Skupni katalog Akademijinih jedinica

Knjižnica Jadranskog zavoda HAZU

Knjižnica Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU

Knjižnica Strossmayerove galerije starih majstora HAZU

Knjižnica Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara HAZU

Knjižnica Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru