištu i oko njega ...
Donat, Branimir. Rudolf Habeduš Katedralis u kazalištu i oko njega / Branimir Donat. // Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu / Krležini dani u Osijeku, 2002. ; priredio Branko Hećimović
127. članak / article Sigurnost prometa u kružnim raskrižjima grada Zagreba ...
Legac, Ivan. Sigurnost prometa u kružnim raskrižjima grada Zagreba / Ivan Legac, Marijan Ključarić, Danijel Blaić, Hrvoje Pilko. // Medicinski, tehnički i pravni aspekti sigurnosti prometa : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 1. prosinca 2009. u Zagrebu / [urednici Sanja Steiner, Eduard Missoni]
128. članak / article Sinergija prostornih i prometnih rješenja u urbanoj strategiji grada na primjeru Zagreba ...
Kincl, Branko. Sinergija prostornih i prometnih rješenja u urbanoj strategiji grada na primjeru Zagreba / Branko Kincl. // Ocjena dosadašnjeg prometnog razvitka Hrvatske i osnovne smjernice daljnjeg razvoja : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 11. travnja 2012. u Zagrebu / [urednici Sanja Steiner, Josip Božičević, Mihaela Bukljaš Skočibušić]
129. knjiga / book Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu ...
Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu / Antonija Tkalčić Koščević ; [autori uvoda, bilježaka i biografija Jasenka Ferber Bogdan...et al. ; urednik Velimir Neidhardt]. - Zagreb, 2007
130. članak / article Skladbe Johanna Sebastiana Bacha u koncertnom životu Zagreba između 1862. i 1940. : prilog istraživanja koncertnog repertoara u Zagrebu (Hrvatskoj) ...
Miklaušić-Ćeran, Snježana. Skladbe Johanna Sebastiana Bacha u koncertnom životu Zagreba između 1862. i 1940. : prilog istraživanja koncertnog repertoara u Zagrebu (Hrvatskoj) / Snježana Miklaušić-Ćeran. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 34(2003), br. 1-2 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
131. članak / article Skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta u glazbenom životu Zagreba u 19. stoljeću : prilog istraživanju primalaštva ...
Miklaušić-Ćeran, Snježana. Skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta u glazbenom životu Zagreba u 19. stoljeću : prilog istraživanju primalaštva / Snježana Miklaušić-Ćeran. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 22(1991), br. 2 / glavni i odgovorni urednik Stanislav Tuksar
132. članak / article Slovenski impresionisti u Zagrebu : Izložbe priređene u organizaciji Instituta ...
Slovenski impresionisti u Zagrebu : Izložbe priređene u organizaciji Instituta. // Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. God. 1(1953), Br. 1-2 / [odgovorni urednik Lavoslav Horvat]
133. članak / article Socijalna slika studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1874.-1914.) ...
Luetić, Tihana. Socijalna slika studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1874.-1914.) / Tihana Luetić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 24 (2006) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar
134. članak / article Stalni gospodarski izvjestitelji Kraljevskoga zemaljskoga statističkog ureda u Zagrebu za Županiju varaždinsku na smjeni dvaju stoljeća ...
Žugaj, Miroslav; Kero, Krsto; Bojanić-Glavica, Benedikt. Stalni gospodarski izvjestitelji Kraljevskoga zemaljskoga statističkog ureda u Zagrebu za Županiju varaždinsku na smjeni dvaju stoljeća. // Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske = Creative Potential in Function of Socially-Economical and Cultural Development of North-Western Croatia : zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Varaždinu 21. i 22. studenoga 2002. godine / [glavni i odgovorni urednici Andre Mohorovičić, Vladimir Stipetić]
135. knjiga / book Stambena izgradnja Zagreba do 1954. godine : ekonomsko-historijska analiza ...
Stambena izgradnja Zagreba do 1954. godine : ekonomsko-historijska analiza / Tomislav Timet. - Zagreb, 1961. - (Građa za gospodarsku povijest Hrvatske ; sv. 10)
136. knjiga / book Sto godina fotogrametrije : zbornik radova ...
