Traženo po / Searched by: Hrvatski časopisi 19. st
Pretraživanje
PočetakPočetak  StartStart      Traži
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (186 ) 186
1. ... godišnje izvješće Družtva umjetnosti u Zagrebu za godinu ... ...
... godišnje izvješće Družtva umjetnosti u Zagrebu za godinu .... - Zagreb, 18??-19??
2. ... programma dell' I. r. scuola reale superiore e riunita I. r. scuola nautica in Spalato, Provincia della Dalmazia : alla chiusa del ... anno di sua istituzione ... ...
... programma dell' I. r. scuola reale superiore e riunita I. r. scuola nautica in Spalato, Provincia della Dalmazia : alla chiusa del ... anno di sua istituzione .... - Spalato, 1867-[1879] (Tipografia di Antonio Zannoni)
3. Agramer politische Zeitung ...
Agramer politische Zeitung [Mikrooblik] / [Verlager und Redacteur F. S. Stauduar]. - Zagreb, 2000
4. Agramer politische Zeitung ...
Agramer politische Zeitung / [Verlager und Redacteur F. S. Stauduar]. - [Agram]
5. Agramer Tagblatt : Organ fuer Politik und Volkswirthschaft ...
Agramer Tagblatt : Organ fuer Politik und Volkswirthschaft / [verantwortlicher Redacteur Josip Schlegel]. - Agram, 1888-1922
6. Agramer Zeitung ...
Agramer Zeitung [Mikrooblik] / [fuer die Redaktion verantwortlich Ivan Sonvan]. - Zagreb, 2001
7. Agramer Zeitung ...
Agramer Zeitung / [Verleger und Redacteur F.S.Stauduar]. - Agram, 1848-1912
8. Almanacco Fiumano per l'anno ... ...
Almanacco Fiumano per l'anno .... - Fiume, 1854-1860
9. Annuario dalmatico ...
Annuario dalmatico / diretto da L. Benevenia, V. Brunelli, S. Ferrari-Cupilli. - Zara, 1884-1890
10. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku ...
Arkiv za povjestnicu jugoslavensku / uredio Ivan Kukuljević Sakcinski. - Zagreb, 1851-1875
11. Astrologo fiumano : lunario umoristico per l'anno .. ...
Astrologo fiumano : lunario umoristico per l'anno ... - Fiume, 1857-1860
12. Atti della Societa di archeologia e belle arti per la provincia di Torino ...
Atti della Societa di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. - Torino, 1875-1907
13. Balkan - jedinstvu i bratskoj slogi ...
Balkan - jedinstvu i bratskoj slogi / Izdao uz sudjelovanje mnogih prijatelja sjedinjenih crkava dr Aleksander Bresztyenszky. - Zagreb, 1896-1901
14. Beiblatt zur Agramer politischen Zeitung : verschiedenen Inhalts ...
Beiblatt zur Agramer politischen Zeitung : verschiedenen Inhalts. - Agram, 1835-1837
15. Biser : niz bisera jugoslavjanskoga : zabavnik ...
Biser : niz bisera jugoslavjanskoga : zabavnik / ur. Nikola Stokan, a izdao Vjekoslav Pretner. - Zagreb, 1863
16. Bosanski prijatelj : časopis sadržavajući potrebite, koristne i zabavne stvari ...
Bosanski prijatelj : časopis sadržavajući potrebite, koristne i zabavne stvari / ur. I.F. Jukić, banjalučanin. - Zagreb, 1850-1870.
17. Bosiljak : list za mladež ...
Bosiljak : list za mladež / urednik i vlasnik Ivan Filipović. - Zagreb, 1864-1868
18. Bošnjak, oli koledar za Bosnu ...
Bošnjak, oli koledar za Bosnu / priredila Redovnička mladež Bosanska, koja se podučava u Djakovu za godinu.... - Osijek, 1870
19. Branik ...
Branik [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Vasilj Bratelj]. - Zagreb, 2005
20. Carsko-kr. službene narodne novine ...
Carsko-kr. službene narodne novine / [odgovorni urednik Dimitrije Demeter]. - Zagreb, 1853-1860
21. Croatia : Eine zeitschrift in monatlichen Heften, mit besonderer Berücksichtigung des Vaterländischen Interesse ...
Croatia : Eine zeitschrift in monatlichen Heften, mit besonderer Berücksichtigung des Vaterländischen Interesse / Unter Mitwirkung mehrerer Schriftsteller herausgegeben von Franz Suppan. - Agram, 1839-1842
22. Dalmatinski koledar po katoličkom i istočnom zakonu za prostu godinu... ...
Dalmatinski koledar po katoličkom i istočnom zakonu za prostu godinu.... - Zadar, 1859
23. knjiga / book Danica ilirska ...
