Nove faze u slici početka potresa / A. Mohorovičić