Građa za studiju o apokrifu: Život i ispovijedanje Asenete, kćeri Pentefrijeve, koju je uzeo prekrasni Josip za ženu / K. Lucerna