Danica ilirska. - Reprint izd. - Zagreb, 1970-1972. - (Serija reprint izdanja Liber Croaticus)
24. Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka ...
Danicza horvatzka, slavonzka y dalmatinzka / [redaktor Ljudevit Gaj]. - Zagreb, 1835 ; 1843-1848
25. Der Pilger : [Organ fuer vaterlandische Interessen, Kunst und Industrie] ...
Der Pilger : [Organ fuer vaterlandische Interessen, Kunst und Industrie]. - Karlstadt, [1841]-1847
26. Dobri pastir : vjesnik zagrebačkih župa ...
Dobri pastir : vjesnik zagrebačkih župa / [ur. Marko Klarić]. - Zagreb, 1945-1946
27. Dom i sviet : ilustrovani list za zabavu, pouku i viesti o dnevnih dogadjajih, javnom i družtvenom životu, umjetnosti i znanosti, trgovini i obrtu, glasbi, kazalištu i modi ...
Dom i sviet : ilustrovani list za zabavu, pouku i viesti o dnevnih dogadjajih, javnom i družtvenom životu, umjetnosti i znanosti, trgovini i obrtu, glasbi, kazalištu i modi / [za uredničtvo odgovara Stjepan Kugli]. - Zagreb, 1888-1919
28. Domobran ...
Domobran / odg. ur. Gjuro deželić. - Zagreb, 1864-1866
29. Dragoljub : zabavan i poučan tjednik ...
Dragoljub : zabavan i poučan tjednik / ur. i nakl. Gjuragj Stj[epan] Deželić. - Zagreb, 1867-1868
30. Dubrovnik : zabavnik narodne štionice dubrovačke ...
Dubrovnik : zabavnik narodne štionice dubrovačke / urednici J. Bunić i Stj. Skurla. - Dubrovnik, 1867-1876
31. Franjevački glasnik ...
Franjevački glasnik. - Visoko, 1887-1901
32. Fruškogorac kalendar ...
Fruškogorac kalendar. - Vukovar, 1873
33. Gimnastika : list za školsku i društvenu gimnastiku, igre i školsku higijenu ...
Gimnastika : list za školsku i društvenu gimnastiku, igre i školsku higijenu / ur. Franjo Bučar. - Zagreb, 1890?-1
34. Glas Hercegovaca ...
Glas Hercegovaca / [vlastnik i odg. ur. Don Franjo Miličević]. - Mostar, 1887-1896
35. Glasnik Dalmatinski ...
Glasnik Dalmatinski / Urednik Ante Kuzmanć. - Zadar, 1849-1866
36. Glasnik Društva za umjetnost i umjetnički obrt u Zagrebu ...
Glasnik Društva za umjetnost i umjetnički obrt u Zagrebu. - Zagreb
37. Glasnik Družtva slavonskih liečnika ...
Glasnik Družtva slavonskih liečnika / [ur. dr. A flesch]. - Osijek, [1877-1878]
38. Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga družtva ...
Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga družtva. - Zagreb, 1886-1907
39. Glasonoša : ilustrirani Hrvatski časopis ...
Glasonoša : ilustrirani Hrvatski časopis / [odg. ur. i izdavatelj Abel lukšić]. - Karlovac, Abel Lukšić
40. Glavni izvještaji o stanju usjeva i o gospodarskih prilikah u obće : po izvještajih gg. stalnih gosppodarskih izvjestitelja prir. izd. Kr. statistički ured u Zgarebu ...
Glavni izvještaji o stanju usjeva i o gospodarskih prilikah u obće : po izvještajih gg. stalnih gosppodarskih izvjestitelja prir. izd. Kr. statistički ured u Zgarebu. - Zagreb, 1893-1914
41. Glavni list "Obćih poslovnih novinah" ...
Glavni list "Obćih poslovnih novinah". - [Karlovac], 1861
42. Glavno izvješće Družtva Čovječnosti u Zagrebu za god... ...
Glavno izvješće Družtva Čovječnosti u Zagrebu za god... = Jahres-Bericht des Agramer Humanitäts-Vereins für das Jahr .... - Zagreb, 1870
43. Gospodarske novine ...
Gospodarske novine / urednik Praunsperger. - Zagreb, 1853-1855
44. serijska publikacija / serial Gospodarski list ...
