Prilog izučavanju uticaja socijalnih prilika na osnovne intelektualne osobine / B. Maleš