Traženo po / Searched by: Bajraktarević, Sulejman
Pretraživanje
PočetakPočetak  StartStart      Traži
zapisa / records: 187724 pogodaka / hits: (14 ) 14
1. članak / article Iz riznice perzijskih minijatura u Zagrebačkom državnom arhivu ...
Bajraktarević, Sulejman. Iz riznice perzijskih minijatura u Zagrebačkom državnom arhivu / Sulejman Bajraktarević. // Bulletin Instituta za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. God. 7(1959), Br. 1 / [odgovorni urednik Ljubo Babić]
2. članak / article Izvještaj o istraživačkom radu na turskim ispravama Državnog arhiva u Dubrovniku i o studijskom boravku u Istambulu : [izvještaji i rasprave] ...
Bajraktarević, Sulejman. Izvještaj o istraživačkom radu na turskim ispravama Državnog arhiva u Dubrovniku i o studijskom boravku u Istambulu : [izvještaji i rasprave] / S. Bajraktarević. // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godinu 1965. Knj. 72 / urednik Miroslav Karšulin
3. članak / article Izvještaj o istraživalačkom radu na orijentalnim rukopisima u Hvaru i turskim aktima u Dubrovniku ...
Bajraktarević, Sulejman. Izvještaj o istraživalačkom radu na orijentalnim rukopisima u Hvaru i turskim aktima u Dubrovniku / S. Bajraktarević. // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godinu 1962. Knj. 69 / urednik Miroslav Karšulin
4. članak / article Izvještaj o proučavanju turskih dokumenata u Franjevačkom samostanu u Makarskoj 1952. god. ...
Bajraktarević, Sulejman. Izvještaj o proučavanju turskih dokumenata u Franjevačkom samostanu u Makarskoj 1952. god. / S. Bajraktarević. // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godine 1951-1952. Knj. 59 / urednik Marko Kostrenčić
5. članak / article Jedan značajan turski dokument o pobuni u Makarskoj g. 1621 ...
Bajraktarević, Sulejman. Jedan značajan turski dokument o pobuni u Makarskoj g. 1621 / Sulejman Bajraktarević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 2(1959) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
6. članak / article Nepoznati podaci o J. Hammeru, piscu historije Osmanskog carstva ...
Bajraktarević, Sulejman. Nepoznati podaci o J. Hammeru, piscu historije Osmanskog carstva / Sulejman Bajraktarević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 5(1963) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
7. članak / article O razvitku Orijentalne zbirke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu ...
Bajraktarević, Sulejman. O razvitku Orijentalne zbirke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu / S. Bajraktarević. // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godine 1949-1950. Knj. 57 / urednik Marko Kostrenčić
8. članak / article Ottenfelsova orijentalistička zbirka u zagrebačkom Državnom arhivu ...
Bajraktarević, Sulejman. Ottenfelsova orijentalistička zbirka u zagrebačkom Državnom arhivu / Sulejman Bajraktarević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 2(1959) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
9. članak / article Prikaz časopisa Turskog historijskog društva u Ankari "Belleten-a" (5 godišta - od 1957-1961) : "Belleten", Türk Tarih Kurumu, Ankara [nasatavak prikaza] ...
Bajraktarević, Sulejman. Prikaz časopisa Turskog historijskog društva u Ankari "Belleten-a" (5 godišta - od 1957-1961) : "Belleten", Türk Tarih Kurumu, Ankara [nasatavak prikaza] / Sulejman Bajrakterević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 4(1961) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
10. članak / article Prikaz časopisa Turskog historijskog društva u Ankari "Belleten"-a (6 godišta - od 1951-1956) ...
Bajraktarević, Sulejman. Prikaz časopisa Turskog historijskog društva u Ankari "Belleten"-a (6 godišta - od 1951-1956) / Sulejman Bajraktarević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 3(1960) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
11. članak / article Spor između Dubrovačke republike i turskog zakupnika skela u Vacu u vezi s trgovinom kožama ...
Bajraktarević, Sulejman. Spor između Dubrovačke republike i turskog zakupnika skela u Vacu u vezi s trgovinom kožama / Sulejman Bajraktarević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 3(1960) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
12. članak / article Turski dokument franjevačkih samostana u Živogošću i u Makarskoj ...
Bajraktarević, Sulejman. Turski dokument franjevačkih samostana u Živogošću i u Makarskoj / Sulejman Bajrakterević. // Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Vol. 4(1961) / urednici Marko Kostrenčić [et al.]
13. članak / article Turski dokumenti gradske biblioteke i Kaptolskog arhiva u Splitu ...
Bajraktarević, Sulejman. Turski dokumenti gradske biblioteke i Kaptolskog arhiva u Splitu / S. Bajraktarević. // Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu .... Za godine 1949-1950. Knj. 57 / urednik Marko Kostrenčić
14. članak / article Turski dokumenti u splitskom Arheološkom muzeju i u franjevačkom samostanu na Visovcu ...
Bajraktarević, Sulejman. Turski dokumenti u splitskom Arheološkom muzeju i u franjevačkom samostanu na Visovcu / Sulejman Bajraktarević. // Starine. Knj. 44(1952) / urednik Grga Novak
PočetakPočetak  StartStart      Traži