Ontološko-noetički problem u evoluciji filozofije / S. Zimmermann