Neke metričke relacije kod krivulja u ravnini / M. Kiseljak