Prirodni slučaj superregeneracije na heliceri pauka kosca Opilio parietinus (de Geer) / J. Hadži