Gospodarski list. - Zagreb, 1853-1855
45. Gospodarski poučnik : časopis za pouku svih strukah gospodarstva : dodatak "Gospodarskom listu" ...
Gospodarski poučnik : časopis za pouku svih strukah gospodarstva : dodatak "Gospodarskom listu" / ur. Petar Zoričić. - Zagreb
46. Gusle : časopis za svjetovnu i crkvenu glasbu ...
Gusle : časopis za svjetovnu i crkvenu glasbu / urednici V.[Vjekoslav] Klaić i V.[Vjenceslav] Novak. - Zagreb, 1892
47. Hervat ...
Hervat / izdaje i uređuje dr.Matok. - Zagreb, 1868-1869
48. Hervatska ...
Hervatska / V. Bach. - Zagreb
49. Hrvatska : knjiga za godinu ... ...
Hrvatska : knjiga za godinu ... / napisala i izdala ju Hrvatska mladost stranke prava. - Zagreb, 1880-18??
50. Hrvatska domovina : glasilo Hrvatske stranke prava ...
Hrvatska domovina : glasilo Hrvatske stranke prava / [ur. Ivan Ružić]. - Zagreb, 1896-1899
51. Hrvatska lipa : časopis zabavi i pouci ...
Hrvatska lipa : časopis zabavi i pouci / odg. ur. Vjekoslav Klaić. - Zagreb, 1875
52. Hrvatska vila : list za zabavu, pouku, umjetnost i književnost ...
Hrvatska vila : list za zabavu, pouku, umjetnost i književnost / [uredio August Harambašić i dr.]. - Zagreb, 1882-1885
53. Hrvatski dom : zabavnik hrvatske omladine ...
Hrvatski dom : zabavnik hrvatske omladine. - Zagreb, 1876-1880
54. serijska publikacija / serial Hrvatski dom : zabavnik hrvatske omladine za godinu ... ...
Hrvatski dom [Elektronička građa] : zabavnik hrvatske omladine za godinu .... - Zagreb, 2015. - (Digitalizirana zagrebačka baština ; 18)(Zagreb na pragu modernog doba ; 216)
55. Hrvatski koledar : za godinu od Isusova narodjenja... ...
Hrvatski koledar : za godinu od Isusova narodjenja... / na korist i zabavu hrvatskoga naroda sastavio i na svietlo izdao o svom trošku Mijo Krešić. - Zagreb, [1862]-1864
56. Hrvatski sokol : zabavan i poučan tjednik ...
Hrvatski sokol : zabavan i poučan tjednik / ur. Dinitrije Demeter. - Zagreb, 1870
57. Hrvatski svjetozor : list za naše vrieme, obrazovanje i zabavu ...
Hrvatski svjetozor : list za naše vrieme, obrazovanje i zabavu / uredio Milan Grlović. - Zagreb, 1877-1878
58. Il cronista di Sebenico : lunario per l'anno ... ...
Il cronista di Sebenico : lunario per l'anno ... / compilato dal Antonio Fosco. - Trieste, 1861-1863
59. Il Dalmatino : calendario per l'anno ... : corredato di molte interessanti notizie ...
Il Dalmatino : calendario per l'anno ... : corredato di molte interessanti notizie. - Zara, [1876?]-1942
60. Il diritto croato : periodico politico settimanale ...
Il diritto croato : periodico politico settimanale / proprietario, editore e redattore responsabile D. Antonio Jakić. - Pola, 1888-1894
61. Il Nazionale : periodico politico e letterario ...
Il Nazionale : periodico politico e letterario / [Proprietario e redattore responsabile Sperato Nodilo]. - Zara, 1862-1871
62. Il Nuovo cronista di Sebenico : calendario cattolico e greco : strenna e giornale per l'anno... ...
Il Nuovo cronista di Sebenico : calendario cattolico e greco : strenna e giornale per l'anno... / Compilato dal prof. Vincenzo Miagostovich. - Trieste, 1893-1898
63. Il piccolo cronichista dalmato : lunario per ... ...
Il piccolo cronichista dalmato : lunario per .... - Zara, 1856
64. Il Rammentatore dalmato : calendario per l'anno ... ...
Il Rammentatore dalmato : calendario per l'anno .... - Zara, 1876-1920
65. Il Rammentatore zaratino : lunario cattolico e greco ad uso della Dalmazia : per l'anno ... ...
Il Rammentatore zaratino : lunario cattolico e greco ad uso della Dalmazia : per l'anno .... - Zara, 1844-1860
66. Ilirske narodne novine ...
Ilirske narodne novine / [urednik Ljudevit Gaj]. - Zagreb, 1836-1843
67. Iskra : književno-poučni list ...
Iskra : književno-poučni list / odgovorni urednik Nikola Šimić. - Zadar, 1884-1894
68. Izviešća trgovačko-obrtničkih komora u Osieku, Senju i Zagrebu za god. ... na kr. ug. ministra trgovine ...
Izviešća trgovačko-obrtničkih komora u Osieku, Senju i Zagrebu za god. ... na kr. ug. ministra trgovine. - Budimpešta, 18??-19??
