Stimulativna raspodela ličnih dohodaka u poljoprivredi : sa primerima iz prakse / [redakcija Ratko Vuković, Vojin Kosanović, Vojo Todorović]