Život i filozofski rad fra Bartula Ribarovića : (1724.-1781.) / J. Božitković