Za godinu 1934/35. Sv. 48
Za godinu 1934/35. Sv. 48