Masivni mostovi / Jure Radić ; [crteži Ana Mandić]
Masivni mostovi / Jure Radić ; [crteži Ana Mandić]