Sto godina fotogrametrije : zbornik radova = Hundred years of photogrammetry : proceedings / [glavni urednik Vladimir Kušan]. - Zagreb, 1998
137. članak / article Sumnjivi useljenici: Bugari u Zagrebu 1936. godine ...
Leček, Suzana. Sumnjivi useljenici: Bugari u Zagrebu 1936. godine / Suzana Leček. // Hrvati i Bugari kroz stoljeća - povijest, kultura, umjetnost i jezik = H''rvati i B''lgari prez vekovete - istorija, kultura, izkustvo i ezik : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Đakovu, 23.-24. rujna 2010. / uredili Damir Karbić i Tihana Luetić
138. članak / article Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 27. listopada 1870. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Vukotinović, Ljudevit: O petrefaktih (okaminah) u obće i o podzemskoj Fauni i Flori Susedskih laporah) ...
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 27. listopada 1870. : (1. Besjeda predsjednikova; 2. Izvještaj tajnikov; 3. Vukotinović, Ljudevit: O petrefaktih (okaminah) u obće i o podzemskoj Fauni i Flori Susedskih laporah). // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 13(1870)
139. članak / article Šime Ljubić kao upravitelj Zemaljskog narodnog muzeja u Zagrebu od 1867. do 1878. godine ...
Luetić, Tihana. Šime Ljubić kao upravitelj Zemaljskog narodnog muzeja u Zagrebu od 1867. do 1878. godine / Tihana Luetić. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 19(2001) / glavni i odgovorni urednik Miroslav Kurelac
140. članak / article Šumsko-uzgojni tretman u zaštićenim šumama s osvrtom na šume grada Zagreba ...
Klepac, Dušan. Šumsko-uzgojni tretman u zaštićenim šumama s osvrtom na šume grada Zagreba / D. Klepac. // Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990. : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Josip Božičević
141. članak / article Talijanski dramski teatar u Zagrebu (1860-1941.) ...
Čale, Frano. Talijanski dramski teatar u Zagrebu (1860-1941.) / F. Čale. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost. Knj. 5(1962) / urednik Marijan Matković
142. članak / article Telematički sustavi upućivanja na parkiranje u stvarnom vremenu s osvrtom na grad Zagreb ...
Brčić, Davor. Telematički sustavi upućivanja na parkiranje u stvarnom vremenu s osvrtom na grad Zagreb / Davor Brčić, Mario Anžek, Stipan Matoš, Anđelko Šćukanec. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
143. knjiga / book The Croatian Academy of Sciences and Arts in Photographs ...
The Croatian Academy of Sciences and Arts in Photographs / [editor-in-chief Slobodan Kaštela ; editor Gordana Poletto Ružić ; photographs by Damir Fabijanić]. - Zagreb, 2007
144. članak / article The musical topography of Zagreb from 1799 to 2010 : [sažetak doktorskog rada] ...
Bezić, Nada. The musical topography of Zagreb from 1799 to 2010 : [sažetak doktorskog rada] / Nada Bezić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 43(2012), br. 2 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
145. članak / article Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, sv. 14, Zagreb 2010. : [prikaz] ...
Zvonar, Ivica. Tkalčić: godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije, sv. 14, Zagreb 2010. : [prikaz] / Ivica Zvonar. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 29 (2011) / glavni i odgovorni urednik Tomislav Raukar ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Damir Karbić, Matthew Suff]
146. članak / article Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkih biskupa prema ispravi kralja Emerika iz god. 1201. ...
Dobronić, Lelja. Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkih biskupa prema ispravi kralja Emerika iz god. 1201. / L. Dobronić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filozofiju i društvene nauke. Knj. 2(1951) / urednik Marko Kostrenčić
147. članak / article Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog kaptola prema izvorima XIII. i XIV. stoljeća ...
Dobronić, Lelja. Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog kaptola prema izvorima XIII. i XIV. stoljeća / L. Dobronić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filozofiju i društvene nauke. Knj. 3(1952) / urednik Grga Novak
148. članak / article Trajanje insolacije u Zagrebu na osnovi 36-godišnjih registracija ...
