Traženo po / Searched by: Gross, Mirjana
Pretraživanje
PočetakPočetak  StartStart      Traži
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (18 ) 18
1. knjiga / book Društveni razvoj u Hrvatskoj : (od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća) ...
Društveni razvoj u Hrvatskoj : (od 16. stoljeća do početka 20. stoljeća) / uredila Mirjana Gross. - Zagreb, 1981. - (Izvanredna izdanja / Liber)
2. knjiga / book Historijska znanost : razvoj, oblik, smjerovi ...
Historijska znanost : razvoj, oblik, smjerovi / Mirjana Gross. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb, 1980. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
3. knjiga / book Historijska znanost : razvoj, oblik, smjerovi ...
Historijska znanost : razvoj, oblik, smjerovi / Mirjana Gross. - Zagreb; London, 1976. - (Posebna izdanja / Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest ; 3)
4. članak / article Izvještaj o studijskom boravku u Beču ...
Gross, Mirjana. Izvještaj o studijskom boravku u Beču / M. Gross. // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godinu 1954. Knj. 61 / urednik Marko Kostrenčić
5. knjiga / book Izvorno pravaštvo : ideologija, agitacija, pokret ...
Izvorno pravaštvo : ideologija, agitacija, pokret / Mirjana Gross. - Zagreb, 2000. - (Biblioteka Hrvatske političke ideologije)
6. članak / article O ideološkom sustavu Franje Račkoga ...
Gross, Mirjana. O ideološkom sustavu Franje Račkoga / Mirjana Gross. // Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 9 (1979) / urednik Ljubo Boban
7. knjiga / book Odjel za hrvatsku povijest : deset godina rada : 1971-1981. ...
Odjel za hrvatsku povijest : deset godina rada : 1971-1981. / [priredili Josip Adamček ... et. al.]. - Zagreb, 1981
8. knjiga / book Povijest pravaške ideologije ...
Povijest pravaške ideologije / Mirjana Gross. - Zagreb, 1973. - (Monografije / Sveučilište u Zagrebu, Institut za hrvatsku povijest ; 4)
9. knjiga / book Prema hrvatskome građanskom društvu : društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća ...
Prema hrvatskome građanskom društvu : društveni razvoj u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća / Mirjana Gross, Agneza Szabo. - Zagreb, 1992. - (Plava biblioteka / Globus)
10. članak / article Propast starounionističke stranke u svijetu izvještaja Mirka Bogovića ...
Gross, Mirjana. Propast starounionističke stranke u svijetu izvještaja Mirka Bogovića / Mirjana Gross. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 1(1954) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
11. knjiga / book Radnički pokret u Hrvatskoj potkraj XIX. stoljeća : izabrani izvori ...
Radnički pokret u Hrvatskoj potkraj XIX. stoljeća : izabrani izvori / priredila Mirjana Gross. - Zagreb, 1957. - (Na izvorima historije ; sv. 1)
12. članak / article Stanje i tendencije u suvremenoj historiografiji ...
Gross, Mirjana. Stanje i tendencije u suvremenoj historiografiji. // Zbornik radova Simpozija o fundamentalnim istraživanjima, održanog 14. i 15. prosinca 1995. / [glavni i odgovorni urednik Dubravko Tadić]
13. članak / article Starčevićevo poimanje Habsburške monarhije ...
Gross, Mirjana. Starčevićevo poimanje Habsburške monarhije. // Ante Starčević i njegovo djelo : zbornik radova / Znanstveni skup o 100. obljetnici Oca domovine, 18. i 19. travnja 1996. u Zagrebu ; [urednici Dubravko Jelčić, Tomislav Sabljak]
14. knjiga / book Suvremena historiografija : korijeni, postignuća, traganja ...
Suvremena historiografija : korijeni, postignuća, traganja / Mirjana Gross. - Zagreb, 1996. - (Historiae ; knj. 2)
15. knjiga / book Vijek i djelovanje Franje Račkoga ...
Vijek i djelovanje Franje Račkoga / Mirjana Gross. - Zagreb, 2004. - (Historiae ; knj. 5)
16. knjiga / book Vijek i djelovanje Franje Račkoga ...
Vijek i djelovanje Franje Račkoga / Mirjana Gross. - Zagreb, 2004. - (Historiae ; knj. 5)
17. knjiga / book Vladavina hrvatsko-srpske koalicije : 1906-1907 ...
Vladavina hrvatsko-srpske koalicije : 1906-1907 / Mirjana Gross. - Beograd, 1960. - (Institut društvenih nauka : Odeljenje za istorijske nauke ; serija 1 ; monografije)
18. članak / article Zakon o osnovnim školama 1874. i srpsko pravoslavno školstvo ...
Gross, Mirjana. Zakon o osnovnim školama 1874. i srpsko pravoslavno školstvo / Mirjana Gross. // Zbornik radova o povijesti i kulturi srpskog naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj / glavni urednik Dušan Čalić. Knj. 1(1988)
PočetakPočetak  StartStart      Traži