Usporedne jezičke studije : <1.>Jermenski refleksi ievr. o. / H. Barić