Traženo po / Searched by: Badrić, Stjepan
Pretraživanje
PočetakPočetak  StartStart      Traži
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (3 ) 3
1. knjiga / book Czvit razlika mirisa duhovnoga ...
Czvit razlika mirisa duhovnoga / upisan i dan na svitlost po otczu f. Tomasu Babichiu od Vellima Biskupie Skradinske. - U Dubrovniku, 1829
2. knjiga / book Pravi nacin za dovesti dusce virni na xivot viçgni. ...
Pravi nacin za dovesti dusce virni na xivot viçgni. / Koi sloxi i dade na svitlost za vechiu slavu i posctegnie Gospodina Boga, Blaxene Divicze Marie zaçete brez griha i spasegnie svij duscah karschiana pravovirni Otacz F. Stipan Badrich iz Darnisca ... - U Mleczi, 1746
3. knjiga / book Ukazagnie istine megiu czarkvom istoçnom i zapadgniom ...
Ukazagnie istine megiu czarkvom istoçnom i zapadgniom / koje sloxi, napravi i dade na svitlost ... Otacz F. Stipan Badrich iz Darnisca, sctiocz i pripovidaocz, Reda Obsluxiteglia S. O. Franczescka, biskupata Scibeniçkogh, Provinczie Prisvetogh Odkupiteglia od Dalmaczie. - U Mleczi, 1745
PočetakPočetak  StartStart      Traži