O regeneraciji (renovaciji) hidranata u tekatnih hidroida / J. Hadži