69. Izviešće o radu Pravničkog društva u Zagrebu ...
Izviešće o radu Pravničkog društva u Zagrebu. - Zagreb, 18??-19??
70. Izvješće ...
Izvješće / Bihač - hrvatsko društvo za istraživanje domaće povijesti u Splitu. - Zadar, 1895?-19??
71. Izvješće gradskoga poglavarstva o sveobćoj upravi slob. i kralj. glav. grada Zagreba ...
Izvješće gradskoga poglavarstva o sveobćoj upravi slob. i kralj. glav. grada Zagreba. - Zagreb, 1887-19??
72. Izvješće Hrvatskog arheologičkoga društva za god. ... ...
Izvješće Hrvatskog arheologičkoga društva za god. .... - Zagreb, 18??
73. Izvješće o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji svršetkom školske godine ... ...
Izvješće o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji svršetkom školske godine .... - Zagreb, 18??-18??
74. Izvješće Starinarskog kninskog društva o ... glavnoj skupštini ...
Izvješće Starinarskog kninskog društva o ... glavnoj skupštini. - Zagreb, 1887-1888
75. Izvješće Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu ... ...
Izvješće Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu .... - Zagreb, 18??-19??
76. Izvještaj Kninskog hrvatskog starinarskog družtva god.1891 ...
Izvještaj Kninskog hrvatskog starinarskog družtva god.1891. - Zagreb, 1892
77. Izvještaj o djelovanju Hrvatskog starinarskog družtva u Kninu ...
Izvještaj o djelovanju Hrvatskog starinarskog družtva u Kninu. - Zagreb, 1901?-
78. Izvještaj o stanju javne uprave u županiji zagrebačkoj za god. ... ...
Izvještaj o stanju javne uprave u županiji zagrebačkoj za god. .... - Zagreb, 18??
79. Izvještaj o stanju javne uprave u Županiji sremskoj za upravnu god. ... ...
Izvještaj o stanju javne uprave u Županiji sremskoj za upravnu god. .... - Vukovar, 18??-19??
80. Jadranske vile : sbirka i izbor zabavnih poučnih i znanstvenih članaka ...
Jadranske vile : sbirka i izbor zabavnih poučnih i znanstvenih članaka / Izd. Vinko Pacel. - Rijeka, 1859
81. Jedinstvo : [organ hrvatske narodne stranke] ...
Jedinstvo : [organ hrvatske narodne stranke] / [odgovorni urednik Antun Stražičić]. - Split, 1894-[1905]
82. Jugoslavenske novine ...
Jugoslavenske novine / [odg. ur. Josip Dvoranić]. - Zagreb, 1850.
83. Karlovački viestnik ...
Karlovački viestnik / ur. D Akurti. - Karlovac, 1861
84. Katolički list : crkveno-pastoralni časopis ...
Katolički list : crkveno-pastoralni časopis / urednik Janko Penić. - Zagreb, 1877-1945
85. Katolički list zagrebački : cerkveno-bogoslovni-časopis ...
Katolički list zagrebački : cerkveno-bogoslovni-časopis / [urednik Nikola Horvat]. - Zagreb, 1849-1850
86. Katolički propovjednik ...
Katolički propovjednik / ur. izd. Hinko Hladáček. - 1877-1883
87. Književna smotra : mjesečna priloga k "Napredku" ...
Književna smotra : mjesečna priloga k "Napredku" / uredio Ljudevit Modec. - U Zagrebu, 1883-1894
88. Književnik : časopis za jezik i poviest hrvatsku i srpsku i prirodne znanosti ...
Književnik : časopis za jezik i poviest hrvatsku i srpsku i prirodne znanosti / ur. i izd. Fr. Rački, V. Jagić, J. Torbar. - Zagreb, 1864-1866
