Utjecaj prirodnih faktora na aglomeraciju naselja u poriječju Bosne, Ukrine i Vrbasa / O. Oppitz