Goldberg, Josip. Trajanje insolacije u Zagrebu na osnovi 36-godišnjih registracija / J. Goldberger. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 76(1933)
149. članak / article Tramvajski promet u sustavu javnoga gradskog prometa u Zagrebu ...
Marić, Vladimir. Tramvajski promet u sustavu javnoga gradskog prometa u Zagrebu / Vladimir Marić, Dino Županović. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
150. članak / article Trećogorje u okolini zagrebačkoj ...
Vukotinović, Ljudevit. Trećogorje u okolini zagrebačkoj / Lj. Vukotinović. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Knj. 23(1873)
151. članak / article Tunel kroz Medvednicu, prometni i graditeljski aspekti ...
Pološki, Damir. Tunel kroz Medvednicu, prometni i graditeljski aspekti / Damir Pološki, Mario Njegovec, Željko Stepan. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
152. članak / article Ulaz u grad je slika gradskog prometa ...
Jakovljević, Ivo. Ulaz u grad je slika gradskog prometa / Ivo Jakovljević. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
153. članak / article Uloga i značenje javnoga gradskog i prigradskog putničkog prometa u gradu Zagrebu ...
Jambrović, Željko. Uloga i značenje javnoga gradskog i prigradskog putničkog prometa u gradu Zagrebu / Ž. Jambrović. // Znanstvenostručno savjetovanje Javni gradski i prigradski promet : (razvoj i tehnološko povezivanje), Zagreb, listopada 1992 : zbornik radova / urednik Ivo Marković
154. članak / article Uloga njemačkoga kazališta u Zagrebu u Hrvatskom kulturnom životu od 1840. do 1860. ...
Batušić, Nikola. Uloga njemačkoga kazališta u Zagrebu u Hrvatskom kulturnom životu od 1840. do 1860. / N. Batušić. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za suvremenu književnost. Knj. 11(1968) / urednik Marijan Matković
155. članak / article Uloga željeznice u sustavu javnoga gradskog i prigradskog prometa grada Zagreba ...
Brkić, Alojz. Uloga željeznice u sustavu javnoga gradskog i prigradskog prometa grada Zagreba / A. Brkić, D. Brkić, S. Kreč, A. Stipetić. // Znanstvenostručno savjetovanje Javni gradski i prigradski promet : (razvoj i tehnološko povezivanje), Zagreb, listopada 1992 : zbornik radova / urednik Ivo Marković
156. članak / article Uređenje Save kroz Zagreb - Zagreb 21. stoljeća ...
Blažević, Zlatko. Uređenje Save kroz Zagreb - Zagreb 21. stoljeća / Zlatko Blažević, Siniša Radivojević. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
157. članak / article Utemeljenje Muzičkog biennala u Zagrebu ...
Markulin, Lucija. Utemeljenje Muzičkog biennala u Zagrebu / Lucija Markulin. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 36(2005), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
158. članak / article Utjecaj kretanja tramvaja na razinu buke i intenzitet vibracija ...
Lakušić, Stjepan. Utjecaj kretanja tramvaja na razinu buke i intenzitet vibracija / Stjepan Lakušić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
159. članak / article Utjecaj prometa na naseljenost i stupanj urbanizacije grada Zagreba i njegove regije ...
Antić, Nada. Utjecaj prometa na naseljenost i stupanj urbanizacije grada Zagreba i njegove regije / Nada Antić, Tomislav Pejaković. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
160. članak / article Utjecaj višenamjenskog rješenja rijeke Save na promet u Zagrebu ...
Marušić, Josip. Utjecaj višenamjenskog rješenja rijeke Save na promet u Zagrebu / Josip Marušić, Željko Pavlin. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
161. članak / article Uz veliki zagrebački potres g. 1880 ...
Šimčik, Ante. Uz veliki zagrebački potres g. 1880 / A. Šimčík. // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Knj. 29., sv. 1 (1933) / urednik D. Boranić
162. članak / article Uzroci i posljedice odumiranja alejnog drveća u Zagrebu ...