89. Koledar Zagrebačkog društva čovječnosti ...
Koledar Zagrebačkog društva čovječnosti. - Zagrebu, 1872
90. Kolo : članci za literaturu, umětnost i narodni život ...
Kolo : članci za literaturu, umětnost i narodni život / Izd. Dragutin Rakovac, Stanko Vraz, Ljudevit Vukotinović. - Zagreb, 1842-1853
91. Kroatische Revue : berichte über die socialen und literarischen Verhältnisse der südslavischen Völker ...
Kroatische Revue : berichte über die socialen und literarischen Verhältnisse der südslavischen Völker / hrsg. von Ivan von Bojničić. - Agram, 1882-1887
92. L' Epidauritano : lunario raguseo : per l'anno ... ...
L' Epidauritano : lunario raguseo : per l'anno .... - Ragusa, 1895-[1914]
93. L'Avvenire : foglio settimanale economico-politico letterario e commerciale ...
L'Avvenire : foglio settimanale economico-politico letterario e commerciale / [G. A. Casnacich redattore responsabile]. - Ragusa, 1848-1849
94. L'Istriano ...
L'Istriano / [Ed. e redattore responsabile Fed.[erico] Spongia]. - Rovigno, 1860-1861
95. La citta di Zara nel ... : lunario per l'anno stesso ...
La citta di Zara nel ... : lunario per l'anno stesso. - Zara, 1855
96. La Voce Dalmatica : giornale politico-letterario ...
La Voce Dalmatica : giornale politico-letterario / [redattore responsabile Vincenzo Duplancich]. - Zara, 1860-1863
97. La Voce Dalmatica : giornale politico-letterario ...
La Voce Dalmatica : giornale politico-letterario / [redattore responsabile Vincenzo Duplancich]. - Zara, 1860-1863
98. serijska publikacija / serial Liljan : zabavnik za mladež 1866 ...
Liljan : zabavnik za mladež 1866 / uredio Ljudevit Modec. - U Zagrebu, 1866
99. List Družtva gospodarskoga horvatsko-slavonskoga ...
List Družtva gospodarskoga horvatsko-slavonskoga. - Zagreb, 1850-1852
100. List mesečni Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva ...
List mesečni Horvatsko-slavonskoga gospodarskoga družtva. - Zagreb, 1842-1849
101. Lo Schiesone spalatino : lunario cattolico, greco ed israelitico per l'anno... ...
Lo Schiesone spalatino : lunario cattolico, greco ed israelitico per l'anno.... - Spalato, [18??-18??]
102. Luna : Belletristisches Beiblatt der Agramer Zeitung ...
Luna : Belletristisches Beiblatt der Agramer Zeitung. - Agram, 1838-1858
103. Luna : Unterhaltungsblatt : als Beilage zur Agramer Zeitung ...
Luna : Unterhaltungsblatt : als Beilage zur Agramer Zeitung. - Agram
104. Luna Agramer Zeitschrift ...
Luna Agramer Zeitschrift / [Hersg. und Red. F. S. Stauduar]. - Agram, 1826-1829
105. Ljetopis : ogledi po hrvatskom narodu ...
Ljetopis : ogledi po hrvatskom narodu / ur. Milan Grlović. - Zagreb, 1894
106. Manuale del regno di Dalmazia per l'anno ... ...
Manuale del regno di Dalmazia per l'anno ... / compilato da Luigi Maschek. - Zara, 1871-1879
107. Manuale provinciale della Dalmazia : pell'anno ... ...
Manuale provinciale della Dalmazia : pell'anno .... - Zara, 1844-1848
108. Monatsblatt der kroatisch-slavonischen Landwirtschafts-Gesellschaft ...
Monatsblatt der kroatisch-slavonischen Landwirtschafts-Gesellschaft. - Agram, 1842-1850
109. Nada : karlovački kalendar : za prostu godinu... ...
Nada : karlovački kalendar : za prostu godinu... / uredio Stjepan Širola. - Karlovac, 1896
110. Napredak : časopis za pedagogiju ...
Napredak : časopis za pedagogiju. - Zagreb, 1859-1945
111. Narod ...
Narod / [odgovorni urednik Ivan Velat]. - Split, 1884-1893
112. Narodna knjiga : koledar ...
Narodna knjiga : koledar / ur. Ivan Filipović. - Osijeku; Rijeka; Zagrebu, 1858, 1859, 1860
113. Narodne novine : službeni list ...
Narodne novine : službeni list. - Zagreb, 1861-
114. Narodne novine ...
Narodne novine / [urednik Ljudevit Gaj]. - Zagreb, 1843-1844
115. Narodne novine ...
Narodne novine / [urednik Ljudevit Gaj]. - Zagreb, 1849-1853
116. Narodni list. Prilog ...
Narodni list. Prilog / vlastnik i odgovorni urednik N. Nodilo. - Zadar, 1862-1868
117. serijska publikacija / serial Nastavni vjesnik : časopis za srednje škole ...
