Neka razmišljanja nakon 118 semestara studija kemije / V. Prelog