Pomoć, upute i primjeri
Help, instructions and examples

Sadržaj / Contents
 1. Sličice u pretraživanju bibliografskih podataka / Icons in bibliographical data retrieval
 2. Sličice u pretraživanju normativnih podataka / Icons in authority data retrieval
 3. Načini traženja / Search types
 4. Podatkovne kategorije / Data categories
 5. Uvjeti ograničenja / Limit conditions

Bibligrafska baza podataka / Bibliographic Database
Sličice / Icon Set
Bibligrafska baza podataka/ Bibliographic Database

Akcija / Action:

Ikona / Icon
Značenje
Meaning
Početna stranica
Home page
Jedinice više razine
Upper data level
Jedinice niže razine
Lower data level
Obrazac za pretraživanje
Search form

Vrh /Top

Tip zapisa / Record type:

Ikona / Icon
Značenje
Meaning
Cjelina
Collection
Omeđena publikacija
Monographic item
Serijska publikacija
Serial
Više ne izlazi (serijska pub.)
Issued no more (serial)
Članak
Component part
Naziv cjeline - lokalni podatak
Collection heading - local data

Vrh /Top


Normativna baza podataka / Authority database
Sličice / Icon Set
Normativna baza podataka / Authority database

Akcija / Action:

Ikona / Icon
Značenje
Meaning
Početna stranica
Home page
Viši (širi) pojam
Broader term (BT)
Niži (uži) pojam
Lower term (NT)
Obrazac za pretraživanje
Search form
Tekstualno pretraživanje

Odrednica (tematska, osobno ime ili korporativni naziv) prenosi se u obrazac za traženje koji se može i dopuniti dodatnim zahtjevima.
Traže se zapisi u kojima je odrednica (uz dodane zahtjeve) sadržana kao dio teksta u odgovarajućoj kategoriji podataka.

Npr. 'politika' kao dio predmetne odrednice 'kulturna politika'.

Text searching

Term (personal name, corporate heading or subject term) is added to the search form with possible other conditions.
Catalogue records containig the term as a text part of relevant data category are looked for.

E.g. 'policy' as a part of 'cultural policy'.

Podudaranje odrednica

Izravno se traže zapisi kataloga koji sadrže odrednicu kao predmet sadržaja.

Npr. 'kulturna politika' korišten kao predmetna odrednica.

Term matching

Catalogue is directly retrieved looking for records containing the term as a subject term.

E.g. 'cultural policy' used as a subject term.

Podudaranje odrednica i/ili nižih pojmova

Izravno se traže zapisi kataloga koji sadrže odrednicu i/ili njene uže pojmove kao predmet sadržaja.

Npr. 'politika' i/ili niži pojmovi 'kulturna politika', 'znanstvena politika', 'politika trgovine' korišteni kao predmetne odrednice.

Term and/or narrower terms matching

Catalogue is directly retrieved looking for records containig subject terms and/or its narrower terms.

E.g. 'policy' and/or narrower terms 'cultural policy','scietific policy','trade policy' used as a subject terms.

Vrh /Top


Način traženja / Search type

Po riječima / By keywords
Podrazumijeva traženje po bilo kojoj riječi, bilo gdje, bez obzira na poredak.
Any word in any word order anywhere is assumed.

Podaci / Data
Traži se / Search term
Odgovara / Match
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademije umjetnosti
da / yes

Vrh /Top

Po početku / From beginning
Podrazumijeva točan navod početka teksta.
Exact beginning text match is assumed.

Podaci / Data
Traži se / Search term
Odgovara / Match
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti rad hrvatske akademije
da / yes
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademije umjetnosti
ne / no

Vrh /Top

Točno traženje / Exact match search
Podrazumijeva točan poredak riječi, bilo gdje.
Exact word order anywhere is assumed.

Podaci / Data
Traži se / Search term
Odgovara / Match
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademije umjetnosti
ne / no
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademije znanosti i umjetnosti
da / yes

Vrh /Top


Padajući izbornik / Pushdown menu
Kategorije podataka u padajućim izbornicima / Data categories in pushdown menus
Bibliografska baza podataka / Bibliographical database

Kategorije podataka u padajućim izbornicima su jednake u svim poljima glavnog dijela obrasca.
Svaka se jedamput nudi kao prva.

Kategorija / Cathegory
Značenje
Meaning
Autor / Author
Obuhvaća (u izvornom i u standardiziranom obliku):
 • pojedinačne i korporativne autore
 • osobe sekundarne važnosti (urednike, prevoditelje...)
 • Includes (in source and standardized form):
 • personal and institutional authors
 • secondary responsibility (editors, translators...)
 • Naslov / Title
  Obuhvaća (na svim bibliografskim razinama):
 • glavni stvarni naslov
 • druge naslove (usporedne, prethodne, značajne podnaslove itd.)
 • Includes (at all bibliographical levels):
 • main title
 • all other titles (parallel, former, significant subtitles etc.)
 • Predmet / Subject
  Obuhvaća:
 • osobna i korporativna imena
 • zemljopisne nazive
 • vremenske periode
 • tematske odrednice
 • Includes:
 • personal, corporate names
 • geographical names
 • chronological periods
 • subject terms
 • formal terms
 • Nakladnik/ Publisher
  Obuhvaća (u izvornom i standardiziranom obliku):
 • institucije/tijela sekundarne odgovornosti (nakladnik, tiskara...) .
 • Includes (in source and standardized form):
 • corporate headings of secundary resposibility (publisher, printing-workhouse...)
 • ISSN, ISBN
  Obuhvaća međunarodne identifikacije (ISSN, ISBN). Includes international idetifications (ISSN, ISBN).
  Sve / All
  Obuhvaća sve već spomenute kategorije podataka i napomene. Includes all mentioned carhegories and notes.

  Vrh /Top


  IFLA znak za ograničenje / IFLA limit icon
  Uvjeti ograničenja u pretraživanju / Search limit conditions
  Bibliografska baza podataka/ Bibliographical database

  Pretraživanje je moguće ograničiti po vrsti građe, što može biti i jedini uvjet za pretraživanje (npr. selekcija svih analitičkih zapisa bez dodatnih ograničenja).

  The data retrieval can be limited to certain data type that could be the only search constraint (e.g. selection of analitical records, no additional limits).

  Vrh /Top