Nastavni vjesnik : časopis za srednje škole / ur. T. Maretić, O Kučera, i dr.. - Zagreb, 1893-1943
118. Naše gore list : zabavno-poučni časopis ...
Naše gore list : zabavno-poučni časopis / odgovorni urednik i izdavatelj Mijo Krešić. - Zagreb, 1861-1866
119. članak / article Nešto o listu "Regio Dalmata - Kraglski Dalmatin" i njegovu uredniku Benincasi ...
Maixner, Rudolf. Nešto o listu "Regio Dalmata - Kraglski Dalmatin" i njegovu uredniku Benincasi / R. Maixner. // Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Odjel za filologiju. Knj. 3(1952) : literarnohistorijska / urednik Petar Skok
120. Neven : zabavni i poučni list ...
Neven : zabavni i poučni list / ur. Mirko Bogović. - Zagreb, 1852-1858
121. Novi pozor ...
Novi pozor [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Josip Miškatović]. - Zagreb, 2005
122. Novi Pozor ...
Novi Pozor / [vlastnik, izdavatelj i odgovorni urednik Josip Miškatović]. - Beč, 1867-1869
123. Novi viek : list za književnost, znanost i politiku ...
Novi viek : list za književnost, znanost i politiku / Vl. i ur. A. Tresić-Pavičić. - Split, 1897-1899
124. Novine dalmatinsko-hervatsko-slavonske ...
Novine dalmatinsko-hervatsko-slavonske / [urednik Bogoslav Šulek]. - Zagreb, 1847-1849
125. Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske ...
Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske / [urednik Ljudevit Gaj]. - Zagreb, 1844-1846
126. Novine Horvatzke ...
Novine Horvatzke / [redaktor Ljudevit Gaj]. - Zagreb, 1835
127. Obćekoristni poslovni list : glasilo za vaskoliki narodno-gospodarstveni promet i središnji oglasnik za trojednu Kraljevinu Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju : nedjeljni dodatak "Glasonoši" ...
Obćekoristni poslovni list : glasilo za vaskoliki narodno-gospodarstveni promet i središnji oglasnik za trojednu Kraljevinu Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju : nedjeljni dodatak "Glasonoši". - Karlovac, 1861-1862
128. Obćinar : tjednik za upravu i javnu sigurnost ...
Obćinar : tjednik za upravu i javnu sigurnost / uređuje Gj. Stj. Deželić. - Zagreb, 1883-1918
129. Obćinar : tjednik za upravu i javnu sigurnost ...
Obćinar : tjednik za upravu i javnu sigurnost / uređuje Gj. Stj. Deželić. - Zagreb, 1883-1918
130. knjiga / book Obzor : spomen-knjiga 1860-1935 ...
Obzor : spomen-knjiga 1860-1935 / [uredili Milivoj Dežman i Rudolf Maixner]. - Zagreb, 1936
131. Obzor ...
Obzor [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Klement Božić]. - Zagreb, 2006
132. Obzor ...
Obzor [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Klement Božić]. - Zagreb, 2006
133. Obzor ...
Obzor [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Vladimir Lunaček]. - Zagreb, 2006
134. Osservatore Dalmato : osservazioni metereologiche fatte nell' I.R. Ginnasio Superiore in Zara ...
Osservatore Dalmato : osservazioni metereologiche fatte nell' I.R. Ginnasio Superiore in Zara / Redattore Giacomo Chiudina. - Zadar, 1849-[1866]
135. Pozor ...
Pozor [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Šime Mazzura-Marov]. - Zagreb, 2006
136. Pozor ...
Pozor / [vlastnik i odgovorni urednik Ivan Perkovac]. - Zagreb, 1860-1867
137. Pozor ...
Pozor / odgovorni urednik Klement Božić]. - Zagreb, 1881-1885
138. Pozor ...
Pozor [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Klement Božić]. - Zagreb, 2006
139. Pravdonoša ...
Pravdonoša / [Urednici odgovorni I. polulietje Ante Kuzmanić ; II. polulietje Ivan Danilov]. - Zadar, 1851-1852
