1 : Šta je seljačko gazdinstvo - raspodela poljoprivrednog poseda u Jugoslaviji