Đurđevački pijesci : geneza, stanje i perspektive : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Đurđevac, 29. – 30. lipnja 2017. = Đurđevac sands : genesis, state and future : proceedings of the scientific symposium Đurđevac, June 2017 / glavni urednik Franjo Tomić ; urednici zbornika Dragutin Feletar, Ferdo Bašić
Đurđevački pijesci : geneza, stanje i perspektive : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Đurđevac, 29. – 30. lipnja 2017. = Đurđevac sands : genesis, state and future : proceedings of the scientific symposium Đurđevac, June 2017 / glavni urednik Franjo Tomić ; urednici zbornika Dragutin Feletar, Ferdo Bašić