Plavšić-Gojković, Nevenka. Uzroci i posljedice odumiranja alejnog drveća u Zagrebu / N. Plavšić-Gojković, M. Ton, M. Britvec. // Simpozij Sigurnosni i ekološki aspekti prometnog sistema Jugoslavije, Zagreb, 9-11. studenoga 1988. : zbornik radova / [organizator] Znanstveni savjet za promet Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti ; glavni i odgovorni urednik Tomislav Mlinarić
163. članak / article Uzroci smrti u gradu Zagrebu od 1916. do 1918. godine prema podacima obdukcijskih zapisnika prosekture javnih zdravstvenih zavoda ...
Šain, Snježana. Uzroci smrti u gradu Zagrebu od 1916. do 1918. godine prema podacima obdukcijskih zapisnika prosekture javnih zdravstvenih zavoda / Snježana Šain. // Rasprave i građa za povijest znanosti. Razred za medicinske znanosti. Sv. 3(1992) / urednici Ivo Padovan, Biserka Belicza
164. članak / article Varaždinske Toplice - autocesta Zagreb-Goričan ...
Gotić, Robert; Gotić, Ivan. Varaždinske Toplice - autocesta Zagreb-Goričan. // Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kulturnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske = Creative Potential in Function of Socially-Economical and Cultural Development of North-Western Croatia : zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Varaždinu 21. i 22. studenoga 2002. godine / [glavni i odgovorni urednici Andre Mohorovičić, Vladimir Stipetić]
165. članak / article Vegetacione formacije zagrebačke okoline ...
Forenbacher, Aurel. Vegetacione formacije zagrebačke okoline / A. Forenbacher. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Matematičko-prirodoslovni razred. Knj. 44(1908)
166. članak / article Višenamjensko rješenje uređenja i korištenja Save na području grada Zagreba ...
Pavlin, Željko. Višenamjensko rješenje uređenja i korištenja Save na području grada Zagreba / Željko Pavlin. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
167. članak / article Vizionarski razvoj kao kolijevka budućnosti - zagrebački urbanizam i promet ...
Neidhardt, Velimir. Vizionarski razvoj kao kolijevka budućnosti - zagrebački urbanizam i promet / Velimir Neidhardt. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
168. knjiga / book Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba ...
Vodič kroz glazbene knjižnice i zbirke Zagreba = Guide through music libraries and collections in Zagreb / vodič sastavila i uredila Vedrana Juričić ; [urednik Stanislav Tuksar]. - Zagreb, 1997. - (Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia ; br. 4)
169. članak / article Vojvodina između Beograda i Zagreba 1918. ...
Milutinović, Kosta. Vojvodina između Beograda i Zagreba 1918. / Kosta Milutinović. // Starine. Knj. 53(1966) / urednik Grga Novak
170. članak / article Zagreb - 5. seminar projekta Sustav znanstvenih informacija - pretraživanje znanstvenih informacija. Što je u šeširu?, 5.-6. 11. 2004. : [izvješće] ...
Juričić, Vedrana. Zagreb - 5. seminar projekta Sustav znanstvenih informacija - pretraživanje znanstvenih informacija. Što je u šeširu?, 5.-6. 11. 2004. : [izvješće] / Vedrana Juričić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 36(2005), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
171. članak / article Zagreb - Hrvatska glazba u 20. stoljeću. Znanstveni skup, 22. - 24. 11. 2007. : [izvješće] ...
Doliner, Gorana. Zagreb - Hrvatska glazba u 20. stoljeću. Znanstveni skup, 22. - 24. 11. 2007. : [izvješće] / Gorana Doliner. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 39(2008), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
172. članak / article Zagreb - Musical Theatre as High Culture? Discourse on Opera and Operetta during the Late 19th Century, 24.-25.11. 2006. : [izvješće] ...
Katalinić, Vjera. Zagreb - Musical Theatre as High Culture? Discourse on Opera and Operetta during the Late 19th Century, 24.-25.11. 2006. : [izvješće] / Vjera Katalinić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 38(2007), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
173. članak / article Zagreb - Muzikološki simpozij "Generacija 1906." - Ivan Brkanović, Milo Cipra, Boris Papandopulo, 17.-18.11. 2006. : [izvješće] ...
