Život i djelovanje Ljudevita Vukotinovića : [nekrolog.] / J. Torbar