Dvije bileške iz naših narodnih pjesama : <1.> Prijedlog između imenice i pridjeva u našim narodnim pjesmama; 2. Stalni epitet rijeke Neretve / S. Banović