140. Pravnik : list za pravne i državne znanosti ...
Pravnik : list za pravne i državne znanosti / [odgovorni urednik Marian Derenčin]. - Rieka, 1862-1863
141. Prijatelj naroda ...
Prijatelj naroda / [ur. Milan Gllović]. - Zagreb, [1888]-1925
142. Primorje : hrvatski tjednik ...
Primorje : hrvatski tjednik / [odgovorni urednik Franjo Pavešić]. - Sušak, 1938-1941
143. Program C.k. Velike gimnazije u Spljetu za školsku godinu ... ...
Program C.k. Velike gimnazije u Spljetu za školsku godinu .... - Split, 1882-1914
144. Programma dell' I. r. ginnasio superiore di stato in Ragusa : alla fine dell' anno scolastico ... ...
Programma dell' I. r. ginnasio superiore di stato in Ragusa : alla fine dell' anno scolastico .... - Ragusa, 1871-1872
145. Programma dell I.R. Ginnasio in Spalato per anno scolastico ... ...
Programma dell I.R. Ginnasio in Spalato per anno scolastico .... - Spalato, 1851-1880
146. Prorok : pučki koledar : ljetopis za godinu... ...
Prorok : pučki koledar : ljetopis za godinu... / urednik i izdavatelj Abel Lukšić. - Karlovac, [1862]-[1863]
147. Pučki prijatelj : poučan i zabavan tjednik za puk trojedne kraljevine ...
Pučki prijatelj : poučan i zabavan tjednik za puk trojedne kraljevine / [Ur. i vlasnik Bartol Francelj]. - U Varaždinu, 1867-1876
148. Putnik ...
Putnik / ur. Gjuro Klarić. - Karlovac, 1867
149. Redarstveni viestnik ...
Redarstveni viestnik / izd. od kraljevskog namjesničkog vieća za kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju. - Zagreb, 18??-
150. Risarski list : mjesečni prilog k "Napredku" ...
Risarski list : mjesečni prilog k "Napredku" / ur. Gjuro Kuten. - U Zagrebu, 1889-1891
151. Rivista Dalmata ...
Rivista Dalmata / redattore responsabile Luigi Fichert. - Zara, 1859
152. Rodoljub : članci zabavno-poučni ...
Rodoljub : članci zabavno-poučni. - U Zagrebu, 1863
153. Saborske novine ...
Saborske novine / [odgovorni učrednik Eduard Verbančić i nik. Krestić]. - Zagreb, Izd. Lavoslav Županov
154. knjiga / book Scematismo del Litorale ungarico : [almanacco per l'anno comune 1838.] ...
Scematismo del Litorale ungarico : [almanacco per l'anno comune 1838.]. - Fiume, 1838
155. Sidro : glasilo trgovine, obrtnosti i narodnoga gospodarstva ...
Sidro : glasilo trgovine, obrtnosti i narodnoga gospodarstva / [odgovorni urednik A. Jakić]. - Zagreb, 1864-1868
156. Slavenski Jug ...
Slavenski Jug / urednici Dragutin Kušlan I Nikola Krestić. - Zagreb, 1848-1850
157. Slavjanski jug : zabavno-poučna knjiga sa slikama = zabavno podučna knjiga s podobami ...
Slavjanski jug = Slavenski jug : zabavno-poučna knjiga sa slikama = zabavno podučna knjiga s podobami / izdaje i uredjuje Gjuro Klarić. - U Karlovcu, 1868
158. Slavonac : zabavno-poučni list ...
Slavonac : zabavno-poučni list / urednik i izdavač Miroslav Kraljević. - Požega, 1863-1865.
159. Slovinac : list za knjigu, umjetnost i obrtnost ...
Slovinac : list za knjigu, umjetnost i obrtnost / [odgovorni urednik vlasnik i izdavalac Vjekoslav Pretner]. - Dubrovnik, 1878-1884
160. Slovinski prvenci o naravi i zdravlju ...
Slovinski prvenci o naravi i zdravlju / spremio za štampu dr Agustinović Gjuro. - Beč, 1861-1862
161. Smotra : mjesečnik za obću prosvjetu ...
Smotra : mjesečnik za obću prosvjetu / ur. Milan Grlović. - Zagreb, 1887
162. Srbski kalendar'' : za godinu... ...
Srbski kalendar'' : za godinu.... - Zagreb, 1851-1853
163. Srbsko-dalmatinskij almanah za leto ... : ljubitelj prosveštenja ...
Srbsko-dalmatinskij almanah za leto ... : ljubitelj prosveštenja. - Karlstadt, 1836-1837.