Škunca, Mirjana. Zagreb - Muzikološki simpozij "Generacija 1906." - Ivan Brkanović, Milo Cipra, Boris Papandopulo, 17.-18.11. 2006. : [izvješće] / Mirjana Škunca. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 38(2007), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
174. članak / article Zagreb - proslava 100. obljetnice rođenja Božidara Kunca (1903.-1964.) = 100th anniversary celebration of the birth of Božidar Kunc (1903-1964), 20.-22. 11. 2003. : [izvješće] ...
Majer-Bobetko, Sanja. Zagreb - proslava 100. obljetnice rođenja Božidara Kunca (1903.-1964.) = 100th anniversary celebration of the birth of Božidar Kunc (1903-1964), 20.-22. 11. 2003. : [izvješće] / Sanja Majer-Bobetko. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 35(2004), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Vjera Katalinić
175. knjiga / book Zagreb i njegovo stanovništvo od najstarijih vremena do sredine XIX. stoljeća ...
Zagreb i njegovo stanovništvo od najstarijih vremena do sredine XIX. stoljeća / Stjepan Krivošić. - Zagreb, 1981. - (Građa za gospodarsku povijest Hrvatske ; knj. 19)
176. članak / article Zagreb kao dramsko mjesto ...
Foretić, Dalibor. Zagreb kao dramsko mjesto / Dalibor Foretić. // Suvremena hrvatska dramska književnost od 1968.-1971. / Krležini dani u Osijeku, 1995 ; priredili Branko Hećimović i Boris Senker. Knj. 2
177. knjiga / book Zagreb moj grad : humaniziranje prometa u gradu Zagrebu ...
Zagreb moj grad : humaniziranje prometa u gradu Zagrebu / Jasna Golubić. - Zagreb, 1990
178. članak / article Zagrebačka opereta 1900.-1960. (3 LP ploče) ...
Everett, William A.. Zagrebačka opereta 1900.-1960. (3 LP ploče) / William A. Everett. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 26(1995), br. 1 / glavni i odgovorni urednik Stanislav Tuksar. God. 26(1995), br. 2 / glavni i odgovorni urednik Stanislav Tuksar
179. članak / article Zagrebački klub "Kvak" i glazba s posebnim osvrtom na razdoblje od osnutka 1879. do 1907. godine ...
Bezić, Nada. Zagrebački klub "Kvak" i glazba s posebnim osvrtom na razdoblje od osnutka 1879. do 1907. godine / Nada Bezić. // Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik = Croatian musicological review. God. 43(2012), br. 1 / glavna i odgovorna urednica Sanja Majer-Bobetko
180. članak / article Zagrebački rukopis epistolara Petra de Vineisa ...
Stipišić, Jakov. Zagrebački rukopis epistolara Petra de Vineisa / Jakov Stipišić. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 4(1961) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
181. članak / article Zagrebački rukopis starofrancuskog djela "Moralités des philosophes" ...
Putanec, Valentin. Zagrebački rukopis starofrancuskog djela "Moralités des philosophes" / V. Putanec. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filologiju. Knj. 8(1955) / urednik Josip Torbarina
182. članak / article Zdravstvena i ekološka problematika pasa i mačaka lutalica vezano za promet u gradu Zagrebu ...
Vinković, Bara. Zdravstvena i ekološka problematika pasa i mačaka lutalica vezano za promet u gradu Zagrebu / Bara Vinković, Marija Vučemilo, Željko Devčić, Zlatko Adanić, Kristina Matković, Jelena Missoni. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
183. knjiga / book Zelenilo : ukras, zaštita i zdravlje grada Zagreba ...
Zelenilo : ukras, zaštita i zdravlje grada Zagreba / Dušan Klepac ; [uredio Slavko Krvavica]. - Zagreb, 1990. - (Predavanja održana u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti ; sv. 63)
184. članak / article Zelenilo grada Zagreba - stanje, problemi i mogući načini rješavanja ...
Miljanić, Miho. Zelenilo grada Zagreba - stanje, problemi i mogući načini rješavanja / M. Miljanić. // Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990. : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Josip Božičević
185. članak / article Značenje sustava za automatsko upravljanje u gradu Zagrebu (AUP) ...
