HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI i UMJETNOSTI ― KNJIŽNICA

English
Normativni sustav

 UDK i normativna datoteka predmetnih odrednica
Stručni pristup građi i pretraživanje po predmetima osigurava hijerarhijski strukturirani pojmovnik. Kontrolirani rječnik termina izveden je iz UDK za potrebe sadržajne obrade knjižnične građe u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te je njegova opsežnost zadana fondom Knjižnice.
Obuhvaća predmetne, zemljopisne, vremenske, formalne i slobodno oblikovane odrednice te pridružene im UDK oznake. Lokalna rješenja su prepoznatljiva u vidu složenih UDK brojeva. Među nazivima UDK oznaka uspostavljeni su odnosi svojstveni tezaurusu (viši - BT, niži - NT i srodni pojmovi - RT), pa je UDK rječnik začetak izradbe kontroliranoga rječnika termina.
Pregled stručnog kataloga započinje klasifikacijskim zapisom najviše hijerarhijske razine. Kretanje kroz strukturu omogućuju asocijativne veze među zapisima u sprezi s pretraživanjem po svakoj riječi predmetnih odrednica i pridruženih im inačica (UF).

(Pitanja i komentari)

 Normativna datoteka osobnih imena
Druga normativna datoteka obuhvaća podatke o osobama koje su u katalogu zastupljene kao autori, urednici, suradnici ili se pojavljuju kao predmet sadržaja publikacija ili članaka. Podaci obuhvaćaju ime i prezime osobe te njihove variantne oblike, a za većinu hrvatskih znanstvenika i umjetnika navodi se struka i vrijeme života.

(Pitanja i komentari)

 Normativna datoteka korporativnih naziva
Treću normativnu datoteku čine nazivi korporativnih tijela koja se u katalogu javljaju kao autori, nakladnici, tiskari ili su pak predmet sadržaja. Zapisi naziva su po potrebi hijerarhijski organizirani (npr. sveučilišta, fakulteti i njihovi zavodi, ili ustanove kao što je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sa svojim jedinicama u sastavu).

(Pitanja i komentari)