164. Srđ : [list za književnost i nauku] ...
Srđ : [list za književnost i nauku] / odgovorni urednik Antun Fabris. - Dubrovnik, 1902-1908
165. Srpsko-dalmatinskij magazin : ljubitelj prosveštenija : za ljeto ... ...
Srpsko-dalmatinskij magazin : ljubitelj prosveštenija : za ljeto ... / uredio Teodor Petranović. - Zadar, 1838-1873
166. Statističko izvješće Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu obuhvaćajuće sve grane komorskoga okružja za god ... ...
Statističko izvješće Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu obuhvaćajuće sve grane komorskoga okružja za god .... - Zagreb, 1893
167. Suedslawische Zeitung ...
Suedslawische Zeitung / verantwortlicher Redacteur Jos. Praus. - Agram, 1849-1851
168. Sveobći pučki koledar ...
Sveobći pučki koledar / ur. Josip Senčić. - Požega, 1886
169. Sviet ...
Sviet / vlastnik i odgovorni urednik Ivan Vončina. - Zagreb, 1866
170. Svjetlo ...
Svjetlo / [vlastnik i odg. ur. Adolf G. Prettner ml.]. - Karlovac, 1884-1905
171. Školski prijatelj : časopis za promicanje pučkog školstva : glasilo družtva hrv.-slav. učitelja "Narodne škole" / urednik Josip Gall ...
Školski prijatelj : časopis za promicanje pučkog školstva : glasilo družtva hrv.-slav. učitelja "Narodne škole" / urednik Josip Gall. - Zagreb, 1868-1876
172. Šumarski list : organ Hrv.-slav. šumarskog družtva ...
Šumarski list : organ Hrv.-slav. šumarskog družtva / ur. Mijo Vrbanić. - Zagreb, 1877-1940
173. Vienac : zabavi i pouci ...
Vienac : zabavi i pouci / urednici Ljubo Babić, Ksaver Šandor Gjalski i Milivoj Dežman-Ivanov. - Zagreb, 1869-1903
174. Viestnik Kr. statističkog ureda u Zagrebu ...
Viestnik Kr. statističkog ureda u Zagrebu. - Zagreb, 1891-1900
175. Viestnik Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu ...
Viestnik Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu. - Zagreb, 1870-1876
176. Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo ...
Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo / urednik Ivan Potočnjak. - Križevci[s.n.]Profesorski sbor Kr. gospod. i šum. učilišta, 1887-1890
177. Vijenac : list za književnost i umjetnost ...
Vijenac : list za književnost i umjetnost / urednik Ferdo Nikolić. - Zagreb, 1923-1928
178. Vijesti Hrvatskog društva inžinira i arhitekata u Zagrebu ...
Vijesti Hrvatskog društva inžinira i arhitekata u Zagrebu. - Zagreb, 1880-1914
179. Vila sinjega morja : poučan i zabavan list ...
Vila sinjega morja : poučan i zabavan list / spremio za štampu dr Agustinović Gjuro. - Beč, 1861-1868
180. Vilinski darovi : zabavno-počna knjiga za domaće krugove ...
Vilinski darovi : zabavno-počna knjiga za domaće krugove / Ug. i izd. Abel Lukšić. - Karlovac, [1863]
181. Zagrebački katolički list crkveno-bogoslovni-časopis ...
Zagrebački katolički list crkveno-bogoslovni-časopis / [urednik Josip Rieger]. - Zagreb, 1851-1876
182. Zapisnici Skupština zastupstva slobodnoga i kralj. glavnoga grada Zagreba. Držanih u godini ... ...
Zapisnici Skupština zastupstva slobodnoga i kralj. glavnoga grada Zagreba. Držanih u godini .... - Zagreb, 1882-1911
183. Zatočnik ...
Zatočnik [Mikrooblik] / [odgovorni urednik Josip Miškatović]. - Zagreb, 2005
184. Zora : učionički časopis ...
Zora : učionički časopis / uredili Vicko Danilo i Miho Zglav. - Zadar, 1884-1889
185. Zvekan : ilustrovani šaljivi koledar za godinu... ...
Zvekan : ilustrovani šaljivi koledar za godinu.... - Zagreb, [1889?]
186. Zviezda : književni list za prosvjetu, poduku ...
Zviezda : književni list za prosvjetu, poduku / poduzetnik izdavatelj i odgovorni urednik J. Sundečić. - Zadar, 1863
PočetakPočetak  StartStart      Traži