Anžek, Mario. Značenje sustava za automatsko upravljanje u gradu Zagrebu (AUP) / Mario Anžek, Zdenko Lanović, Zlatko Sviben. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
186. knjiga / book Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990. : zbornik radova ...
Znanstveno savjetovanje Zelenilo grada Zagreba, Zagreb, 10. i 11. siječnja 1990. : zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Josip Božičević. - Zagreb, 1989
187. članak / article Znanstveno-nastavni rad akademika Krešimira Balenovića (1914.-2003.) ...
Fleš, Dragutin. Znanstveno-nastavni rad akademika Krešimira Balenovića (1914.-2003.). // Krešimir Balenović : 1914.-2003. / uredio Nenad Trinajstić
188. knjiga / book Znanstvenostručno savjetovanje Javni gradski i prigradski promet : (razvoj i tehnološko povezivanje), Zagreb, listopada 1992 : zbornik radova ...
Znanstvenostručno savjetovanje Javni gradski i prigradski promet : (razvoj i tehnološko povezivanje), Zagreb, listopada 1992 : zbornik radova / urednik Ivo Marković. - Zagreb, 1992
189. članak / article Zračna luka Zagreb i povezivanje s gravitacijskim područjem ...
Pavlin, Stanislav. Zračna luka Zagreb i povezivanje s gravitacijskim područjem / Stanislav Pavlin, Dominik Stamać, Damir Vince, Vedran Sorić. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
190. članak / article Zračna luka Zagreb kao izvorište željezničke prijevozne potražnje ...
Švaljek, Ivan. Zračna luka Zagreb kao izvorište željezničke prijevozne potražnje / Ivan Švaljek, Miljenko Bošnjak, Nikolina Roca, Dražen Kovačević, Marijan Grmovšek. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
191. članak / article Željeznički projekti - jedina alternativa zagrebačkome prometnom kolapsu ...
Švaljek, Ivan. Željeznički projekti - jedina alternativa zagrebačkome prometnom kolapsu / Ivan Švaljek, Miljenko Bošnjak, Nikolina Roca, Dražen Kovačević, Marijan Grmovšek. // Prometna problematika grada Zagreba : zbornik / Znanstveni skup, Zagreb, 12. i 13. lipnja 2006. ; [urednik Josip Božičević]
192. članak / article Život i djelo biskupa J. J. Strossmayera : riječ predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Milana Moguša na svečanoj sjednici Akademije 8. travnja 2005. godine u povodu obilježavanja 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti biskupa biskupa Josipa Jurja Strossmayera, utemeljitelja Akademije = Life and opus of Bishop J. J. Strossmayer : opening speech by Milan Moguš FCA, President of CASA, at the Solemn Session of 8 April 2005 ...
Moguš, Milan. Život i djelo biskupa J. J. Strossmayera : riječ predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Milana Moguša na svečanoj sjednici Akademije 8. travnja 2005. godine u povodu obilježavanja 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti biskupa biskupa Josipa Jurja Strossmayera, utemeljitelja Akademije = Life and opus of Bishop J. J. Strossmayer : opening speech by Milan Moguš FCA, President of CASA, at the Solemn Session of 8 April 2005 / Milan Moguš. // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer, Zagreb, 19. svibnja 2005. [i] Đakovo, 20. svibnja 2005. : povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti / [urednik Franjo Šanjek]
193. članak / article Život i djelo đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera ...
Sirotković, Hodimir. Život i djelo đakovačkog biskupa Josipa Jurja Strossmayera / Hodimir Sirotković. // Međunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer, Zagreb, 19. svibnja 2005. [i] Đakovo, 20. svibnja 2005. : povodom 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti / [urednik Franjo Šanjek]
194. članak / article Životinje u gradovima i njihov upliv na antropogene tvorevine urbanih kompleksa ...
Vinković, Bara. Životinje u gradovima i njihov upliv na antropogene tvorevine urbanih kompleksa / B. Vinković, M. Vučemilo. // Simpozij Ekologija i medicina u prometu, Zagreb, 29. studenog 2001 : zbornik radova / [urednik Igor Jelčić]

Ostatak rezultata zanemaren
PočetakPočetak  StartStart      Traži